Music

ดนตรีสากล

Editor's Picks
การดนตรีสำหรับเยาวชน
การดนตรีสำหรับเยาวชน ในโลกนี้มีเสียงหลายอย่างที่หูของเรารับฟังแล้ว เกิดความพอใจ เช่น เสียงดนตรี เด็ก ๆส่วนมากชอบเสียงดนตรี เพราะทำให้รู้สึกสนุกสนาน บางทีเสียงดนตรีนั้น เป็นเพลงที่เรารู้จักคุ้นเคยมาก่อน อาจจะร้องเป็นเพลงตามได้ทันที หรือถ้าเป็นเพลงที่มี
Contents of the week
ดนตรีสากล
ผลการค้นหา 20 บทความ Last | Most View
CEA ปลื้ม เยาวชนไทยยุคใหม่ผ่านกิจกรรม ดนตรีและงานศิลป์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ซีอีเอ เปิดพื้นที่ Creative Space ให้เยาวชนไทยโชว์ศักยภาพร้องเพลงเล่นดนตรี ทุกวันเสาร์ ในวาระมหามงคลแห่งรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้พร้อมใจจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงร
การดนตรีสำหรับเยาวชน
การดนตรีสำหรับเยาวชน ในโลกนี้มีเสียงหลายอย่างที่หูของเรารับฟังแล้ว เกิดความพอใจ เช่น เสียงดนตรี เด็ก ๆส่วนมากชอบเสียงดนตรี เพราะทำให้รู้สึกสนุกสนาน บางทีเสียงดนตรีนั้น เป็นเพลงที่เรารู้จักคุ้นเคยมาก่อน อาจจะร้องเป็นเพลงตามได้ทันที หรือถ้าเป็นเพลงที่มี
ความประทับใจจากคอนเสิร์ต BBC Symphony Orchestra Concerts in Bangkok
เสร็จสิ้นไปแล้วกับคอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทยของ BBC Symphony Orchestra วงออเคสตร้าในตํานานระดับโลกจากประเทศสหราชอาณาจักร โดยงาน นี้เกิดขึ้นโดย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความร่วมมือกับมูลนิธิ ไทย สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจําประเทศไ