ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านธุรการของข้าราชการและพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

Posted By งานอบรม | 05 เม.ย. 61
682 Views

  Favorite
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านธุรการของข้าราชการและพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

 ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านธุรการของข้าราชการและพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ การโต้ตอบหนังสือ เรียนรู้เทคนิคการใช้ภาษาราชการ หลักการเขียนรูปแบบต่างๆ สามารถจัดทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้  กำหนดจัดโครงการอบรมระหว่างวันที่  ๒-๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่านผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถส่งใบสมัคร หรือสอบถามลายละเอียดโครงการได้ที่

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- โทรศัพท์ : 087-7242189 และ 083-1488498  โทรสาร : 043-710684 
- ส่งใบสมัครทาง E-mail : msu.one2556@gmail.com
- ส่งใบสมัครทางไลน์  : ไอดี msu.one  ในวัน และเวลาราชการ


 
เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • งานอบรม
  • 0 Followers
  • Follow