คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน โครงการ “เส้นทางสายไหม”

Posted By Plook News | 05 มิ.ย. 62
226 Views

  Favorite

คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน  โครงการ “เส้นทางสายไหม”

 

ภาพ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้ส่งนักศึกษา จำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน ในระหว่างวันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองสุ้ยหนิง มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม ตามแผนการพัฒนานโยบายของรัฐบาลจีนทางตอนใต้ในโครงการ “เส้นทางสายไหม” เพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่ ได้มองเห็นอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง การพัฒนาชีวิตของประชาชนต่างจังหวัด การสร้างอาชีพ เพื่อให้หลุดพ้นจากความยากจน รวมทั้งเข้าใจและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทั้งนี้โครงการเทศบาลเมืองสุ้ยหนิงร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคอาชีพมณฑลเสฉวน เป็นผู้ดูแลสนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษานานาชาติ ส่วนของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า และค่าประกันชีวิต ประมาณ 7,500 บาท เท่านั้น  ซึ่งในอนาคตคณะบริหารธุรกิจ คาดว่าคงจะได้มีโอกาสในการสร้างความร่วมมือที่ดีกับเทศบาลเมืองสุ้ยหนิงและวิทยาลัยเทคนิคอาชีพมณฑลเสฉวนในการส่งเสริมนักศึกษารวมถึงบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่างๆ กับหน่วยงานในต่างประเทศ เช่น ด้านการบริหารจัดการ  ศิลปวัฒนธรรมจีน และการใช้ภาษาจีน และการบริหารจัดการประชาชนให้หลุดพ้นจากความยากจนตามนโยบายรัฐบาลสีจิ้นผิงต่อไป

 

ภาพ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

ภาพ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

ภาพ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

ภาพ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

ภาพ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook News
  • 0 Followers
  • Follow