Music

ดนตรีไทย

Editor's Picks
การดนตรีสำหรับเยาวชน
การดนตรีสำหรับเยาวชน ในโลกนี้มีเสียงหลายอย่างที่หูของเรารับฟังแล้ว เกิดความพอใจ เช่น เสียงดนตรี เด็ก ๆส่วนมากชอบเสียงดนตรี เพราะทำให้รู้สึกสนุกสนาน บางทีเสียงดนตรีนั้น เป็นเพลงที่เรารู้จักคุ้นเคยมาก่อน อาจจะร้องเป็นเพลงตามได้ทันที หรือถ้าเป็นเพลงที่มี
Contents of the week
ดนตรีไทย
ผลการค้นหา 5 บทความ Last | Most View
ดนตรีไทย
คือ สิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับทำเสียงให้เป็นทำนอง หรือจังหวะ วิธีที่ทำให้มีเสียงดังขึ้นนั้นมี อยู่ ๔ วิธีคือ ใช้มือหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งดีดที่สาย แล้วเกิดเสียงดังขึ้นสิ่งที่มีสายสำหรับดีด เรียกว่าเครื่องดีด ใช้เส้นหางม้าหลายๆ เส้นรวมกันสีไป
การดนตรีสำหรับเยาวชน
การดนตรีสำหรับเยาวชน ในโลกนี้มีเสียงหลายอย่างที่หูของเรารับฟังแล้ว เกิดความพอใจ เช่น เสียงดนตรี เด็ก ๆส่วนมากชอบเสียงดนตรี เพราะทำให้รู้สึกสนุกสนาน บางทีเสียงดนตรีนั้น เป็นเพลงที่เรารู้จักคุ้นเคยมาก่อน อาจจะร้องเป็นเพลงตามได้ทันที หรือถ้าเป็นเพลงที่มี
ความประทับใจจากคอนเสิร์ต BBC Symphony Orchestra Concerts in Bangkok
เสร็จสิ้นไปแล้วกับคอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทยของ BBC Symphony Orchestra วงออเคสตร้าในตํานานระดับโลกจากประเทศสหราชอาณาจักร โดยงาน นี้เกิดขึ้นโดย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความร่วมมือกับมูลนิธิ ไทย สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจําประเทศไ