ตารางรวม กฐินประจำปี 2563 ของวัดป่าสายพระกัมมัฏฐาน

Posted By มหัทธโน | 30 ก.ย. 63
37,521 Views

  Favorite

ฐินประจำปี 2563 วัดป่าสายพระกัมมัฏฐาน

ขอบคุณข้อมูล จากเพจคุณ เฉลิมชัย จารุพัฒนเดช ณ วันที่ 30 กันยายน 2563/ 11:54 น.
หมายเหตุ : -
- ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง 
- ทางเว็บไซต์ รวบรวมข้อมูลจากที่ต่าง ๆ ให้เท่านั้น กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางวัดโดยตรง 

 

รวมทั้งสิ้น 346 วัด


• วันศุกร์ที่_2ตุลาคม2563 (วันออกพรรษา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11)

1. วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร /ทอดผ้ามหาบังสุกุล ตามรอยปฏิปทาหลวงปู่แบน ธนากโร พาดำเนิน

2. วัดป่าชัยวารินทร์ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น/ หลวงปู่แสวง อมโร (ไม่มีกฐิน) งานทอดผ้าป่าสามัคคีฯ

▪︎▪︎▪︎


เริ่มกฐินวันแรก ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 

• ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 3ตุลาคม2563 (เริ่มกฐินวันแรก ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 )

1. วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี / หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พระราชทานผ้าพระกฐิน เป็นเจ้าภาพในการทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินครั้งนี้

2. วัดมหาธาตุแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ /หลวงปู่เนตร จิรปุญฺโญ เพื่อสมทบทุนสร้างพระมหาธาตุเจดีย์แหลมสัก

3. วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ/(วัดท่านพ่อลี) หลวงพ่อมหาสามเรือน ปุญฺเญสโก เพื่อซื้อดินถมที่ดินแปลงใหม่

4. วัดวรลาภูปถัมถ์ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร /พระอาจารย์รังสรรค์ อภิปุญฺโญ

5. วัดป่าศรีวิลัย อ.ส่องดาว จ.สกลนคร/ หลวงพ่อปฐม ธัมมธีโร

6. ที่พักสงฆ์เสริมรังษี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา / หลวงปู่ทิวา อาภากโร

7. ที่พักสงฆ์หัวยอด ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร / โดยมี หลวงปู่ประสาร สุมโน เป็นประธานสงฆ์

8. วัดสิริสาลวัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู / (วัดหลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม) หลวงปู่ไสว สุวโจ

9. วัดถ้ำเป็ด อ.ส่องดาว จ.สกลนคร / หลวงปู่ก้าน จิตฺตธัมโม

10. วัดป่าบ้านบ่อร้าง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร / หลวงพ่อจิตจำลอง ธนปาโล
เพื่อซื้อรถฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์จำเป็นภายในรถมอบให้ รพ.ทับคล้อ จ.พิจิตร และเทถนนลาดยางภายในวัด

11. วัดป่าน้ำภู​ อ.เมือง​ จ.เลย / (วัดหลวงปู่พัน ฐิตธัมโม)

12. วัดสวนป่ามอกระโดน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู / เพื่อซื้อที่ดินที่พักสงฆ์ถวายหลวงพ่อบุญมี ธัมมรโต(วัดถ้ำเต่า)

13. วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย อ.เมือง จ.ลำพูน / ท่านพระอาจารย์อริยวังโส

14. วัดป่าดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี / หลวงพ่อสะอาด ฐิโตภาโส

15. วัดป่าพรหมวิหาร อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู /(วัดหลวงปู่สาย เขมธัมโม) เพื่อสร้างห้องน้ำ

16. วัดป่าภูไม้ฮาว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร / หลวงพ่อครรชิต สุทธิจิตฺโต

17. วัดป่ารัตนวัน ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา /พระอาจารย์ฟิลลิป ญาณธัมโม

18. วัดทุ่งห้วยทราย(วัดป่าภูหัน ) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี / หลวงพ่อสว่าง สิลภัทโท เพื่อซ่อมแซมกุฏิและระบบไฟฟ้า

19. วัดประชานิยม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ /หลวงพ่อบัวศรี ชุตินฺธโร เพื่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์

20. วัดป่าม่วงไข่ อ.ภูเรือ จ.เลย / หลวงปู่ขันตี ญาณวโร

21. วัดป่าหนองแข้ดง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด /หลวงปู่บวช สุชีโว

22. วัดภูหันบรรพต อ.ชนบท จ.ขอนแก่น/ (วัดหลวงปู่มหาบุญมา ปุญฺญวัณโต) เพื่อสร้างพระอุโบสถ

23. วัดสามัคคีอุปถัมภ์(ภูกระแต) อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ /พระอาจารย์สินทำ กิตฺติปัญโญ

24. วัดถ้ำจำปากันตสีลาวาส อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

25. วัดป่าบ้านใหม่ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน / หลวงปู่ทองปาน ปัญญาสาโร

26. วัดป่าศรีมงคล อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี / หลวงปู่สี สิริญาโณ

27. วัดมหาเจดีย์ชัยมงคล บ.ท่าสะอาด ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด/ พระครูวัฒนธรรมาภรณ์

28. วัดมกุฏคีรีวัน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

▪︎▪︎▪︎


• #ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่_4ตุลาคม2563

1. วัดป่าดงสว่างธรรม อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร / หลวงปู่แสง จันทโชโต

2. วัดธรรมมงคล ซ.สุขุมวิท101 กรุงเทพฯ /หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

3. วัดป่าสถิตย์ธรรมาราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ/ หลวงปู่อุดม ญาณรโต เพื่อบูรณะพระเจ้าทันใจบรมไตรโลกนาถ

4. วัดป่าสมบูรณ์ธรรม อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก / หลวงปู่สมบูรณ์ กันตสีโล

5. วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี /สมทบสร้างเจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี(วัดหลวงพ่อสมชาย ฐิตวิริโย)

6. วัดภูหล่มขุม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร / หลวงพ่อพล ยโสธโร

7. วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี / หลวงตาสมหมาย อัตตมโน

8. วัดสันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่/ หลวงพ่อศรีนวล วิมโล งานบูรพาจารย์รำลึก 15 ปี หลวงปู่มหาทองอินทร์ กุสลจิตฺโต

9. วัดหัวตลุกวนาราม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ / หลวงปู่ลี ตาณํกโร เพื่อร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์

10. วัดป่าถํ้าพระเทพนิมิต อ.กุดจับ จ.อุดรธานี / หลวงพ่อสมเกียรติ ชิตมาโร

11. สำนักสงฆ์ดอยเทพนิมิต ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต /หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ

12. วัดป่าเวฬุวนาราม อ.วังสะพุง จ.เลย /หลวงพ่อสมศรี อัตตสิริ เพื่อหล่อยอดเจดีย์และสร้างเจดีย์จตุราจารย์บูชา

13. วัดสันติวนาราม อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี / หลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโร

14. วัดป่าถ้ำหม้อ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ / หลวงพ่อคำสิงห์ สุนิมฺมโล เพื่อสร้างโรงพยาบาลตำบลนายางกลัก

15. วัดประสิทธิ์สามัคคี ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร / หลวงพ่อบุญลั่น กันโตภาโส มาเป็นประธานสงค์ เพื่อทำบุญอุทิศวันคล้ายมรณภาพครบ 2 ปี ท่านพระอาจารย์คชภัฏ สุจิตฺโต

16. วัดเขาตาเงาะอุดมพร อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ / หลวงปู่จื่อ พันธมุตฺโต

17. วัดป่ามณีกาญจน์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี /พระอาจารย์อำนวย จิตฺตสํวโร

18. สำนักสงฆ์สุขสมบูรณ์ ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี / หลวงปู่สมบูรณ์ ขันติโก

19. วัดป่าโรงถ่าน อ.เกาะช้าง จ.ตราด / หลวงพ่อเผชิญ ญาณสิริ เพื่อสร้างองค์พระสัพพัญญูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ หน้าตักกว้าง 29 เมตร

20. วัดป่าหนองใต้(สาขาวัดป่ากุง) ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

21. วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี /หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสฺสโก

22. วัดดอยน้ำตกพัฒนา อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย / หลวงพ่อจำรัส ธัมมธโร เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ

23. วัดห้วงพัฒนา อ.เขาสมิง จ.ตราด / หลวงปู่สุพจน์ ฐิตพฺพโต เพื่อสมทบสร้างพระเจดีย์

24. วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา / หลวงปู่อุทัย สิริธโร

25. วัดป่าดงพระ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร / หลวงพ่อเติมศักดิ์(พระอาจารย์ตุ๊) ยุตฺตธัมโม

26. วัดป่าถ้ำภูมิดล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร / หลวงปู่บุญหลาย อัคคธัมโม

27. วัดป่าโนนหินเสือ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย / หลวงปู่ฉลวย อชิโต เพื่อสมทบซ่อมโครงเหล็กหลังคาศาลาบำเพ็ญบุญ

28. วัดป่าธรรมวิเวก อ.ลี้ จ.ลำพูน /พระอาจารย์สุริยา สุริยทฺโย เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ

29. วัดเจติยาคีรีวิหาร(ภูทอก) อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ / หลวงตาแยง สุขกาโม

30. วัดเวฬุวัน อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ / พระอาจารย์นิคม นิคมวโร

31. วัดป่ามณีรัตน์ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี / พระอาจารย์อุเทน กัลยาโณ

32. วัดป่าปูชนียาจารย์ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม (วัดสาขาหลวงตาศิริ อินฺทสิริ)

33. วัดศิริบรรพต อ.โป่งนํ้าร้อน จ.จันทบุรี (วัดสาขาหลวงตาศิริ อินฺทสิริ)

34. อาศรมศากยบุตร ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย(วัดสาขาหลวงตาศิริ อินฺทสิริ)

35. วัดป่าศาลาน้อย อ.ด่านซ้าย จ.เลย / หลวงพ่อนิพนธ์ อภิปสันโน

36. วัดป่าญาณสัมปันโนอารยาราม ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

37. วัดป่าพูนไพศาล อ.ประทาย จ.นครราชสีมา / พระอาจารย์ก้าน อาจารสัมปันโน

38. วัดกระดึงทอง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ / หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม

39. วัดป่าหนองหัวหมู อ.เมือง จ.อุดรธานี / หลวงตาวสันต์ สันตมโน เพื่อซื้อที่ดินขยายวัด งบ 3 ล้านห้าแสนบาท

40. วัดป่าคีรีเขต อ.นายายอาม จ.จันทบุรี /หลวงพ่อสนิท จิรสนิทโธ เพื่อสร้างหลังคาคลุมพระหลวงพ่อทันใจ บนเขา

41. วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา / หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

42. วัดป่าสันติวัน​ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร / หลวงปู่กองแพง วิโรจโน

43. วัดสังฆทาน อ.เมือง จ.นนทบุรี / หลวงพ่อไพรินทร์ สิริวัฑฺฒโน

44. วัดป่าซับคำกอง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ /เจ้าอธิการสมจิตร สุขิโต

45. วัดตูมทองวนาราม ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี/

46. สำนัก​สงฆ์​นิพพา​วัลย์​ อ.ผาขาว​ จ.เลย​ / พระอาจารย์​ธงชัย​ ขันติธโร​ เพื่อสร้างศาลาสัมมาปฏิปทาบูรพา​จารย์​ พร้อมทั้งพระประธาน 60 นิ้ว​

47. วัดมาบจันทร์ อ.เมือง จ.ระยอง /หลวงพ่ออนันต์ อากิญฺจโน เพื่อสมทบทุนสร้างเจดีย์

48. วัดบึงลัฎฐิวัน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา / หลวงพ่อโสภณ โอภาโส เพื่อสร้างพระพุทธเมตตาชยันตีศรีโสภณอโยธยา ขนาดหน้าตักกว้าง 19.99 เมตร สูง 39 เมตร

49. วัดพุทธาราม อ.สวี จ.ชุมพร / หลวงปู่นวล อัคควัณโณ เพื่อสร้างพระมหาเจดีย์ศรีมหามงคลสิทธาอาภารัตน

50. วัดป่าเจริญธรรม อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี / ท่านพระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

51. วัดป่าน้ำคำเกิ่ง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี/ หลวงพ่อดำรง สิริภัทโท

52. วัดถ้ำหม้อสันติธรรม อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์/ พระอาจารย์ประภาส กสุลญาโณ เพื่อปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด

53. วัดป่าศรัทธาถวาย(ถ้ำเต่า) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี / หลวงพ่อบุญมี ธัมมรโต

54. วัดแพร่ธรรมาราม อ.เด่นชัย จ.แพร่/พระอาจารย์เอกราช เขมานันโท

55. วัดป่าอุตรดิตถ์ธรรมาราม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ /หลวงพ่อกานต์ วรธัมโม

56. วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม อ.หางดง จ.เชียงใหม่/ พระอาจารย์ภูมิพงษ์ ถามิโก

57. วัดทับทิมแดงธรรมาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี/ พระอาจารย์สมัย อิณมุตฺโต

58. วัดลำปางธรรมาราม อ.เมือง จ.ลำปาง/ พระอาจารย์สมบัติ จิตฺตธัมโม

59. วัดช่องเม็กธรรมาราม(ภูนกยูง) อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี/พระอาจารย์สุรพงษ์ ญาณชิวิโก

60. วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย /หลวงพ่อบุญทวี สีตจิตโต

61. วัดป่าญาณสิริสุทธาราม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี /เพื่อสมทบทุนสร้างโบสถ์

62. วัดป่าดงเย็น อ.หันคา จ.ชัยนาท/ พระอาจารย์สมยศ อจโล

63. วัดพิศาลโพธิญาณ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

64. วัดไตรสิกขาทลามลตาราม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร /หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ เพื่อร่วมสร้างศาลาเชียงทอง

65. วัดอรัญญวิเวก อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย/ หลวงปู่ทวี จิตฺตคุตฺโต

66. วัดพุทธวิมุตติวนาราม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี /หลวงปู่บุญเรือง กิตฺติปุญฺโญ

67. วัดป่าหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมือง จ.ยโสธร /พระมหาเข้ม ญาณวิสุทฺโธ

68. วัดสันติวราราม (วัดสวนพริก)ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา /หลวงปู่กันต์ กันตสีโล

69. วัดป่าอร่ามรัตนาราม อ.เมือง จ.ภูเก็ต/พระอาจารย์เสมียน จารุธัมโม

70. มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซ.จรัญสนิทวงศ์ 37 เขตบางกอกน้อย กทม.

▪︎▪︎▪︎


• #ทอดกฐินวันจันทร์ที่_5ตุลาคม2563

1. วัดป่าปางกื๊ดกิตติธรรม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ / หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร

2. วัดป่าทุ่งศรีอุดม ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี / หลวงพ่อสำลี ขันติพโล

3. วัดป่าโนนสังข์ ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร / ท่านพระอาจารย์บรรลำ สุเมโธ

4. วัดสิริจันโท บ้านหนองไหล ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี / หลวงปู่บุญตา ถาวโร พระมหาเถระอายุ 103 ปี เพื่อสร้างรั้วกำแพงวัดและสร้างวิหารเจ้าฟ้าทันใจ

▪︎▪︎▪︎

• #ทอดกฐินวันอังคารที่_6ตุลาคม2563

1. วัดป่าศาลาปางสัก (ล้านนาญาณสัมปันโน) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

▪︎▪︎▪︎


• #ทอดกฐินวันพุธที่_7ตุลาคม2563

1. วัดแม่ปาง อ.แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน / (วัดสาขาหลวงปู่บัวเกตุ) หลวงพ่อถนอม ญาณปาโล

2. วัดป่าดอยธรรมประทีป(วัดแม่ใจใต้) ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่/หลวงพ่อบัณฑิต เตชปัญโญ

▪︎▪︎▪︎


• #ทอดกฐินวันศุกร์ที่_9ตุลาคม2563

1. วัดวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร / (วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ) ท่านพระอาจารย์แจ๋ว ธัมมธโร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมาราชากุมารี โปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่ออัญเชิญมาทอดถวาย

▪︎▪︎▪︎

• #ทอดกฐินวันเสาร์ที่_10ตุลาคม2563
1. วัดป่าคลองกุ้ง อ.เมือง จ.จันทบุรี /เพื่อสร้างรูปเหมือนท่านพ่อลี ธัมมธโร หน้าตัก 9 เมตร


2. วัดป่าราษฎรสงเคราะห์(วัดป่าหนองแซง) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี / หลวงปู่เสน ปัญญาธโรเพื่อสมทบสร้างพระพุทธพระไตรโลกนาถศาสดาธนาคารไทยพาณิชย์ 


3. วัดป่าจันทรังษี อ.เมือง จ.สกลนคร / พระอาจารย์จรัส จันทวังโส

4. วัดป่าพุทโธศรัทธาราม อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี /หลวงตาสมหมาย อัตตมโน เพื่อสมทบสร้างพระประธาน

5. วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี /หลวงปู่บุญจันทร์(ดำ) สีลคุโณ

6. วัดบ้านเฉนียง(โคกหม่อน) อ.เมือง จ.สุรินทร์ /เพื่อสมทบทุนสร้างฐิตวิริยเจดีย์(หลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย)

7. วัดป่าบ้านใหม่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี / หลวงปู่คลาด ครุธัมโม

8. วัดป่าภูก้อน อ.นายูง จ.อุดรธานี / เพื่อสร้างพระพุทธรูปปางมหาจักรพรรดิ์ทองเหลือง หน้าตัก 3.80 เมตร รวมฐานสูง 8.50 เมตร

9. สวนพุทธธรรมศิริเนื้อนาบุญโพธิญาณ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม (วัดสาขาหลวงตาศิริ อินฺทสิริ)

10. วัดป่ากิตติพรพุทธาราม อ.วังยาง จ.นครพนม / หลวงปู่เบา โอภาโส เพื่อสร้างพระเจดีย์

11. วัดป่าพัตนมงคล อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม / พระอาจารย์โชคชัย จิรธัมโม

12. วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย / หลวงพ่อสุขเลิศ กันตธัมโม

13. วัดถ้ำอินทนิล อ.แม่สอด จ.ตาก / หลวงพ่อบุญลั่น กันโตภาโส เพื่อสร้างศาลา

14. วัดอรัญญวิเวก(วัดหลวงปู่เปลี่ยน) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ / หลวงพ่อเจริญ จัตตสัลโล

15. วัดป่าสระแก้ว อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ /พระอาจารย์เจน ปณฺฑิโต

16. วัดศรีอภัยวัน อ.เมือง จ.เลย /เพื่อสร้างมณฑปบรรจุอัฐบริขารหลวงปู่ท่อน ญาณธโร

17. วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี / หลวงพ่อบุญช่วย ปุญฺญวันโต

18. วัดทรายงามอ.เมือง จ.จันทบุรี /พระครูจิตรการโกวิท

19. วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ /พระอาจารย์เมธา สุเมโธ

20. วัดป่าบ้านวไลย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ / หลวงพ่อสุชาติ ชาตสุโข

21. วัดป่าแม่จันญาณสัมปันโน อ.แม่จัน จ.เชียงราย / พระอาจารย์สมบูรณ์ ภูริปัญโญ เพื่อสร้างศาลาอุโบสถ

22. วัดป่าโพธิญาณ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

23. วัดป่าสวนห้อม อ.หนองหิน จ.เลย/ หลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต มาเป็นประธานสงฆ์

24. วัดป่าวิเวกพัฒนาราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ /หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร

25. วัดรังสีปาลิวัน บ้านโพน หมู่ 3 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์/ หลวงพ่อสงบ สุปภาโส

26. วัดป่าภูริทัตตถิราวาส(บ.หนองผือ) อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร/ หลวงพ่อพยุง ชวนปัญโญ

27. วัดป่าบ้านทัพไทย หมู่ 10 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ /ท่านพระอาจารย์โสภา สมโณ เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ให้

28. วัดเทสก์ธรรมนาวา(วัดท่าไทร) บ.ท่าแตง ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา/หลวงพ่อวินัย รัตนวัณโณ

▪︎▪︎▪︎

• #ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่_11ตุลาคม2563

1. วัดป่าสีห์พนมประชาคม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร / หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม

2. วัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร/หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม

3. วัดป่ากกสะทอน ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี / *วัดป่ากกสะทอน นำปัจจัยกฐินทั้งหมดเข้าถวายวัดป่าบ้านตาด

4. วัดเขาเจริญธรรม อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ / หลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล

5. วัดป่าศิริดำรงวนาราม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร/ หลวงปู่ปั่น สมาหิโต เพื่อสมทบสร้างเจดีย์พุทธเจดีย์ศรีดำรงค์

6. วัดป่าธรรมสันติ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ / หลวงปู่อินสม สุวีโร

7. วัดป่าบ้านมูเซอสามหมื่นทุ่ง อ.แม่สอด จ.ตาก/ ท่านพระอาจารย์เชาว์ ชวนปญฺโญ เพื่อสมทบสร้างพระมหาเจดีย์

8. วัดป่าเคียนพิง อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี/ หลวงตาพร วิมโล

9. วัดป่าเหล่าหลวง ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี / หลวงปู่บัวทอง อัตตทันโต

10. วัดศรีรัตนธรรมาราม อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ /หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เป็นประธานสงฆ์

11. วัดป่าภูหายหลง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา / พระครูประพันธ์ อนาวิโล / เพื่อสร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม และห้องสุขา

12. วัดดอนธาตุ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี / (วัดหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล กลางลำน้ำมูล) เพื่อบูรณะเสนาสนะ และองค์พระธาตุเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เสาร์ กันต

13. วัดถ้ำขาม (วัดหลวงปู่ฝั้น) อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

14. วัดป่าอนุสรณ์ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ / ท่านพระอาจารย์ประมัย เตชธัมโม เพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ขยายวัด

15. วัดป่าอัตตมโนพัฒนาราม อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี /(สาขาวัดสันติกาวาส) หลวงตาสมหมาย อัตตมโน

16. วัดป่าพุทธบูชา เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ /หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย พิธีเวลา 13.00 น.

17. วัดป่าเวฬุวันอรัญญวาสี อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี / หลวงปู่ประเสริฐ สิริคุตฺโต

18. วัดป่าดงหวาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร / (วัดหลวงปู่แฟ้ป สุภัทโท) เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารฟอกไตโรงพยาบาลบ้านม่วง

19. วัดป่ามหาวีรวงศ์ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี /สมทบสร้างเสนาสนะ กำแพง ห้องน้ำ หอฉัน

20. วัดป่าเพิ่มบุญ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา/ ท่านพระอาจารย์สมบูรณ์ ปุญฺญกาโม

21. วัดถ้ำกลองเพล(วัดหลวงปู่ขาว) อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู / หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสฺสโก ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส เป็นประธานสงฆ์

22. วัดป่าเมตตาหลวง อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว/ (สาขาวัดโป่งจันทร์) หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร พรรษานี้ท่านมาอยู่ที่นี่

23. วัดป่าหนองทับเรือ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก / หลวงปู่ลี ถาวโร

24. วัดเทพนิมิตรสุดเขตแดนสยาม อ.เชียงของ จ.เชียงราย / หลวงปู่ไพบูลย์ สุมังคโล

25. วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย / หลวงพ่อวิชัย เขมิโย เพื่อบูรณะอุโบสถจตุรมุข

26. วัดป่าโคกปราสาท อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา / หลวงพ่อฉลวย อาภาธโร

27. วัดสวนป่าสิรินธโร อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา/(สาขาวัดหลวงปู่สาคร) พระอาจารย์มณี สุมโน

28. วัดป่าวิสุทธิชาติ อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู / ท่านพระอาจารย์พันธุ์ชาติ สุรวิธุโร เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารพุทธวงศ์

29. วัดพระธาตุดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ /หลวงพ่อบุญหนัก ถาวโร

30. วัดบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี / หลวงปู่สมัย ธัมมโฆสโก

31. วัดป่าบ้านเพิ่ม อ.นายูง จ.อุดรธานี / หลวงพ่อคำสด อรุโณ เพื่อสมทบสร้างฝายน้ำเพื่อใช้ดับไฟป่า

32. วัดดอยพระเจ้าตนหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ / หลวงพ่อทองแดง วรปัญโญ

33. วัดถ้ำพระสบาย อ.แม่ทะ จ.ลำปาง / (วัดหลวงปู่แว่น ธนปาโล) พระอาจารย์นันท์ นนฺทโก

34. วัดซำขามถ้ำยาว อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น /(วัดหลวงปู่แนน สุภัทโท) พระอาจารย์โกศล จิตฺตปาโล เพื่อสร้างพระอุโบสถ

35. วัดห้วยชันเหนือ(วัดป่าโนนนิเวศน์) อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี / หลวงปู่เข็ม สุชีโว เพื่อสร้างศาลาเอนกประสงค์

36. วัดป่าวุฑฒาราม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู / หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญฺโญ จุลกฐิน เพื่อสร้างเจดีย์ฐิตปุญญานุสรณ์ และ พิธีถวายมุทิตาสักการะฯ

37. วัดป่าโพธิ์ชัยญาณสัมปันโน อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี / หลวงปู่สม ขันติโก เพื่อจัดทำระบบสาธารณูปโภคภายในวัด และอุปกรณ์ทางการแพทย์

38. วัดป่าศรีสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร / หลวงพ่อเติมศักดิ์ ยุตฺตธัมโม

39. วัดฐิติธรรมาราม(วัดเหวลึก) อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร / หลวงพ่อสุภาพ ฉันทชาโต เพื่อสร้างกุฏิพระเถระและเทพื้นคอนกรีตรอบขอบสระ

40. วัดป่านานาชาติ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี /พระอาจารย์เฮนนิ่ง เกวลี

41. วัดป่านาอีเลิศ อ.วังสะพุง จ.เลย /เพื่อจัดสร้างโรงครัวและบูรณะวัด

42. วัดป่าแสงธรรม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา / เพื่อสร้างกำแพงป้องกันดินสไลด์

42. วัดป่าเชิงเลน ถ.จรัญสนิทวงศ์ 35 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ / ท่านพระอาจารย์พัลลภ อภิปาโล

43. วัดผาเทพนิมิต อ.นิคมน้ำอูน​ จ.สกลนคร / พระอาจารย์ชัยอารีย์ สุธีโร โดยหลวง​ปู่​บุญ​พิน​ ก​ต​ปุ​ญ​โญ เมตตามาเป็นประธาน

44. วัดป่าบ้านบาก​ อ.ราษีไศล​ จ.ศรีสะเกษ​ / พระอาจารย์​ปัญญา​ สีลสาโร

45. วัดญาณสัมปันนาราม อ.เมือง จ.ราชบุรี

46. วัดสามัคคีบุญญาราม อ.เมือง จ.ลำปาง / พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทฺโธ เป็นจุลกฐิน เริ่มทอฝ้ายวันเสาร์

47. วัดป่าวิเวกธรรม(เหล่างา) อ.เมือง จ.ขอนแก่น ( วัดหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก)

48. วัดป่าหลวงตามหาบัว(โคกหนองแดง) ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี / พระอาจารย์พิพัฒน์ ธัมมวโร เพื่อสร้างศาลา

49. วัดป่าโนนศรีทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี /หลวงปู่หนูพิน ฐานุตฺตโม เพื่อซื้อที่ดินถวายวัดและสร้างเสนาสนะ

50. วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กฐินพระราชทานฯ เวลา 13.00 น.

51. วัดป่าวังเลิง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม / หลวงพ่อสุทธิพงศ์ ชนุตฺตโม

52. วัดป่ามหาไชย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร /หลวงพ่อพระมหาประกอบ ธัมมชีโว

53. วัดบุญญานุสรณ์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ /หลวงปู่คำมา ธัมมราโม

54. วัดถ้ำหมากมาง ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู/ หลวงตาแนบ ปัญญาพโล 089-276-6676

55. วัดป่าเขาน้อย(วัดหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ) อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ / หลวงพ่อประเสริฐ ขันติโก

56. วัดถ้ำผาบิ้ง(วัดหลวงปู่หลุย) ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย /พระอาจารย์ไสว วรวังโส

57. วัดป่าบ้านหนองไร่ บ.หนองไร่ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ /หลวงพ่อบุญธรรม กัณลยาโณ

58. วัดท่าวังหิน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร /หลวงพ่อเชาวรัตน์ กมฺมสุทฺโธ

59. สำนักสงฆ์บ้านจันทน์หอม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ / หลวงปู่โกศล ธนปุญฺโญ

60. พิพิธภัณฑ์สุมนานุสรณ์ ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร / หลวงปู่ประสาร สุมโน

61. วัดป่าพรหมนิมิต อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ / หลวงปู่พรม สัจจวโร

62. สำนักสงฆ์ถ้ำผาแล อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย /พระอาจารย์สมชาย สุขุมาโล

63. วัดป่าอรัญญวาสี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี/หลวงพ่อดำรง สุจิตฺโต

64. สำนักสงฆ์คลองน้อย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ /พระอาจารย์มหาพงษ์ศักดิ์(พระอ.สาง) ฐิตธัมโม

65. วัดศรีสุรโยธิน อ.เมือง จ.นครราชสีมา/ หลวงพ่อเสกสรร คเวสโก

66. วัดเมตตากิตติคุณ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี/ หลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต มาเป็นประธานสงฆ์

67. วัดป่าธัมมปาลวนาราม อ.เมือง จ.สกลนคร/ พระอาจารย์เกียรติศักดิ์ วรธัมโม เพื่อสร้างศาลาฯ

68. วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร / หลวงปู่แปลง สุนทโร

69. วัดป่ายวนผึ้ง อ.เมือง จ.ภูเก็ต /พระอาจารย์ประดุง อาภาธโร

70. วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง / หลวงพ่อสุชิน ปริปุณฺโณ

71. วัดป่าจงเจริญญาณสัมปันโน อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เพื่อสร้างกำแพงวัดและเสนาสนะภายในวัด

72. วัดบรรพตคีรี(ภูจ้อก้อ) อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร / หลวงพ่อสมคิด สุทฺธจิตฺโต

73. วัดป่านิคมพัฒยาราม ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

74. วัดป่าท่าไท ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

▪︎▪︎▪︎


• #ทอดกฐินวันจันทร์ที่_12ตุลาคม2563

1. วัดป่าสันติธรรม-ห้วยเดื่อ ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย / งานทอดกฐินและงานมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 77 ปี หลวงพ่อขันตี ญาณวโร

2. สำนักสงฆ์วัดสุทธิธรรมมงคล (บ้านห้วยไคร้)
อ.แม่สอด จ.ตาก / สาขาวัดท่านพระอาจารย์เชาว์ ชวนปญโญ เพื่อสมทบสร้างพระพุทธมิ่งมงคล

3. วัดป่าหนองกุง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร / ท่านพระอาจารย์สมเร็จ(สมศรี) ธัมมํกาโม เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์และเทถนนคอนกรีต

4. วัดถ้ำผาเวียง ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู / หลวงพ่อสมพร วิชโย

▪︎▪︎▪︎

ที่มา : ShutterStock

 

• #ทอดกฐินวันอังคารที่_13ตุลาคม2563

1. วัดป่าหนองแวง ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี /หลวงตาประสาทศิลป์ อภิวัณโณ เพื่อสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเมตตาความสูง 19 เมตร

2. วัดถ้ำผาขาวคีรีวงกลด บ้านหนองกก ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ (วัดสาขาหลวงตาศิริ อินฺทสิริ)

▪︎▪︎▪︎

• #ทอดกฐินวันเสาร์ที่_17ตุลาคม2563

1. วัดสุทธิธรรมาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์/(สาขาวัดหลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล) เพื่อทอดกฐินตกค้าง 20 วัด กำลังก่อสร้าง

2.สำนักสงฆ์ทรัพย์สวนพลู บ.บึงไม้ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี/ ท่านพระอาจารย์สมภพ(พระอ.ปิ๋ว) อภิวัณโณ

3. วัดป่าฐานสโมบูชา ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย (สาขาวัดอโศการาม) / เพื่อนำปัจจัยไปต่อเติมบริเวณชายคาศาลาฐานสโม และซ่อมแซมเสนาสนะที่ทรุดโทรม / หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก เมตตามาเป็นประธานสงฆ์

4. วัดวังทองธัมมธโร ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย/(สาขาวัดอโศการาม) เพื่อบูรณะวัดร้างเก่าแก่อายุ 700 กว่าปี ที่สร้างสมัยพระยาลิไท /พิธีเริ่ม 13.00 น.

5. วัดป่าเทพนิมิตธรรมมาราม ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร /(สาขาวัดพุทธบูชา) ท่านพระอาจารย์ศิริพันธ์ อิฏฐวัณโณ /พระเทพมงคลญาณ (หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย) เมตตาเป็นประธานสงฆ ์เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ , พระเจดีย์พุทธคยา(จำลอง) และ วิหารพระพุทธนิรันตรายนิยมพุทธกาล(พระนอน)

6. วัดป่าบ้านปลวก ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร / หลวงปู่สอน ชีวสุโธ

7. วัดป่าไทยพัฒนา ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี / หลวงปู่คำ นิสฺโสโก สมทบสร้างเจดีย์ ปลียอดทองคำและผอบทองคำ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

8. วัดอัมพวันม่วงน้อย ต.ลำคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ / ท่านพระอาจารย์บุญเกิด อริโย

9. วัดป่าถ้ำโพรง บ.สร้างแก้ว ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร / พระอาจารย์ทองปาน ภัททจารี

10. วัดป่าชัยพฤกษ์ ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย / เพื่อสร้างพระพุทธรูป

11. วัดป่าหนองบง ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี(วัดในอุปถัมภ์หลวงปู่ไม อินฺทสิริ)

12. วัดป่าวีระธรรม ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร / หลวงปู่อินตอง สุภวโร หลังจากทอดกฐินเสร็จมีพิธียกฉัตรขึ้นองค์พระเจดีย์สิริศตวรรษสุวัฒนมงคลบพิตร

13. วัดป่าถ้ำบูชา(ภูวัว-น้ำตกเจ็ดสี) บ้านดอนเสียด อ.เซกา จ.บึงกาฬ / หลวงปู่ทองคำ กาญจนวัณโณ

14. วัดป่าห้วยกุ่ม ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ / หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม งานมุทิตาจิตหลวงพ่อสายทอง ตรงกับวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม และพิธีทอดกฐินวันเสาร์ 17 ตุลาคม

15. วัดพุทธบาทสุทธาวาส ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง/ พระครูสังวรศีลคุณ (พระอาจารย์คำปอน คุตฺตสีโล) เพื่อบูรณะเสนาสนะวัด

16. วัดกิ่วฮ่องพรอาภาธโร ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง/ (สาขาวัดโคกปราสาท)

17. วัดป่าวังเตียน(เขาผา) ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์/ หลวงพ่อชัยนาด(น้อย) อโสโก

▪︎▪︎▪︎

• #ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563

1. วัดพระธาตุฝุ่น ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร/หลวงตาเลื่อน โอภาโส เพื่อสมทบสร้างยอดเจดีย์ดอกบัวทองคำ

2. วัดป่าเลิศธรรมนิมิต ถ.ลำลูกกา คลอง11 จ.ปทุมธานี /พระพรหมมงคลญาณ วิ.(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เป็นประธานสงฆ์ พิธีเริ่มประมาณ 13:00 น.

3. วัดป่าหนองช้างคาว ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี / หลวงปู่ไม อินทสิริ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารหอฉันหลังใหม่

4. วัดป่าธรรมคีรี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา / ท่านพระอาจารย์คม อภิวโร

5. วัดป่าภูมาศ ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง / พิธี 13.00 น.

6. วัดถ้ำผาผึ้ง ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ / ท่านพระอาจารย์กองคำ อติสุวัณโณ เพื่อสร้างสถูปเจดีย์พุทธชัยมงคล

7. วัดป่าหัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี / ท่านพระอาจารย์ก้องเกียรติ จัตตวิโล เพื่อบูรณะพระรัตนตรัยเจดีย์

8. วัดป่าภูกระเเต อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู / หลวงพ่อทองพูน กาญจโน

9. วัดป่าโนนสมบูรณ์ ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี / หลวงปู่บุญมา กัลยาณคุตโต

10. วัดป่าภูแปก ญาณสัมปันโน บ้านกกบก ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย / หลวงพ่อมณจิตต์เกษม ธัมมธโร

11. วัดป่ายางหัวช้าง ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม / หลวงพ่อสุรศักดิ์ ขันติโก เพื่อสมทบสร้างพระเจดีย์พุทธชยันตีจุฬามณีฟ้าหลวง

12. วัดป่าสุขใจ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี / หลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต เพื่อชำระค่าที่ดิน และสร้างเสนาสนะวัดป่าสุขใจ(ชะอม)

13. วัดประชาสันติ ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา / หลวงพ่อเชือน ปภสฺสโร

14. วัดป่านาแองญาณสัมปันโน บ้านนาแอง ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

15. วัดป่าภูตะคาม ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร / หลวงพ่อทองปาน จารุวัณโณ

16. วัดป่าศิริมงคล(ช่องฮวก) บ้านผือพัฒนา ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น (วัดสาขาหลวงตาศิริ อินฺทสิริ)

17. วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา / และพิธีถวายอาคาร 104 ปีหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต

18. วัดป่าศิลาวาส บ.ดินทรายอ่อน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู /หลวงพ่อพเยาว์ โชติวโร เพื่อซื้อที่ดิน

19. วัดปางมะนาว ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร / หลวงพ่อทวีป กมโล

20. วัดบ้านปลื้มพัฒนา บ.ปลื้มพัฒนา ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ / หลวงพ่อดำรง สุจิตฺโต

21. วัดวะภูแก้ว บ้านวะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา/(วัดสาขาหลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

22. วัดป่าประชาเจริญธรรม บ้านประชาพิทักษ์ ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม/ เพื่อสร้างรั้วล้อมวัดและ เสนาคณะพระภิกษุสงฆ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) เลขที่ 020-062-9242-00
ชื่อบัญชี วัดป่าประชาเจริญธรรม

23. วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ /หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

24. วัดป่าชลิตานุสรณ์(หุบชะนี) ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ / ท่านพระอาจารย์เปรา โสภโณ

25. วัดป่าศรัทธาวนาราม ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ /หลวงปู่วี ธีรปัญโญ

26. วัดน้ำตกจำปาทอง ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา / ท่านพระอาจารย์ธวัชชัย สุตธัมโม

27. วัดญาณโศภิตวนาราม(วัดป่าสูงเนิน) อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

28. ที่พักสงฆ์อาภาธโร ต.ดงเจน อ.ภูกามยาม จ.พะเยา/ (สาขาวัดโคกปราสาท)

29. วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร บ.หนองโจด ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม /หลวงปู่บุญศรี จันทโชโต

30. วัดไม้ขาว หมู่ 4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต/ 087 4719091

31. วัดป่าถ้ำเขาล้อม ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง/(สาขาวัดป่าเคียงพิง) 0961561947 , 0992462665

32. วัดเขาพุนก หนองลังกา หมู่3 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

▪︎▪︎▪︎

• #ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2563

1. วัดถ้ำพระนาใน ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร / หลวงพ่อจำรัส จันทโชโต วัดเจริญสมณกิจ จ.ภูเก็ต เมตตามาเป็นประธานสงฆ์) ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี พระเข็มพันธ์ อัคราช (เพื่อทอดกฐินวัดถํ้าพระนาใน ปี 2563) 
 
▪︎▪︎▪︎

• #ทอดกฐินวันพฤหัสบดีที่_22ตุลาคม2563

1. วัดป่าศรีแสงธรรม 212 หมู่ 5 บ้านดงดิบ ต.ห้วยยางอ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี/ พระครูวิมลปัญญาคุณ(พระอาจารย์นพพร ธีระปัญโญ) เพื่อสมทบทุนสร้างหอไตรมณฑป 150 ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 
▪︎▪︎▪︎

• #ทอดกฐินวันศุกร์ที่_23ตุลาคม2563

1. วัดเทพกัญญาราม ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร / หลวงปู่สุธัมม์ ธัมมปาโล  
 
2. วัดป่าโนนค้อ ต.หนองเป็ด อ.เมือง จ.ยโสธร / ท่านพระอาจารย์ผดุง ปัญญาวโร 
 
3. ที่พักสงฆ์มงคลญาณแม่วงก์(วัดสาขาหลวงปู่คำพอง ปัญญาวุโธ/หลวงปู่น้อย) อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ / โดยมีหลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ เพื่อสร้างเสนาสนะ
 
▪︎▪︎▪︎
 

• #ทอดกฐินวันเสาร์ที่_24ตุลาคม2563

1. วัดป่าท่าสิมมา ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี / หลวงปู่ศิลา สุมังคโล เพื่อสมทบก่อสร้างโครงการแก้มลิงอ่างเก็บน้ำ
 
2. วัดสันติวนาราม ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ / หลวงพ่อสุเมธ สุเมโธ #จุลกฐิน ทอฝ้ายเอง
 
3. วัดป่าตำลึงทอง ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี / หลวงปู่ประสงค์ สุสันโต
 
4. วัดป่าโคกสี ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร / (วัดบ้านเกิดหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป) เพื่อสมทบสร้างศาลาอุโบสถปัญญาปทีโปอุปถัมภ์
 
5. วัดป่าแก้วชุมพล ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร / หลวงพ่อทับ ธัมมทีโป 
 
6. วัดป่าสีลารัตน์ บ.โพนสวาง ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร / หลวงพ่อเสือ กันตสาโร
 
7. วัดป่าไทรงาม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี / หลวงปู่เอนก ยสทินฺโน
 
8. วัดป่าดงคล้อญาณสัมปันโน ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ / หลวงปู่พิมพา จาคจิตฺโต
 
9. วัดเจริญสมณกิจ(วัดหลังศาล) อ.เมือง จ.ภูเก็ต / หลวงพ่อจำรัส จันทโชโต
 
10. วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก / พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม
 
11. วัดป่าภูลอง บ.น้อยตาลเลียน ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี /พระอาจารย์ปรีชา เขมรโต
 
12. วัดป่าโพธิ์สุวรรณ(สาขาที่ ๒๖ วัดหนองป่าพง) ต.นาโพธิ์ อ. พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี / หลวงพ่อคูณ อัคคธัมโม
 
13. วัดป่าวังวิโมกข์(คอวัง) ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน /พระอาจารย์นเรศ สุรนาโถ เพื่อบูรณะอุโบสถและเสนาสนะในวัดป่าคอวัง (อาทิ ทำแนวป้องกันน้ำเซาะอุโบสถ ปรับปรุงอาคารปฏิบัติธรรม ซ่อมแซมกุฏิพระ)
 
14. วัดบูรพาราม(วัดหลวงปู่ดูลย์) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์/ พระราชวรคุณ(หลวงปู่สมศักดิ์ ปัณฑิโต)
 
15. วัดป่าท่าโสม(ภูนาหลาว) บ.ท่าโสม ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี/หลวงปู่บุญมี สุมังคโล 0818993544
 
16. วัดบุญญานุสิทธิ์ บ้านโคกก่อง ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี/ หลวงพ่อบุญเพ็ง โรจโน
 
17. วัดป่าภูวังงาม ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี/หลวงปู่วิโรจน์ ฉันทกโร
 
18. วัดป่าทองหนุนธรรมาราม บ.ฟ้าเหลื่อม หมู่5 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น/ เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมกุฏิสงฆ์
 
▪︎▪︎▪︎

• #ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่_25ตุลาคม2563

1. วัดสักกะวัน(ภูกุ้มข้าว) ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ / หลวงปู่หา สุภโร เพื่อสมทบทุนสร้างตึกสงฆ์อาพาธ รพ.สหัสขันธ์ และบูรณะวัดชลประทานนิมิต
 
2. วัดสามัคคีศิริมงคล(วัดป่าสุขเกษม) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู / หลวงปู่บุญมา สุชีโว
 
3. วัดป่าเขาภูหลวง ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา / หลวงปู่ไม อินทสิริ เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างพระมหาเจดีย์อุตจโย
 
4. วัดป่ากกโพธิ์วังกำ ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย /ท่านพระอาจารย์แสง จิรวัฑฒโก
 
5. วัดป่าถ้ำแกลบ บ้านท่าวังแคน ต.ศรีสองรัก อ. เมือง จ.เลย / เพื่อสร้างวิหาร
หล่อรูปสำริด หลวงปู่อร่าม ชินวังโส ในท่ายืนถือไม้เท้า งานหล่อพระฯ ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม
งานกฐินในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 
 
6. วัดป่าบ้านค้อ ต.เขื่อน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี /หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ) /กฐินและผ้าป่าตกค้างวัดต่างๆ  
 
7. วัดป่าสุทธิภาวัน ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี /หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร เมตตาเป็นประธานสงฆ์
 
8. วัดถ้ำผาแดงผานิมิต บ้านดงเย็น ต.บัวเงิน อ.น้ำพองจ.ขอนแก่น /หลวงตาศิริ อินทสิริ เพื่อสมทบสร้าง 4 สังเวชนียสถาน 
 
9. วัดป่าธรรมประดิษฐ์ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
-พิธีฉลองสมโภชเจดีย์หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม และแสดงธรรมโดย หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
-พิธีทอดกฐิน วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 09.39 น.  
 
10. วัดบุญญาวาส อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี / ท่านพระอาจารย์ อัครเดช(ตั๋น)ถิรจิตโต
 
11. วัดภูตูมวนาราม.ต.ทรายขาว อ.เมือง จ.เลย / สมโภชรูปเหมือนหลวงปู่มั่น และมุทิตาพระราชสุเมธี (หลวงปู่เหลี่ยม สุจิณฺโณ)
 
12. วัดดอยเทพนิมิต (ถ้ำเกีย) ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี / (วัดหลวงปู่มี ปมุตฺโต) ท่านพระอาจารย์กุศล พุทธสโร
 
13. วัดเวฬุวัน ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี/หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ
 
14. วัดอรัญญิกาวาส ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร / หลวงปู่กันหา กันตธัมโม
 
15. วัดป่าภูผาสูง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา / พระมหาธีรนาถ อัคคธีโร เพื่อสมทบสร้างวิหารพระนอนปรินิพพานหินทรายเขียว
 
16. วัดศรีมงคลเหนือ อ.เมือง จ.มุกดาหาร / หลวงปู่ล้วน จันทสาโร
 
17. วัดป่าสุขใจ ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ / หลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต เพื่อชำระค่าที่ดิน และสร้างเสนาสนะวัดป่าสุขใจ(ชะอม)
 
18. วัดถ้ำจุนโทปฏิปทาราม อ.แม่สอด จ.ตาก / ท่านพระอาจารย์สัมฤทธิ์(พระอ.เขียว) ฐิตสิทฺธิ เวลา 11.00 น.
 
19. วัดป่าอุดมธรรมวนาราม(วัดป่าบ้านหนองค้า) บ้านหนองค้า ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร / หลวงพ่อสำรวย ตายโน ธ
 
20. วัดใหม่บ้านตาล ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร / หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ
 
21. วัดป่าสุขเกษมนิราศภัย(วัดป่าหนองไผ่) ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร / หลวงพ่อเสถียร ปริสุทฺโธ
 
22. วัดป่าค้อใหญ่ อ.กุดบาก จ.สกลนคร / ท่านพระอาจารย์โสภา(พระอาจารย์จ่อย) อนุตฺตโร
 
23. วัดป่าสัมมานุสรณ์ อ.วังสะพุง จ.เลย / หลวงปู่ดาด สิริปัญโญ
 
24. วัดป่าศิลาอาสน์ ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร / ท่านพระอาจารย์สุรินทร์ กุสลจิตฺโต 
 
25. วัดอรุณรังษีวราราม บ.แก้งนคร ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ / หลวงพ่อวิรัตน์ ปภาธโร
 
26. วัดภูเขาดิน ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย / หลวงปู่ทองผุด ญาณวโร
 
27. วัดกัลยาณธัมโม ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร (วัดหลวงตาแตงอ่อน) / หลวงพ่อบรรเทา สัญญโต
 
28. วัดป่าโนนทอง ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี /พระครูอดุลธรรมโกศล เพื่อสร้างศาลาและเจดีย์
 
29. วัดป่าเขามโนราห์(ชายป่าห้วยขาแข้ง) ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี / หลวงปู่สังวาลย์ ธมฺมสาโร
 
30. วัดอนาลโยทิพยาราม(ดอยบุษราคัม) อ.เมือง จ.พะเยา / หลวงปู่ทองสุข อุตตรปัญโญ งานปั่นฝ้ายจุลกฐิน
 
31. วัดดอยน้ำทิพย์ ต.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร /พระครูสกลกิจโกศล(วีระ กิจกาโร)
 
32. วัดภูจันแดงภาวนาราม ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 
 
33. วัดป่าหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร / หลวงปู่เดช ฌานรโต
 
34. วัดป่าศรีภูมิบรรพต(วัดศรีภูหอ) ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย / หลวงพ่อมานะ อตุโล
 
35. วัดเขาวันชัยนวรัตน์ (สาขาวัดหนองป่าพงลำดับที่ ๘๒) บ.เกาะแก้ว 76/4 หมู่ 11 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา / หลวงพ่อโสภา อุตฺตโม
-วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคมเป็นงานมุทิตาหลวงพ่อ ครบ 73 ปี กลางคืนมีครูบาอาจารย์วัดสายหนองป่าพงมาเทศน์ทั้งคืน
 
36. สำนักสงฆ์วัดป่าเขามโนราห์ ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี/หลวงปู่สังวาลย์ ธัมมสาโร
 
37. วัดป่าปาลคะเชนทร์(สาขาวัดป่าเคียนพิง) ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี/หลวงพ่อสมบัติ วรลาโภ เพื่อสมทบทุนสร้างพระหินทราย ปางมารวิชัยองค์ใหญ่
 
38. วัดป่าดอนบ้านเทือน ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี / หลวงพ่อสนอง ชินวังโส เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถหอคำหลวง
 
39. วัดดอยลับงา อ.เมือง จ.กําแพงเพชร /หลวงพ่อนพดล นันทโน
 
40. วัดป่าอาจารย์มั่น บ้านแม่กอย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่/ พระครูสถาพรธรรมโสภณ (พระอาจารย์หมู)
 
41. วัดป่าแก่นธรรมหุบใหญ่ ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
 
42. วัดป่าอาจารย์ตื้อ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ /หลวงปู่สังข์ สังกิจฺโจ
 
43. วัดป่าฐิตวิริโย​(อ่างกิ่ววัวดำ​) หมู่​ที่ 5​ ต.บ้านน้ำพุ​ อ.​คีรีมาศ​ จ.สุโขทัย/ ครูบาแผน อภินันโท
 
44. วัดรัตนวนาราม อ.เมือง จ.พะเยา/หลวงปู่คำมูล ชิตมาโร 054410746
 
45. วัดป่าท่าทราย บ้านท่าทราย ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร/ หลวงปู่สมบัติ อินทวังโส
 
46. วัดป่าโนนสวรรค์ ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี/ พระอาจารย์สมควร ธัมมวโร
 
▪︎▪︎▪︎
ที่มา : ShutterStock

 

• #ทอดกฐินวันพฤหัสบดีที่_29ตุลาคม2563

1. วัดถ้ำแสงเพชร(บน) ต.หนองมะแซว จ.อำนาจเจริญ/หลวงพ่อวิฑูรย์ จิตตสัลโล
▪︎▪︎▪︎
 

• #ทอดกฐินวันศุกร์ที่_30ตุลาคม2563

1. วัดถ้ำพวง ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร / หลวงปู่หลอ นาถกโร
 
2. วัดป่าสิริสีลคุณ ต.ทุ่งปี๊ป อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ /(สาขาวัดหลวงปู่ศรี หลวงปู่ดำ) ธ
 
3. วัดหนองเล้าข้าว โนนสัง หนองบัวลำภู/ หลวงปู่บุญมี ปัญญาโภ 0987541062
 
▪︎▪︎▪︎
 

• #ทอดกฐินวันเสาร์ที่_31ตุลาคม2563/(#กฐินวันสุดท้าย ตรงกับวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 )

1. วัดประชาคมวนาราม(วัดป่ากุง) ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด /หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญฺโญ ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 411-3-41135-2 ชื่อบัญชี มูลนิธิพระอาจารย์ทองอินทร์ กตปุญโญ
 
2. วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี/ หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธัมโม
 
3. วัดช่องลมนาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี /หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร เมตตามาเป็นประธานสงฆ์
 
4. วัดวาชูคุ ทุ่งใหญ่นเรศวร อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี/ (วัดพระอาจารย์เสถียร สมาจาโร) เพื่อปรับปรุงระบบส่งนํ้าประปาภูเขาเข้าไปในบริเวณวัด และระบบโซลาร์เซลล์ภายในวัด
 
5. วัดป่าภูผาชัน ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา / หลวงปู่ทองปาน ทันตจิตฺโต เพื่อสมทบในการสร้างห้องน้ำ 10 ห้อง
 
6. วัดคามวาสี บ้านหนองดินดำ ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน / หลวงพ่อกัณหา กันตธัมโม
 
7. วัดถ้ำผาจันได บ.ผาเสด็จ ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู / หลวงปู่ทองสุข โรจนวํโส เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญโรงฉัน
 
8. วัดป่าดงบ้านเก่าทัน ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน อุบลราชธานี / หลวงพ่อวิชชา สิริวฑฺฒโน
9. วัดป่ารุกขาราม บ.หนองเขียว ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย / พระอาจารย์ถนอม จิตฺตสํวโร เพื่อจัดซื้อที่ดิน
 
10. วัดป่าชุมชัยแสงพันธ์ ​บ.ชุมชัย ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร / หลวงปู่เคน กนฺตสีโล เพื่อสมทบทุนสร้างกำแพงวัด
 
11. วัดป่าภูมิรัตนหิรัญ(พระธาตุสบงาม) ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 
12. วัดต้นตาลโตน(สาขาวัดสังฆทาน) วรุณนิเวศน์ หมู่ 12 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่/ พระอธิการพิกุล สุจิโต 065-327-2143, 086-185-8935
 
13. วัดหลวงขุนวิน ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ / หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ
ช่วงเช้าหลวงพ่อจรัญ ไปแสดงธรรมในงานกฐินที่วัดต้นตาลโตน อ.หางดง จ.เชียงใหม่)
จากนั้นจึงกลับมาทำพิธีทอดกฐิน ในเวลา 15.00 น. /081-951-2058
 
14. วัดป่ามัชฌิมวาส บ้านดงเมือง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ /หลวงพ่อเมือง พลวัฑโฒ เพื่อสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
 
15. วัดป่านาสำราญ ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู / เพื่อสร้างโรงครัว
 
16. ที่พักสงฆ์ทองฤาษีอาภาธโร ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา /(สาขาวัดโคกปราสาท )
 
17. วัดผาตากเสื้อ ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย / หลวงพ่อสมเดช อาจาโร และพิธียกยอดดอกบัวทองคำขึ้นสู่ยอดฉัตรมณฑป
 
18. วัดเขาค้อวนาราม (ใกล้เขาค้อนะโมแลนด์) บ.นายาว หมู่6 ต.ทุ่งสมอ จ.เพชรบูรณ์ /หลวงพ่อบุญจันทร์ กตปุญโญ
19. วัดป่าอุดมสันติธรรม ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม/ หลวงพ่อวิไล ยุตฺตธมฺโม
 
20. วัดป่าโนนขุมเงิน ต.นาตงสัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร/ พระจักรายุธ สมฺปตฺโต เพื่อสร้างวิหารเจดีย์พระธาตุขุมเงิน .081-049-0267
 
21. ที่พักสงฆ์ กม.27 มูลนิธิหลวงปู่หลุย จันทสาโร 75/15 ซ.แข็งขัน3 ถ.พหลโยธิน64 ดอนเมือง กทม./
พระอาจารย์ถาวร(ป๊อก) อนุตฺตโร เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมศาลาเมตตาจันทสาโร
 

????????????

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • มหัทธโน
  • 4 Followers
  • Follow