ให้ “ธรรม” นำทางสู่การเป็น “พลเมืองโลก” ย้อนความประทับใจจากดอกผลของการเรียนรู้ธรรมตลอดหนึ่งเดือน ของสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 8

Posted By Plook Creator | 19 มิ.ย. 62
13,962 Views

  Favorite

ให้ “ธรรม” นำทางสู่การเป็น “พลเมืองโลก”
ย้อนความประทับใจจากดอกผลของการเรียนรู้ธรรมตลอดหนึ่งเดือน
ของสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 8

 

“เด็กไทยพร้อมแค่ไหนที่จะเป็นพลเมืองโลก” คำถามที่นับวันยิ่งถูกถามซ้ำไปมา แต่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายคนยังไม่กล้าฟันธงให้คำตอบ ท่ามกลางการพุ่งเป้าให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์แก้ปัญหาที่ซับซ้อน และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีรอบตัวให้มากที่สุด โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ในขวบปีที่ 8 โดย ยังคงใช้ “ธรรม” นำทางในการพัฒนาเยาวชน ผ่านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา บนความความมุ่งหวังสูงสุดที่จะร่วมสร้างพลเมืองไทยที่ดี สู่ความเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ
 
โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 8

 

ในปีที่ 8 ของโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้เดินทางสู่สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อตามรอยมรดกธธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ ภิกษุผู้ได้รับการยกย่องข้ามพ้นพรมแดนศาสนา เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ จากองค์กรสหประชาชาติ
จากความท้าทายของบททดสอบมากมาย ควบคู่ไปกับบทเรียนอันล้ำค่าจากคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผ่านสื่อธรรมอันหลากหลายของท่านพุทธทาสภิกขุ ระหว่างการบวชเรียนของสามเณรทั้ง 12 รูป ผู้ชมหลากเพศหลายวัยต่างร่วมเรียนรู้ผ่านการติดตามอย่างกว้างขวางทั้งทางโทรทัศน์ และหลายช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ปลายทางคือการบรรยายธรรมจากการต่อยอดความรู้ที่ได้ซึมซับมาตลอด 1 เดือน ที่เราอยากชวนทุกคนทบทวนร่วมกันอีกครั้ง 
 

สามเณรนะโม บรรยายธรรมในหัวข้อ “รักครอบครัว” 

สามเณรน้องเล็ก ชาวลำพูน นำนิทานนิกายเซนที่เล่าถึงครอบครัวเล็ก ๆ ที่บังเอิญมีคุณตาแห่งความรัก คุณตาแห่งความสำเร็จ และคุณตาแห่งความร่ำรวย ผ่านมาเยี่ยมเยียนในวันฝนพรำ เมื่อผู้เป็นแม่ออกไปเชิญทั้ง 3 เข้ามาหลบฝน ก็ได้รับคำตอบว่าจะมีคุณตาท่านเดียวเท่านั้นที่เข้าไปได้ แต่พ่อและแม่ต่างมีความเห็นไม่ตรงกัน เพราะพ่ออยากชวนคุณตาแห่งความสำเร็จ ส่วนแม่อยากชวนคุณตาแห่งความร่ำรวย ท้ายที่สุดลูกจึงเป็นผู้ยุติความขัดแย้ง เพราะลูกต้องการคุณตาแห่งความรักเท่านั้น ธรรมที่สามเณรบรรยายสะท้อนถึงสิ่งสำคัญที่นำพาความสุขมาสู่สถาบันขนาดเล็กของสังคมคือ “ครอบครัว” ซึ่งจะส่งต่อให้สังคมร่มเย็นเป็นสุขได้ด้วยเช่นกัน 
 
 

สามเณรนูโว บรรยายธรรมในหัวข้อ “ตัวกู-ของกู” 

สามเณรชาวสุราษฎร์ธานี ที่ถ่ายทอดผลลัพธ์ของบทเรียนผ่านนิทาน กล่าวถึงพระราชาที่มีนิสัยรักสัตว์และอยากเป็นเจ้าของสัตว์ที่มีความเฉลียวฉลาด จนในที่สุดก็ได้พญาลิงมาเป็นสัตว์เลี้ยงครอบครอง แต่เมื่อเลี้ยงดูไปนานวัน ก็พบว่าพญาลิงนั้นไม่ยอมกินอาหารใด ๆ เลยด้วยเพราะห่วงบริวารของตนที่จากมา พระราชาก็เกิดความทุกข์และต้องปล่อยพญาลิงให้เป็นอิสระในที่สุด เรื่องราวจากสามเณรสื่อสารถึงการลดละการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่าง ๆ อันจะสร้างกิเลส และความทุกข์ เกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน จนยากที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดเป็นสันติสุขแก่สังคม
 
 

สามเณรคิด บรรยายธรรมในหัวข้อ “ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต”

สามเณรพี่ใหญ่ประจำโครงการ จากจังหวัดจันทบุรี บรรยายธรรมผ่านนิทานที่เล่าถึงคนหลงผิด ติดการเที่ยวเตร่ ที่อยู่มาวันหนึ่งมีโอกาสได้ไปวัด และรับฟังธรรมจากสามเณร ที่กล่าวถึงคุณค่าของการทำความดีของมนุษย์จนรู้สึกตัวว่าต้องเปลี่ยนแปลงการกระทำ และความคิดที่ไม่ดีของตนเอง เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมนุษย์ที่ดีพร้อมสมบูรณ์ สามเณรคิดได้เชื่อมโยงนิทานธรรมเรื่องนี้ไปสู่การเล่าถึงของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตจากมุมมองของตน คือการได้เกิดเป็นลูกของพ่อและแม่ และได้รับโอกาสในการมาบวชเรียนเป็นสามเณร เพื่อพัฒนาตนเองในการอยู่ร่วมกับเพื่อนที่มีความแตกต่างหลากหลายได้อย่างมีความสุข
 
 

สามเณรอิ๊กคิว บรรยายธรรมในหัวข้อ “ลูกที่ดี ศิษย์ที่ดี” 

สามเณรชาวสุราษฎร์ธานี ผู้มีระเบียบวินัย และตั้งใจมั่นจากพื้นฐานการเป็นนักกีฬาแบดมินตันระดับประเทศ ได้บรรยายธรรมผ่านการเปรียบเทียบประสบการณ์การแข่งกีฬาที่ต้องฝึกซ้อมอย่างหนักด้วยความอดทน จนประสบความสำเร็จ และการบวชเรียนที่ต้องฝึกหัดขัดเกลาตนเองอย่างเข้มงวด จนเห็นความเปลี่ยนแปลงจากสมาธิและสติที่เพิ่มพูน ซึ่งความสำเร็จและพัฒนาการที่ดีนี้ เกิดจากความรู้สึกสำนึกในหน้าที่ของ “ลูกที่ดี และศิษย์ที่ดี” ที่นำพาความเจริญงอกงามทั้งกายและใจให้อย่างเห็นได้ชัด
 
 

สามเณรภูมิ บรรยายธรรม ในหัวข้อ “คนทุกคนในโลก คือคน ๆ เดียวกัน” 

สามเณรผู้มีสำเนียงชาวถิ่นใต้ ชาวนครศรีธรรมราช ที่มีความโดดเด่นในหมู่เพื่อน บรรยายธรรมในหัวข้อที่มีแง่มุมเป็นสากล คือความเท่าเทียมกับของมวลมนุษยชาติ การก้าวข้ามความแตกต่างของเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม ด้วยการมองทุกสรรพสิ่งบนโลกว่าต่างก็รักในความสุข เกลียดซึ่งความทุกข์เช่นกัน จึงควรต้องช่วยเหลือแบ่งปัน ไม่แก่งแย่งแข่งขัน ดังเช่นการมาบวชเรียน ณ สวนโมกขพลารามแห่งนี้ ที่นอกจากจะได้รักษาศีล ฝึกสมาธิ และภาวนาแล้ว ยังได้อยู่ท่ามกลางต้นไม้และสรรพสัตว์ที่เป็นกัลยาณมิตร เอื้อเฟื้อต่อกัน พูดในสิ่งที่ดี และทำในสิ่งที่มีประโยชน์ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเอง
 
 

สามเณรเจ้านาย บรรยายธรรมในหัวข้อ “ความดี” 

สามเณรน้องเล็ก ชาวสุราษฎร์ธานี ได้สาธยายธรรมในเรื่องราวของความดี อันเป็นหลักชัยของการเป็นคนดี ดังที่ท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าวไว้ว่า “ความดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง” โดยสะท้อนถึงสิ่งง่าย ๆ ที่เราต่างทำความดีเพื่อสร้างความสุขให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้ จากการดำรงตนเป็นคนที่มีศีลธรรม มีความกตัญญู รู้จักเสียสละ และอ่อนน้อมถ่อมตน โดยเลือกบทกลอนที่แต่งขึ้นเองมาถ่ายทอดเรื่อง “ความดี” ที่เริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการคิด พูด และทำในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ เป็นข้อคิดทิ้งท้ายที่เรียบง่ายและงดงาม 
 

 

สามเณรเซฟ บรรยายธรรมในหัวข้อ “มรดกธรรมคำสอนของท่านพุทธทาส” 

สามเณรพี่ใหญ่ผู้สุขุม ชาวสมุทรปราการ ได้ตกผลึกข้อธรรมจากท่านพุทธทาสภิกขุคำกลอน ที่เกี่ยวกับความทุกข์ที่เกิดจาก “ผัสสะ” หรือ สัมผัส ที่สามารถจัดการได้ด้วยการควบคุมตนเองเมื่อตา จมูก ลิ้น กาย ไปกระทบกับสิ่งต่าง ๆ โดยหมั่นฝึกสติให้รู้เท่าทันใจตนเอง เมื่อเกิดความรู้สึกใด ก็ให้รับรู้สิ่งเหล่านั้นอย่างรู้ตัว เป็นกลางและเท่าทันความเป็นไปที่รวดเร็วของโลก ทั้งต้องรู้จักเลือกรับ คัดกรองแต่สิ่งที่ดีงามให้ดำรงชีวิตได้อย่างฉลาดและมีความสุข
 
 

สามเณรสกาย บรรยายธรรมในหัวข้อ “คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง” 

สามเณรพูดน้อย ชาวกรุงเทพมหานคร ผู้เพียรพยายามปรับตัวและฝึกปฏิบัติตนตลอดการบวชเรียน ได้ร้อยเรียงความรู้จากคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุที่ว่า การเป็นคนดีนั้น เป็นรากฐานที่สำคัญกว่าทุกสิ่ง เพราะหากสังคมเต็มไปด้วยคนขาดศีลธรรมแล้ว ก็จะยิ่งสร้างความเดือดร้อนไปในวงกว้าง ตรงกันข้ามหากในสังคมต่างรักษาความดี ทั้งทางกายคือช่วยเหลือผู้อื่น ทางใจคือให้กำลังใจผู้อื่น ไม่อิจฉาริษยา มีแต่ความเมตตา ปรารถนาต่อกัน รวมทั้งให้โอกาสในการมองคนทุกคนว่าต่างล้วนมีความดีในตัว หากสนับสนุนซึ่งกันและกันให้ทำดีต่อไป ประโยชน์ย่อมเกิดขึ้นแก่สังคมได้ไม่มากก็น้อย
 
 

สามเณรตฤณ บรรยายธรรมในหัวข้อ “ตายก่อนตาย” 

สามเณรผู้เฉลียวฉลาดช่างเจรจาจากกรุงเทพมหานคร บรรยายธรรมประกอบงานปั้นของตนเอง ที่เล่าเรื่องราวของกระต่ายผู้ตื่นตกใจจากแรงสะเทือนของลูกมะพร้าวที่ตกจากต้น เที่ยวบอกสัตว์ป่าว่าเกิดแผ่นดินไหว เมื่อพระโพธิสัตว์ในชาติเกิดเป็นราชสีห์มาสืบความหาเหตุที่แท้จริง ก็พบว่าเป็นเพียงความตื่นตูมของกระต่ายเท่านั้นเอง เปรียบได้กับการดำเนินชีวิตของเราที่ต้องรู้และทำในสิ่งที่ถูกต้อง จึงจะนำมาซึ่งความสุข รวมทั้ง ได้หยิบยกข้อธรรมเรื่องตายก่อนตายของท่านพุทธทาสภิกขุ ที่หมายถึงการดับกิเลสก่อนตาย ดังเช่นพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญเพียรทำในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงามมาหลายชาติภาพ กว่าจะบรรลุธรรมเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นตัวอย่างของความเพียรในการชนะใจตนเอง จนประสบความสำเร็จบนหนทางที่ดีงาม 
 
 

สามเณรอังเด บรรยายธรรม ในหัวข้อ “มรรคแปด” 

สามเณรนักคิดนักวางแผน จากจังหวัดจันทบุรี ได้ใช้แผนผังความคิดที่วาดขึ้นเอง ประกอบการบรรยายในหัวข้อ มรรคแปด แนวทางดีงามในการดำเนินชีวิต อันเป็นหนทางแห่งการในการหลุดพ้น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหัวใจของพุทธศาสนาที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่วิธีคิดอย่างวิทยาศาสตร์ คือการคิดจากเหตุสู่ผล ถือเป็นการเรียนรู้ธรรมด้วยหลักคิดที่เป็นสากล
 
 

สามเณรปันปัน บรรยายธรรมในหัวข้อ “ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก”

สามเณรผู้สดใสจริงใจ จากจังหวัดราชบุรี นำผลงานศิลปะที่ตนเองชื่นชอบมาประกอบการบรรยายธรรม ผ่านการเล่านิทานถึงเด็กเกเรที่ไล่ทำร้ายสัตว์มากมาย และเด็กดีที่ไล่ตามช่วยเหลือสัตว์เหล่านั้น สะท้อนถึงความสำคัญในการดำเนินชีวิตที่ดีงามผ่านการรักษาศีล สมาธิ และปัญญา รู้จักหน้าที่ของเยาวชนในการเป็นเป็นลูกที่ดี ศิษย์ที่ดี เพื่อนที่ดี พลเมืองที่ดีของสังคม และสาวกที่ดีของพระศาสดา เหล่านี้คือ เพื่อเน้นย้ำข้อธรรมสำคัญของท่านพุทธทาสภิกขุ ที่เชื่อว่ารากฐานของสันติภาพที่จะงอกงามจากการปลูกฝังความดีงามให้แก่เยาวชน
 
 

สามเณรจอม บรรยายธรรมในหัวข้อ “ความรักจักรวาล”

สามเณรน้อยชาวกาฬสินธุ์ บรรยายธรรมด้วยการเลือกใช้ผลส้มเป็นสื่อปริศนาธรรม เล่าถึงที่มาของผลส้มที่หวานอร่อย มีประโยชน์ว่าประกอบขึ้นจากสิ่งที่เราอาจมองไม่เห็นตรงหน้า นั่นคือ ดิน น้ำ แสงแดด และความรักความเอาใจใส่จากผู้ปลูก ซึ่งสามารถย้อนกลับมาสู่คำว่า “จักรวาล” ที่สามเณรได้เรียนรู้ว่าคือสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ ธรรมชาติ หรือแม้แต่สิ่งไม่มีชีวิต ต่างเกี่ยวเนื่องกันได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นจึงได้รับผลของการกระทำซึ่งกันและกัน หากทุกสรรพสิ่งบนโลก ต่างมีความรัก ความเข้าใจ และความเมตตา ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะนำพาโลกใบนี้ให้งดงาม
 
 
บทบรรยายธรรมของสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 8 ทั้ง 12 รูป แม้จะไม่ลึกซึ้งถึงแก่นธรรมเท่าผู้บวชเรียนมานาน แต่ก็เป็นภาพสะท้อนถึงประโยชน์ที่ร่วมสมัยไม่จำกัดกาลของ “ธรรมะ” ซึ่งแท้จริงแล้วคือ “ธรรมชาติ” ใกล้ตัว ที่แม้แต่เยาวชนยังสามารถเรียนรู้ เข้าใจ และปรับใช้ได้กับชีวิต ซึ่งโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมตั้งใจถ่ายทอดสะท้อนประโยชน์สำคัญนี้สู่ผู้ชมที่ติดตามในวงกว้าง  
 
โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 8

 

ปลายทางของความตั้งใจ กว้างไกลไปกว่าการปลูกฝังความดี แต่คือการปลูกฝังความคิดพื้นฐานการเป็น “พลเมืองโลก” (Global Citizenship) บนหลักการเดียวกับวาระสำคัญด้านการศึกษาขององค์การสหประชาชาติคือ "การสร้างความรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในระดับใหญ่และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติ" ผ่านแนวคิด “ความรักจักรวาล" (Compassion and Kindness) ที่เชื่อว่าจิตใจที่เปี่ยมด้วยความรักความเมตตา จะทำให้สามารถมองเห็นคุณค่าของความเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งรอบกาย ให้เยาวชนพร้อมเป็นหนึ่งกำลังเล็ก ๆ ที่จะขับเคลื่อนโลกใบนี้ ให้อยู่บนหนทางที่ถูกต้องดีงาม
 

รับชมคลิปความประทับใจจาก 12 สามเณรปลูกปัญญาธรรม 

 
 
สำหรับผู้สนใจ สามารถติดตามภาพความประทับใจของสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 8 และรับชมรายการย้อนหลังได้หลากหลายช่องทาง อาทิ www.youtube.com/Truelittlemonkthailandwww.facebook.com/truelittlemonkthailand  และแอปพลิเคชันทรูไอดี รวมถึงติดตามข่าวสารและการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 9 ได้เร็ว ๆ นี้ทาง www.trueplookpanya.com/truelittlemonk อีกด้วย
เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook Creator
  • 3 Followers
  • Follow