อาชีพ นักวิทยาศาสตร์การอาหาร จำเป็นต้องมีทักษะด้านใดบ้าง?

Posted By Tanwat | 01 พ.ค. 62
2,297 Views

  Favorite

♦ภาพรวมหน้าที่หลักของอาชีพนักวิทยาศาสตร์การอาหาร♦

                       อาชีพนักวิทยาศาสตร์การอาหาร ถ้านิยามความหมายง่ายๆ ก็คืออาชีพที่มีหน้าที่ในการจัดการอาหารทั่วไปในชีวิตประจำวันให้รับประทานสะดวกมากขึ้น สร้างสรรค์อาหารออกมาในรูปแบบใหม่ๆ ศึกษาและวิเคราะห์วัตถุดิบต่างๆที่นำมาใช้ในการประกอบอาหาร มองหาข้อผิดผลาดในอาหารที่เราได้คิดค้นขึ้นมา แล้วนำข้อผิดพลาดเหล่านั้นมาปรับใช้ในการแก้ไข และ ปรับปรุงสูตรอาหารให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

♦สถานที่ทำงาน♦

                         ผู้ประกอบอาชีพนี้ อาจทำงานทั้งในโรงงานผลิต และ ในห้องปฏิบัติการทดลอง โดยต้องใส่เครื่องแบบการปฏิบัติงาน และสวมอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล  โดยต้องใส่เครื่องป้องกันอนามัยและความปลอดภัยส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน เช่น   ถุงมือ   หมวก   ผ้ากันเปื้อน   หรือ  เครื่องแบบที่ทางสถานประกอบกิจการจัดเตรียมไว้ให้

♦ผู้ที่ต้องทำงานร่วมด้วย♦

• QC (Quality Control) ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด  ทำการการตรวจสอบตำหนิและจุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะทำการส่งกลับไปแก้ไขหรือคัดทิ้ง จากนั้นจึงทำการบันทึกและเก็บสถิติของลักษณะรวมทั้งจำนวนผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกิดการบกพร่อง สำหรับนำไปวิเคราะห์สาเหตุปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น 

• QA (Quality Assurance) ทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้า ด้วยการวิเคราะห์หาสาเหตุข้อบกพร่องและความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์จากเอกสาร ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่แตกต่างจาก QC เนื่องจากเป็นการตรวจสอบกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจากเอกสาร แทนการคัดแยกของเสียออกจากของดีในขั้นตอนสุดท้าย ที่เป็นการเพิ่มต้นทุนและเสียเวลาโดยใช่เหตุ

•  Research & Development (การวิจัยและพัฒนา) มีหน้าที่ในการศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้อาหาร วัตถุดิบต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี และนำความรู้ความเข้าใจนั้นมาใช้ให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาอาหารให้ดีขึ้น หรือ เป็นการคิดค้นสูตรอาหารใหม่ๆ 

• แผนกผลิต (production) มีหน้าที่บริหารและวางแผนกระบวนการแปรรูป การถนอมอาหาร และ  เลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่เหมาะสมในการแปรรูป

♦ทักษะต่างๆที่จำเป็นในการประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร์การอาหาร♦

•มีความรับผิดชอบต่องานที่ตนนั้นได้กระทำอยู่

•มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมา

•ชอบความท้าทาย ทำงานแข่งกับเวลา  ช่างสังเกต

•สามารถประกอบอาหารได้พอสมควร

 

โครงการทำ ก่อน ฝัน
ทำ ก่อน ฝัน

♦ข้อดีและข้อจำกัด♦

  •สามารถต่อยอดไปประกอบอาชีพต่างๆได้ เช่น อาจารย์ นักวิชาการ วิทยากรชุมชน นักธุรกิจผลิตอาหารสำเร็จรูป  ผู้แทนการขายอาหารเสริมต่างๆ ผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป หรือเครื่องดื่ม ผลิตไวน์ผลไม้ ผู้นำเข้าสินค้าอาหารและส่งออก และ ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านการผลิตอาหารกับวิสาหกิจชุมชน 

•โรงงานอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ทำให้ความต้องการอาชีพนี้ในตลาดงานเพิ่มมากขึ้น

•เวลาในการทำงานจะขึ้นอยู่กับแต่ละโรงงาน บางโรงงานอาจจะมีการทำงานที่เกินเวลา ทำให้ไม่สามารถควบคุมเวลาในการทำงานได้

♦Quote♦

"คิดดี แล้วทำเลย"

 

#ทำก่อนฝัน ทรูปลูกปัญญา #ทรูปลูกปัญญา

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Tanwat
  • 0 Followers
  • Follow