ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคคลทางการศึกษา จ.อุบลราชธานี

Posted By งานอบรม | 27 เม.ย. 61
561 Views

  Favorite

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
 
"ว่าด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา
ท้องถิ่น ภายใต้การเปลี่ยนแปลง ระบบตำแหน่งปฏิรูปการศึกษา
พ.ศ.2561"

 

 
 


 

           
    ด้วย สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การกำหนดราคากลางและแนวทางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง” เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ข้อมูล ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
 
-----------------------------------------------
 
ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาโครงการฯ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น   หากท่านมีข้อสอบถามหรือต้องกาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓
 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- โทรศัพท์ : 087-7242189 และ 083-1488498  โทรสาร : 043-710684 
- ส่งใบสมัครทาง E-mail : msu.one2556@gmail.com
- ส่งใบสมัครทางไลน์  : ไอดี msu.one  ในวัน และเวลาราชการ
- รวมถึงสามารถ download รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.uniquestmsu.msu.ac.th
 
 
                              
เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • งานอบรม
  • 0 Followers
  • Follow