"Yellow Stop เบรกรถหยุดฝ่า" พลังคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนสร้างสังคมคนขับรถดี

Posted By Do Good | 08 ธ.ค. 60
1,119 Views

  Favorite

โครงการ “Yellow Stop เบรกรถหยุดฝ่า”
พลังคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนสร้างสังคมคนขับรถดี
 

สมาชิกทีม "Yellow Stop เบรกรถหยุดฝ่า" ภาควิชานิเทศศาสตร์ เอกการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมด้านการจราจร รอบรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับหลายปีจนถึงปัจจุบัน  ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนหลายสาเหตุ เช่น ขับรถเร็วเกินกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย  ขับรถย้อนศร แซงรถในที่คับขัน แต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนมักมองข้าม คือ การขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจร (ไฟเหลือง) ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกัน

จากปัญหาดังกล่าว ทีม Legendary Kill นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงริเริ่มโครงการรณรงค์ "Yellow Stop เบรกรถหยุดฝ่า" ภายใต้โครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่ เทศบาลตำบลขามเรียง และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อกวดขันวินัยจราจรตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดไว้โดยมีเป้าหมายให้นิสิตในมหาวิทยาลัยเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลดการขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจร (ไฟเหลือง) โดยใช้เครื่องมือคือเส้น Slow Drive เส้นชะลอความเร็ว ประกอบไปด้วยเส้น 3 สี คือ สีเหลือง สีส้ม และสีแดง โดยเส้นสีเหลืองหมายถึงการชะลอความเร็ว สีส้มคือเตรียมหยุด และหยุดรถในเส้นสีแดง

สมาชิกทีม "Yellow Stop เบรกรถหยุดฝ่า" ร่วมกับตำรวจจราจร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำการวัดพื้นที่เพื่อตีเส้นชะลอความเร็วบนท้องถนนในมหาวิทยาลัย
โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
สมาชิกทีม "Yellow Stop เบรกรถหยุดฝ่า"พร้อมกลุ่มนิสิตจิตอาสา พลังคนรุ่นใหม่ ร่วมกันดำเนินการตีเส้น Slow Drive เส้นชะลอความเร็ว ประกอบไปด้วยเส้น 3 สี คือ สีเหลือง สีส้ม และสีแดง โดยเส้นสีเหลืองหมายถึงการชะลอความเร็ว สีส้มคือเตรียมหยุด และหยุดรถในเส้นสีแดง
โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


นางสาวสรัลชนา พุทธวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์ เอกการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวหน้าโครงการ "Yellow Stop เบรกรถหยุดฝ่า"  กล่าวว่า "การฝ่าสัญญาณไฟจราจรเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกิดจากความประมาทและความเคยชิน  ด้วยสาเหตุเหล่านี้จึงทำให้ทีมของเรานำประเด็นนี้ขึ้นมาดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจรโดยนำเครื่องมือที่เรียกว่าเส้นชะลอความเร็วมาเป็นเครื่องกระตุ้นให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วและให้ปฏิบัติตามสัญญาณไฟบริเวณสี่แยกไฟแดง ทั้งนี้เส้นชะลอความเร็วนี้เป็นเพียงเครื่องช่วยเตือนให้ผู้ขับขี่ลดความประมาทและให้ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรเท่านั้น หากเพียงแต่จะให้ลดอุบัติเหตุได้อย่างยั่งยืนจำเป็นที่จะต้องให้ทุกภาคส่วนรวมไปถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนนช่วยกันสร้างจิตสำนึกไปพร้อม ๆ กัน เพื่อสร้างสังคมแห่งการขับขี่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นจริงในมหาวิทยาลัยมหาสารคามของเรา"

นางสาวสรัลชนา พุทธวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์ เอกการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวหน้าโครงการ "Yellow Stop เบรกรถหยุดฝ่า" โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


โครงการรณรงค์ "Yellow Stop เบรกรถหยุดฝ่า" นอกจากจะทำเส้น Slow Drive แล้วยังมีการเดินรณรงค์กิจกรรม "น้องกล้วยหอมสัญจร" ประชาสัมพันธ์โครงการ แจกสติ๊กเกอร์น้องกล้วยหอมและให้ความรู้เรื่องสัญญาณไฟจราจรที่ถูกต้อง บริเวณตลาดน้อย หรือโรงอาหารมหาวิทยาลัย  กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นจำนวนมาก

"น้องกล้วยหอมสัญจร" เพื่อประชาสัมพันธ์โและให้ความรู้เรื่องสัญญาณไฟจราจรที่ถูกต้อง บริเวณตลาดน้อย หรือโรงอาหารมหาวิทยาลัย โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


นางสาวสุดาลักขณ์ ภัทรโกศล นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการสารสนเทศ ผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางที่มีเส้น Slow Drive กล่าวว่า "ครั้งแรกเมื่อเห็นเส้นสีต่าง ๆ เกิดความสงสัยว่าคือเส้นอะไรและตนได้หยุดชะลอรถลงโดยอัตโนมัติเพราะรู้สึกว่าต้องระวัง"  จนได้ทราบว่ามันคือเส้นชะลอความเร็วเมื่อเจอสัญญาณไฟเหลือง จากเพจที่แชร์ลงในกลุ่มมหาวิทยาลัย ตนคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันทำให้หยุดชะลอจริง ๆ เหมือนเป็นสัญญาณเตือนว่าต้องระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้น

โครงการรณรงค์ "Yellow Stop เบรกรถหยุดฝ่า" สะท้อนถึงพฤติกรรมการขับขี่ของนิสิตเกิดความรู้ที่ถูกต้องในการปฏิบัติตามสัญญาณไฟ ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาอันเกิดจากความเคยชินและความเชื่อที่ผิด อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับขี่รถให้ถูกกฎสัญญาณไฟจราจรควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

"น้องกล้วยหอมสัญจร" เพื่อประชาสัมพันธ์โและให้ความรู้เรื่องสัญญาณไฟจราจรที่ถูกต้อง บริเวณตลาดน้อย หรือโรงอาหารมหาวิทยาลัย
โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามรายละเอียดเพิ่มเติม:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาควิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทร 043-754-359  แฟกซ์ 043-754-359

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Do Good
  • 0 Followers
  • Follow