เตรียมสอบเข้า ม. 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Posted By Plook Teacher | 05 พ.ค. 63
13,176 Views

  Favorite

เตรียมความพร้อม พิชิตข้อสอบ สอบเข้า ม. 4 โรงเรียนดัง ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนอื่น ๆ ทรูปลูกปัญญาชวนน้อง ๆ ม. 3 มาเตรียมตัวสอบเข้า ม. 4 ไปพร้อมกันกับ 5 วิชาหลักที่ใช้สอบ คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แล้วอย่าลืมน้อง ๆ สามารถอ่านเคล็ดลับดี ๆ ที่จะช่วยในการสอบ แล้วมาอ่านหนังสือไปพร้อมกัน ลุยกันเลย!

 

คลิกที่ชื่อบทเรียน เพื่อเข้าสู่บทเรียน

บทเรียน

- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐศาสตร์    
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์   
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ    
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์   
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์    
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง บทบาทของไทยในสังคมโลก    
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์    
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก    
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ 20    
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธ    
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พระธรรม    
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่าง    
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี    
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ    
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ    
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์    
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญา    
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข    
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง การเมืองการปกครอง    
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง กฎหมายและสิทธิมนุษยชน    
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง รัฐบาลกับระบบเศรษฐกิจ   
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง แผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์   
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ    
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ทวีปอเมริกาใต้    
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้    
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ระบบเศรษฐกิจของไทย    

 

ตะลุยข้อสอบ

- แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 1 โดยครูแพรไหม    
- แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 2 โดยครูแพรไหม    
- แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 3 โดยครูแพรไหม    
- แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 4 โดยครูแพรไหม    
- แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 1    
- แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 2    
- แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 3    
- แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 4    
- แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 5    
- แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 6    
- แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 7    
- แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 8    
- แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 9    

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook Teacher
  • 73 Followers
  • Follow