รวมแอพพลิเคชั่น ช่วยเรื่องการเรียนการสอน สำหรับห้องเรียน 4.0

Posted By Plook Teacher | 05 มี.ค. 61
92,893 Views

  Favorite

การเรียนการสอนของเด็กในสมัยนี้จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเป็นซะส่วนใหญ่ ทำให้รูปแบบการเรียนการสอนเปลี่ยนไปเป็นการเรียนการสอนที่ไร้พรมแดน ไม่มีข้อจำกัดสำหรับการศึกษา แค่มีสมาร์ทโฟน หรือแท็บเลตก็สามารถจัดการเรียนการสอนได้ แต่จะมีแอพพลิเคชั่นไหนบ้างที่เหมาะสำหรับคุณครู ที่จะช่วยจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมแก่การเรียนรู้ของนักเรียน แถมยังช่วยลดภาระการทำงานของคุณครูได้อีกด้วย 

 

ภาพ : plickers.com

 

1. Plickers

Plickers  เป็นเครื่องมือที่ไว้ใช้สำหรับเช็คชื่อ เช็คคำตอบ ของนักเรียน โดยใช้เพียงแค่สมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว ด้วยการสแกน AR Code โดยนักรียนจะมีกระดาษของตนเองที่ใช้เก็บรหัส และคำตอบประเภทตัวเลือก เมื่อครูต้องการจะเช็คชื่อ หรื่อตรวจคำตอบเพื่อเก็บ แค่เพียงให้นักเรียนชูกระดาษขึ้นมา ครูก็แอพพลิชั่นที่มีในสมาร์ทโฟน สแกนกระดาษของนักเรียน ก็จะเห็นคำตอบแบบเรียลไทม์บนหน้าจอได้เลย

ใช้งาน Plickers คลิก : https://www.plickers.com

 

ภาพ : kahoot.com

 

2. Kahoot!

Kahoot! Kahoot เป็นโปรแกรมที่ใช้ตอบคำถาม คำตอบทางออนไลน์ พร้อมสรุปผลคะแนน คนที่ได้คะแนนมากที่สุด เรียงลำดับ และรายบุคคล ด้วยการเล่นผ่านระบบออนไลน์ที่นักเรียนจะต้องเล่นผ่านคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเลต เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ เพื่อระบุชื่อคนเล่น เก็บคะแนนหรือแข่งขันกัน ซึ่งครูสามารถตั้งคำถามและเฉลยคำตอบเพื่อให้นักเรียนเล่นเกมแข่งขันกันได้

ใช้งาน Kahoot! คลิก : https://kahoot.com 

 

ภาพ : socrative.com

 

3. Socrative

Socrative เป็นแอพพลิเคชั่น ที่ช่วยสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินผลนักเรียนแบบออนไลน์สามารถแสดงผลการสอบได้ทันที รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถใส่ภาพประกอบคำอธิบายต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนพิมพ์คำตอบได้  โดยมีจุดเด่นที่สำคัญ คือ ผู้เรียนสามารถทำข้อสอบผ่านอุปกรณ์ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้

ใช้งาน Socrative คลิก : https://www.socrative.com 

 

ภาพ : zipgrade.com

 

4. ZipGrade

ZipGrade เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจคำตอบประเภทปรนัยที่สามารถแสดงผลได้ทันที โดยใช้ร่วมกับกระดาษที่ทางแอพพลิเคชั่นนี้ได้ทำขึ้น สำหรับใช้ในการประเมินผลต่าง ๆ โดยการใช้สมาร์ทโพนหรือแท็บเลตสแกนเพื่อตรวจคำตอบ สามารถรองรับคำตอบที่ใช้ปากกาสีแดง สีน้ำเงินและดินสอสีดำได้ มีความรวดเร็วแม่นยำในการประมวลผล ไม่เกิน 5 นาทีต่ิอ 1 แผ่น สามารถบอกค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุดต่ำสุดของคะแนนสอบ และค่าสถิติของตัวข้อสอบได้

ใช้งาน ZipGrade คลิก : https://www.zipgrade.com 

 

ภาพ : classdojo.com

 

5. ClassDojo

ClassDojo เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่มีการผสมผสานวิธีการสอนและวิธีการประเมินที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงสามารถเพิ่มผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครอง ได้มากมาย อีกทั้งสามารถใช้งานบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ทุกชนิด

ใช้งาน ClassDojo คลิก : https://www.classdojo.com

 

ภาพ : web.seesaw.me

 

6. Seesaw

Seesaw เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยในเรื่องการจัดการ ครูสามารถจะสั่งการบ้านให้นักเรียน แอพพลิเคชั่นจะช่วยเตือนความจำว่า สั่งงานอะไรไปบ้าง ส่งเมื่อไหร่ และเรายังสามารถรู้ได้ว่า นักเรียนคนใดส่งงานของเราแล้วบ้าง นักเรียนก็สามารถทำงานผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ได้เลย และยังสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะวาดรูป ถ่ายภาพ อัดเสียง หรือถ่ายคลิป ซึ่งครูสามารถเข้ามาตรวจผลงานได้ทันที รวมถึงแชร์ให้ผู้ปกครองรับรู้ได้ด้วย

ใช้งาน ClassDojo คลิก : https://web.seesaw.me

 

ภาพ : quivervision.com

 

7. Quiver

Quiver เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับเด็ก ที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ แอพพลิเคชั่นตัวนี้จะให้ภาพเคลื่อนไหวเป็นสามมิติ โดยการดาวน์โหลดรูปภาพจากแอพพลิเคชั่นและนำมาให้เด็ก ๆ ระบายสี เมื่อนำกล้องไปส่องที่รูปภาพที่ระบายสี ตัวการ์ตูนจะปรากฎเป็นภาพสามมิติตามสีและภาพที่เราระบายสีลงไป

ใช้งาน ClassDojo คลิก : http://www.quivervision.com 

 

 

ภาพ : classroom.google.com

 

8. Google Classroom

Google Classroom เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาถูกออกมาเพื่อให้ครูมีเวลาติดต่อสื่อสารกับนักเรียนมากขึ้นในขณะเดียวกันนักเรียนก็มีเวลาค้นหาข้อมูลเพื่อการเรียนรู้มากขึ้นด้วยเช่นกัน การใช้งานของ Google Classroom ช่วยสร้างและเก็บข้อมูลการเรียนโดยใช้ Google Docs,Drive และ Gmail โดยครูสามารถตรวจข้อมูลการเรียนได้ตลอดเวลาพร้อมให้คำแนะนำแก่นักเรียนได้ตลอดเวลา 

ใช้งาน Google Classroom คลิก : https://classroom.google.com/signup

 

ภาพ : mheducation.com

 

9. Engrade

Engrade เป็นแอพพลิเคชั่นที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ครูวางแผนการสอน ปรับปรุง และประเมินนักเรียนไปในตัว นักเรียนสามารถติดตามการเข้าเรียน การส่งงาน และยังสามารถสนทนากับครูได้ด้วย

ใช้งาน Engrade คลิก : https://www.mheducation.com 

 

 

10. Trueplookpanya

trueplookpanya เป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา  คลังความรู้และคลังข้อสอบออนไลน์ พร้อมเฉลย ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และปฐมวัย ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้คู่คุณธรรม ให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูล ภาพ เสียง และวิดีโอ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน iPhone, iPad และ iPod touch โดยเนื้อหาในแอพพลิเคชั่นประกอบด้วย 3 เมนูหลัก คือ คลังความรู้ (รวบรวมความรู้วิชาการจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมนอกห้องเรียน) คลังข้อสอบ (รวมข้อสอบทุกระดับชั้นจากสถาบันการศึกษาและสถาบันกวดวิชาที่ได้มาตรฐาน) และ ความรู้คู่คุณธรรม (สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม) นอกจากนี้ ยังมีเมนู Search เพื่อง่ายต่อการค้นหาหัวข้อ และเมนู Favorite เก็บเนื้อหาที่สนใจหรือใช้เป็นประจำ

ใช้งาน trueplookpanya คลิก : http://www.trueplookpanya.com/app

 

เป็นอย่างไรบ้างสำหรับ 10 สุดยอดแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับการศึกษาที่นำมาเสนอ เราสามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยเรื่องการศึกษาได้ แต่ต้องใช้ให้ถูกวิธีนะคะ 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plook Teacher
  • 73 Followers
  • Follow