กิจกรรมฟรี...ส่งท้ายปี 2560 เทศกาลชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ (NIGHT AT THE MUSEUM 2017) วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

Posted By Plook News | 14 ธ.ค. 60
645 Views

  Favorite

นางตติยา ใจบุญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้เปิดเผยว่า ในวันที่ 15 - 16 ธ.ค. 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จะเปิดให้เข้าชมฟรี ระหว่างเวลา 17.30 - 21.30 น. เป็นต้น
 


กิจกรรมที่จัดในเทศกาลชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ หรือ NIGHT AT THE MUSEUM 2017 ทั้งนี้เปิดให้เข้าชมฟรีทั้งการเข้านิทรรศการวิทยาศาสตร์และเข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ชมได้เรียนรู้เรื่องราวด้านดาราศาสตร์และอวกาศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางตติยา ใจบุญ เพิ่มเติมว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) เป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้มีหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำนึกรู้รักสามัคคี

สำหรับเทศกาลชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ในช่วงนอกเวลาทำการปกติ คร้ังนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดให้เข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ในอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และอาคารโลกใต้น้ำ รวมถึงเข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เปิดการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ จำนวน 3 รอบ/วัน (18.00 / 19.00 /20.00) ให้บริการได้รอบละ 280 ที่นั่ง โดยผู้ร่วมกิจกรรมติดต่อรับบัตรได้ตั้งแต่17.30 น. ของแต่ะวัน นอกจากนี้เรายังได้เตรียมกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ อาทิ รถพลังยาง จรวดหลอด หุนยนต์แสนสนุก ซึ่งผู้ชมสามารถเรียนรู้และทดลองด้วยตนเอง

ไม่ว่าจะมาเป็นคู่กลุ่มเพื่อน หรือมาเป็นครอบครัว ทุกคนสามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามอธัยาศัยได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างไม่มีค่าใช้จ่าย ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ วันที่ 15 - 16 ธ.ค. 2560 ระหว่างเวลา 17.30 - 21.30 น. สำหรับวันดังกล่าว ในช่วงเวลาทำการ (09.00 –16.30 น.) เข้าชมโดยการซื้อบัตรตามปกติ

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2391 0544, 0 2392 1773 และ 08 9501 3085 หรือ www.sciplanet.org
 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook News
  • 0 Followers
  • Follow