ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ป. 6 , ม. 3 , ม. 6 ประจำปีการศึกษา 2560

Posted By Plook Teacher | 29 มี.ค. 61
308,726 Views

  Favorite

สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นั่น  สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET  เผยแพร่ทางเว็บไซต์ เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น
 
หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้ 
1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)

 

ข้อสอบ พร้อมเฉลย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

- วิชาภาษาไทย คลิกดาวน์โหลดที่นี่
- วิชาภาษาอังกฤษ คลิกดาวน์โหลดที่นี่
- วิชาคณิตศาสตร์ คลิกดาวน์โหลดที่นี่
- วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกดาวน์โหลดที่นี่ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

- วิชาภาษาไทย คลิกดาวน์โหลดที่นี่
- วิชาภาษาอังกฤษ คลิกดาวน์โหลดที่นี่
- วิชาคณิตศาสตร์ คลิกดาวน์โหลดที่นี่
- วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกดาวน์โหลดที่นี่ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

- วิชาภาษาไทย คลิกดาวน์โหลดที่นี่
- วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คลิกดาวน์โหลดที่นี่
- วิชาภาษาอังกฤษ คลิกดาวน์โหลดที่นี่
- วิชาคณิตศาสตร์ คลิกดาวน์โหลดที่นี่
- วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกดาวน์โหลดที่นี่ 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plook Teacher
  • 73 Followers
  • Follow