ชวนสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่แห่งแรกในอาเซียน “เรือเจิ้งเจา” พร้อมร่วมสักการะ ‘สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช’

Posted By generalspvd | 18 ก.พ. 63
506 Views

  Favorite

ชวนสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่แห่งแรกในอาเซียน “เรือเจิ้งเจา” พิพิธภัณฑ์ลอยน้ำแห่งเดียวบนแม่น้ำเจ้าพระยา บนพื้นที่ประวัติศาสตร์เส้นทางทัพเรือสำเภากู้ชาติในอดีต พร้อมร่วมสักการะ ‘สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช’

 

 

 

ไอคอนสยาม ร่วมกับ บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด ชวนร่วมสัมผัสประสบการณ์แหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่แห่งแรกในอาเชียน “เรือเจิ้งเจา” (THE ZHENG ZHAO FLOATING MUSEUM) พิพิธภัณฑ์ลอยน้ำแห่งเดียวบนแม่น้ำเจ้าพระยา บนพื้นที่ประวัติศาสตร์เส้นทางทัพเรือสำเภากู้ชาติในอดีตและเนื่องในวาระครบรอบ 250 ปีแห่งการสถาปนากรุงธนบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” จึงได้อัญเชิญพระบรมรูปของพระองค์ประทับยืนทรงพระแสงดาบขนาดเท่าองค์จริงมาประดิษฐานบนเรือ เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ร่วมถวายสักการะวีรกษัตริย์ไทยผู้วางรากฐานและสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง ซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนให้ความเคารพนับถืออย่างมาก พร้อมสัมผัสเรื่องราวพระราชประวัติและพระปรีชาสามารถรอบด้าน ทั้งทางการรบ การฟื้นฟูรวบรวมบ้านเมือง และการสานสัมพันธ์การค้าให้ธนบุรี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่มีกำหนด ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 11.00 – 20.00  น. ณ ท่าเรือไอคอนสยาม (ท่าที่ 5)

 

 

 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องด้วยวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว ไอคอนสยาม และบริษัท ไร้ท์แมน จำกัด จึงได้สร้างปรากฏการณ์การกลับมาอีกครั้งของ “พิพิธภัณฑ์ลอยน้ำ” แห่งเดียวในไทย ชวนผู้คนขึ้นเรือสำเภาจริงในนาม “เรือเจิ้งเจา” เพื่อย้อนเวลากลับไปในยุคสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยเมื่อครั้นเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เรือสำเภาลำนี้ได้แล่นเข้าเทียบท่าไอคอนสยามครั้งแรกในนาม “ศรีมหาสมุทร” อันหมายถึง “ความรุ่งเรืองแห่งท้องทะเล” บอกเล่าเรื่องราวการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติในอดีต ได้สร้างปรากฏการณ์ผู้เข้าชมกว่า 6 หมื่นคนในระยะเวลาเพียง 4 เดือน

 

 

 

ในปี 2563 นี้เป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ เปลี่ยนผ่านจากยุคเรือศรีมหาสมุทรสู่เรือเจิ้งเจา ซึ่งเป็นพระนามจีนของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมายถึง กษัตริย์แห่งอาณาจักรสยาม (เป็นพระนามที่ราชสำนักชิงใช้เรียกแทนพระองค์) โดยบริเวณดาดฟ้าเรือเจิ้งเจา มีการอัญเชิญพระบรม “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ประทับยืนทรงพระแสงดาบขนาดเท่าองค์จริงมาประดิษฐาน ซึ่งได้ทีมประติมากรมากความสามารถ มาสร้างสรรค์งานประติมากรรมและบรรจงปั้นในระยะเวลา 40 วัน ให้ออกมาอย่างสมพระเกียรติและสมบูรณ์ที่สุด โดยอ้างอิงพระพักตร์และอิริยาบถมาจากพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ประดิษฐานในพระราชวังเดิม (ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ) เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการปั้น (Casting) และการแกะสลัก (Carving) เป็นการขึ้นต้นแบบด้วยดินเหนียวที่ต้องใช้ความละเอียดสูง จนถึงขั้นตอนการหล่อ (Molding) และการประกอบขึ้นรูป (Construction) และทำสีจนได้พระบรมรูปสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในลักษณะของแม่ทัพที่บึกบึน เข้มแข็ง เฉียบขาด ดังที่ปรากฎพร้อมถ่ายทอดเรื่องราวพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเล็งเห็นถึงความเหมาะสมของพื้นที่ธนบุรี รวมถึงพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ ทำให้พื้นที่อันทรงคุณค่าแห่งนี้กลายเป็นราชธานีใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพและยังคงความเจริญรุ่งเรืองจวบจนปัจจุบัน

 

 

 

เมื่อเข้าไปภายในพิพิธภัณฑ์เรือเจิ้งเจา จะเริ่มเดินทางจากชั้นบนสู่ชั้นล่าง ห้องแรกพบกับ ห้องเส้นทางกอบกู้เอกราช ถ่ายทอดเหตุการณ์สำคัญทั้งหมดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงทุ่มเทเพื่อกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยหลังเสียกรุงครั้งที่สองให้พม่าอยู่ราว 7 เดือน โดยจะพาย้อนกลับไปดูเส้นทางเดินทัพ ที่พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถทั้งทางบกและทางน้ำเข้ายึดเมืองจันทบูร ทรงซ่อมแซมและต่อเรือเพื่อใช้ในการรบอยู่ที่นั่นโดยรวบรวมเรือสำเภาจากบรรดาพ่อค้าชาวจีนมาดัดแปลงให้แข็งแรง ทนทาน เหมาะแก่การใช้งานในกองทัพ จากนั้นจึงเคลื่อนพลมาจนถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยา ถัดลงมาห้องพักลูกเรือ ถ่ายทอดวิถีชีวิตของลูกเรือ ซึ่งจัดให้เห็นบรรยากาศจริงๆ ทั้งที่นอน หมอน เปล ไปจนถึงข้าวของเครื่องใช้อื่น ๆ ทำให้พบว่าการใช้ชีวิตของกำลังพลในเรือนั้นไม่ใช่เรื่องสบาย เพราะมีพื้นที่จำกัด และการเดินทางในเรือใช้เวลานาน จึงต้องอุทิศพื้นที่ไปกับเสบียง น้ำจืด อาวุธ และเครื่องใช้สำคัญต่าง ๆ ต่อมาที่ชั้นล่างสุดบริเวณท้องเรือ ห้องคลังอารยธรรมเป็นห้องเก็บสินค้า อาวุธและเป็นส่วนจัดแสดงเรื่องราวสำคัญในยุคสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีการสรุปช่วงเวลาการทำสงครามเพื่อรวมบ้านเมือง พระราชกรณียกิจในด้านอื่น ๆ ทั้งการปกครอง สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การสานสัมพันธ์ทางการค้าไทย-จีน ซึ่งแสดงให้เห็นพระปรีชาสามารถของพระองค์อย่างแท้จริง

 

 

 

ด้านรูปแบบการนำเสนอภายในเรือใช้เทคนิค Interactive รูปแบบสมัยใหม่และเทคนิค Multimedia Mapping ใต้ท้องเรือ เพื่อเน้นให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสประสบการณ์อันตื่นตาตื่นใจ และเสมือนกำลังเดินทางย้อนยุคไปสำรวจเส้นทางเดินทัพ กองเรือสำเภากู้ชาติในสมัยกรุงธนบุรี ซึ่งเรือสินค้าที่ต่อขึ้นเองในสยามได้รับอิทธิพลมาจากเรือสำเภาจีน เนื่องจากมีการติดต่อค้าขายกับจีนมาเป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงต่อเรือและรวบรวมเรือสำเภาจีนไว้เป็นจำนวนมากเพื่อการสงครามจนเป็นกองเรือรบที่ยิ่งใหญ่และเป็นพาหนะสำคัญในการกู้ชาติ เรือสำเภาจีนจึงเปรียบดังสัญลักษณ์ที่นำพาความรุ่งโรจน์กลับมาสู่ประเทศไทย พร้อมตื่นตาไปกับเรื่องราวการสงครามของมหาราชยอดนักรบ ด้วยเทคนิค Projection mapping ที่ได้แสดงถึงพระปรีชาสามารถด้านการรบที่เป็นเลิศของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ตลอดรัชสมัยมีการปราบปรามชุมนุมต่าง ๆ และทำศึกสงครามเพื่อรวบรวมแผ่นดินอยู่ตลอดเวลา

 

 

 

ตามด้วยเรื่องราวพระปรีชาด้านการฟื้นฟูที่ได้แสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทั้งด้านการปกครอง ด้านสังคม ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ที่ต้องเร่งฟื้นฟูเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ราษฎร ผ่านรูปแบบการจัดแสดงที่หลากหลาย อาทิ วัตถุจำลองพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระไตรปิฎก บอร์ดเนื้อหา รวมถึงเทคนิค Interactive Mirror สามารถให้ผู้เข้าชมสวมบทบาทเป็นชนชาติต่าง ๆ ที่อาศัยในธนบุรีได้และเรื่องราวสานสัมพันธ์การค้าให้ธนบุรี ซึ่งตลอดระยะเวลา 15 ปี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงส่งเรือสำเภาออกไปติดต่อต่างชาติให้เข้ามาค้าขายกับสยามหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจีน เพื่อให้เศรษฐกิจการค้าของบ้านเมืองฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง ผ่านการฉายภาพยนตร์บน Interactive Scrim ขนาดมหึมารวมถึงจำลองสินค้าส่งออกของธนบุรีและสินค้านานาชาติ

 

 

 

นับว่าครบเครื่องทุกเรื่องราวบน “เรือเจิ้งเจา” พิพิธภัณธ์ลอยน้ำแห่งเดียวบนแม่น้ำเจ้าพระยา โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมเรือเจิ้งเจา ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่มีกำหนด เปิดให้ชมทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 11.00 – 20.00 น. ณ ท่าเรือไอคอนสยาม (ท่าที่ 5) ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร สอบถามข้อมูล โทร. 1338 หรือ www.iconsiam.com

 

******************************************

 

ICONSIAM is presenting a new travel experience and the first of its kind in ASEAN with the Zheng Zhao Junk – the one and the only floating museum on the Chao Phraya River that is the historical route tracking back to the liberation time of Siam – and a chance to pay homage to King Taksin the Great

 

ICONSIAM has teamed up with Right Man Co Ltd to present a new travel experience – the first of its kind in ASEAN – with the Zheng Zhao Floating Museumthat is the first floating museum on theChao Phraya River, the historical river that the naval fleet of modified junks for military operations used during restoring Siam’s independence after the second fall of Ayutthaya. To commemorate the 250th anniversary of founding of Thonburi, the former capital of the Kingdom, and the legacy of its ruler King Taksin the Great, the life-size statue of King Taksinholding a sword is enshrined on the deck giving a chance for both Thai and foreign visitors to pay homage to the great King who fought to unify the kingdom until it is firmly established today. King Taskin has been a revered King among Thai-Chinese descendants and his life and works across all fields from warring combat operations, rebuilding the nation to trading skills to make Thonburi the major port city along the Chao Phraya Riverare exhibited in the museum that is open fromTuesday to Sunday, 11am to 8pm at ICONSIAM pier (pier 5) from now onwards.

 

In remembrance of King Taksin’s great contribution to the country and to commemorate the King Taksin Memorial Day which falls on December 28 annually, ICONSIAM and Right Man Co Ltd make a return of Thailand’s first “floating museum”. Visitors are invited to embark on the real junk named Zheng Zhao Junkthat will bring visitors travelling back in time during the reign of King Taksin the Great. During November 2018 to February 2019, the junk that was then named Si MahaSamut meaning “the glory of the sea” was docked at ICONSIAM to tell the story of maritime trade and diplomacy between Thonburi and other foreign countries. During four-month presentation, it received a huge success with over 60,000 visitors.

 

 

The junk returns in grandeur style this year and the Si MahaSamut Junk is transformed into the Zheng Zhao Junk named after the Chinese name of King Taksin which means the King of Siam (the royal name the Chinese Qing Dynasty called him). The dock is enshrined with the life-size, standing statue of King Taksin the Great holding a sword. The statue is crafted by sculptors who spend 40 days to make the perfect statue in honor of the great warrior King in Thai history. Facial features and posture are based on the Grand Statue of King Taksin and his statue at his shrine in the Old Palace (which is under the supervision of the Royal Thai Navy). Every process from casting, carving with fine clay to molding, construction and coloring is painstakingly crafted to make sure that the result will reflect King Taksin as the great, strong and decisive commander. The museum also celebrates the King’s vision to choose Thonburi as a new capital of Siam after the fall of Ayutthaya Kingdom as well as his all-round abilities to urgently rehabilitate the nation until it has been civilized today.

 

 

After on board, the route will start from the top to the lower floors. The first room is Caption’s Room retelling the history during King Taksin’s seven-month efforts to liberate the nation from the Burmese invaders after the second fall of Ayutthaya. King Taskin possessed exceptional skills in both battlegrounds and waterway battles and visitors will bring back to the battle route in winning back the nation. The route began in the eastern province of Chanthaburi where the King took over after the fall of Ayutthaya. There, he ordered to construct and repair the battle boats and gathering the junks of Chinese merchants to be modified for military operation too. Then, he led his fleet to the mouth of the Chao Phraya River. The next room is the Troop Room designed to portray the atmosphere and life of the crews. On display are mattresses, pillows, hammocks and various utensils to pinpoint the existence without much comfort. Sailors had to sleep in a tight communal space, often for several months for end. Much of the space must be reserved for foods, fresh water, weapons and other necessary tools. The lowest floor houses the Hall of Civilization displaying products and weapons together with an exhibition featuring major incidents in the reign of King Taksin the Great. The chronology of the wars he fought to unify the kingdom, his initiatives and royal works in administration, society, religions, arts and cultures as well as Thonburi-China trade relations and diplomacy are also presented to honor his great abilities and contributions to the country.

 

The state-of-the-art interactive and multimedia mapping are used to give visitors memorable experiences as if they are travelling back to the sailing route of the fleet of junks to liberate the kingdom in Thonburi era. The boats of traders constructed in Siam during that time had been largely adapted from Chinese junks thanks to the long trading tie with Chinese merchants since the Ayutthaya era. King Taksin was ordered to gather and construct many Chinese junks used for waterway battle and his naval troop was the great and significant force to beat the invaders that laid siege to Ayutthaya. The Chinese junk was thus considered as a symbol of prosperity of Siam. Visitors will also be thrilled with the battle led by the great warrior King in the Projection Mapping technique to illustrate his mastering in warring combat operations as he effectively managed to battle against enemies during his reign to free the kingdom. His royal works and initiatives to rebuild the nation across all fields from administration, society, to religions, arts and cultures as well as his vehement efforts to restore the morale of people are also celebrated in the presentation via a reproduction of the royal play composition of Ramayana, Tripitaka, exhibition boards, and Interactive Mirror allowing visitors to enjoy a role play of citizensliving in Thonburi era with a fusion of nationalities. During the 15-year reign, King Taksin the Great had developed the word trade routes by ordering the junks to sail to different places for tying the trading relationship between Thonburi and foreign countries particularly China with his aim to bring the commerce back to life and make Thonburi prosperous. His trading skills are featured through a giant screen with Interactive Scrim technique as well as a display of exported goods of Thonburi and imported products.

 

All you need to learn about Thonburi and the greatest contributions of the warrior King Taksin can be found at the Zheng Zhao Junk – the one and the only floating museum on the Chao Phraya River. It is open from now onwards, from Tuesday to Sunday, 11am to 8pm at ICONSIAM pier (pier 5), ICONSIAM on Charoen Nakhon Road. For further information, call 1338 or visit www.iconsiam.com.

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • generalspvd
  • 2 Followers
  • Follow