โครงการ "ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ" เบตง – แม่สาย 2,191 กิโลเมตร

Posted By Do Good | 21 พ.ย. 60
2,270 Views

  Favorite

โครงการ "ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ"
เบตง - แม่สาย  ระยะทาง 2,191 กม.
วันที่ 1 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2560
 

ภาพ: แฟนเพจ ก้าว


โครงการก้าวคนละก้าว ครั้งที่ 2

ปี 2559 คนไทยทั่วประเทศร่วมใจกันเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นหลายรายการ ในโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อโรงพยาบาลบางสะพาน" โดย ตูน บอดี้สแลม ซึ่งทำการระดมทุนด้วยการ วิ่งระยะไกล เริ่มต้นจาก กรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่ โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมเป็นระยะทาง 400 กิโลเมตร และสามารถระดมทุนจากคนไทยทั่วประเทศได้ถึง 85 ล้านบาท และเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยลุกขึ้นมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งจนฮิตเป็นกระแสไปทั่วประเทศ

แต่ปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศไทยไม่ได้หยุดอยู่ที่ โรงพยาบาลบางสะพาน เพียงแห่งเดียว ยังมีอีกหลายโรงพยาบาลที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาคนไข้ให้เพียงพอต่อความความต้องการที่มากขึ้นในทุก ๆ วัน เสียงเรียกร้องขอความช่วยเหลือจึงส่งกันมาถึงตูน บอดี้สแลม และทีมงาน "ก้าวคนละก้าว" อย่างไม่ขาดสาย

ภาพ: แฟนเพจ ก้าว


แต่จะทำอย่างไรที่จะส่งความช่วยเหลือไปให้แต่ละโรงพยาบาลให้ได้มากที่สุด
ตูน จะต้องวิ่งไกลแค่ไหนถึงจะระดมทุนให้โรงพยาบาลที่เดือดร้อนได้เพียงพอ ?


ตูน เริ่มจากการนำข้อมูลที่ได้จากกิจกรรม "ก้าวคนละก้าว" ครั้งที่แล้ว มาทำการวิเคราะห์ และพบว่าหนึ่งในข้อมูลที่น่าสนใจคือการระดมทุนช่วยเหลือแก่ "โรงพยาบาลศูนย์" ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ตามจุดยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ซึ่งต้องรับหน้าที่เป็น "ศูนย์กลางการรักษาให้จังหวัดใกล้เคียง" ในการส่งเคสการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนมาให้ ซึ่งตูนเชื่อว่า การระดมทุนเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลศูนย์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ จะเป็นวิธีการบริจาคที่สามารถกระจายความช่วยเหลือได้กว้างที่สุด

ตูนเดินทางไปกระทรวงสาธารณะสุข โดยได้เข้าพบ นายแพทย์ โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อปรึกษาถึงข้อมูลและความเป็นไปได้ในการทำกิจกรรมวิ่งระดม "ก้าว" ครั้งใหม่และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง นั่นคือ รายชื่อของโรงพยาบาลศูนย์ที่ยังต้องการความช่วยเหลือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาคนไข้  จากนั้น ตูนก็ได้ออกเดินทางไปเยี่ยมโรงพยาบาลประจำจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ตั้งแต่ภาคใต้จรดภาคเหนือ เพื่อรับรู้ถึงความเดือดร้อนของโรงพยาบาลต่าง ๆ ด้วยตนเอง และได้ทำการเลือกโรงพยาบาลที่จะทำการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ จำนวน 11 โรงพยาบาล ดังนี้
 

ภาพ: แฟนเพจ ก้าว


รายชื่อโรงพยาบาลที่โครงการก้าวคนละก้าวจะทำการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือ

1. โรงพยาบาลยะลา

2. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

3. โรงพยาบาลราชบุรี

4. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

5. โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี

6. โรงพยาบาลขอนแก่น

7. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

8. โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่

9. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

10. โรงพยาบาลน่าน (ไม่ใช่โรงพยาบาลศูนย์แต่อยู่ในพื้นที่พิเศษห่างไกลจากตัวเมือง)

11. โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

 

"จากสุดเขตแดนใต้ สู่สูงสุดแดนสยาม"

และด้วยจำนวนโรงพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น เงินที่ต้องการก็มากขึ้น กิจกรรมการวิ่งเพื่อระดมทุนใน "ก้าวครั้งใหม่" นี้ จึงถูกออกแบบให้มีระยะทางไกลขึ้น นานขึ้น และจำนวนโรงพยาบาลที่จะทำการบริจาคมากขึ้น  ซึ่งยังไม่เคยมีสถิติว่ามีคนไทยคนไหนสามารถวิ่งได้มาก่อน โดยมีจุดเริ่มต้นจาก อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และสิ้นสุดที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รวมระยะทาง 2,191 กิโลเมตร ซึ่งควบคุมดูแลการวิ่งโดยผู้เชี่ยวชาญและคณะแพทย์ที่จะตรวจเช็คสภาพร่างกายของตูน ในทุก ๆ วัน เพื่อความปลอดภัย

 

การวิ่งจะเริ่มต้นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และวิ่งติดต่อกัน 4 วันพัก 1 วัน และจะสิ้นสุดที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลา 55 วัน ในโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ" เบตง – แม่สาย 2,191 กิโลเมตร
 

ภาพ: Vin Buddy

 

ภาพ: แฟนเพจ ก้าว


"เราอยากที่จะ ก้าว ไปให้ถึงที่สุด
เท่าที่พลังของเราและทุกๆ คนจะมี
เพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่า...
แค่ก้าวเล็ก ๆ จากทุกคน เมื่อรวมกันแล้ว...
มันจะสามารถกลายเป็น 'ก้าวยาว ๆ'
ขึ้นมาได้จริง ๆ"

- ตูน บอดี้สแลม -

 

จำนวนเงินบริจาค ท่ี่ ตูน บอดี้สแลม และทีมงานก้าวคนละก้าว ตั้งเป้าหมายเอาไว้คือ 700,000,000 ล้านบาท (เจ็ดร้อยล้านบาท) โดยตูนมีความเช่ื่อว่า ถ้าคนไทย 70 ล้านคน บริจาคให้กับโครงการเพียงคนละ 10 บาท เงิน 700 ล้านบาทก็ไม่ไกลเกินเอื้อม และทุก ๆ คนในประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยของเรากันเองได้ง่าย ๆ และทำได้จริง เห็นผลจริง

 

ช่องทางในการบริจาค

1. บัญชีรับบริจาค: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขารัชโยธิน ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ (โครงการก้าวคนละก้าว)
เลขที่บัญชี 111-393-5263 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน

2. SMS: บริจาคครั้งละ 10 บาท* โดยพิมพ์ T แล้วกดส่งมาที่ 4545099 (ทุกเครือข่าย)
หมายเหตุ: ทุกยอดเงินบริจาคไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน

3. พร้อมเพย์: โอนเงินผ่านพร้อมเพย์ ไปที่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 0994000005261

4. SCB EASY APP: สามารถบริจาคผ่านเมนู “บริจาค” ใน SCB EASY APP 
และเลือก โครงการวิ่งการกุศล “ก้าวคนละก้าว” เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

5. SCB EASY NET: ผู้ที่สมัครใช้บริการ SCB EASY NET สามารถบริจาคด้วยการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ www.scbeasy.com
6. SCB ATM: บริจาคผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลือกรายการ แล้วกด ถอนจากบัตร UP2ME / บริจาค แล้วกดบริจาคโครงการวิ่งการกุศล “ก้าวคนละก้าว”

7. เคาเตอร์เซอร์วิสของ 7-11 ทุกสาขา
8. www.ruckdee.comสำหรับการบริจาคผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต

9. ห้างบิ๊กซีทุกสาขา

10. บริจาคผ่านช่องทางแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท (ทรูมันนี่ ร่วม บริจาคเพิ่มอีก 10 บาท ต่อการบริจาคของท่าน) คลิก http://d.truemoney.com/kao1g

11. บริจาคทาง LINE ผ่าน Rabbit LINE Pay https://lin.ee/bFAYJuW

หมายเหตุ – สามารถบริจาคได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

แฟนเพจ ก้าว

 

การขอใบเสร็จรับเงิน

ผู้บริจาคสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อลดหย่อนภาษี สำหรับการบริจาค 500 บาทขึ้นไป โดยเก็บหลักฐานการบริจาค มาติดต่อขอภายใน 5 วัน (นับจากวันที่บริจาค) และภายในเดือนที่ทำการบริจาค ได้ที่

  • www.kaokonlakao.com (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 –15 มิถุนายน 2561)
  • มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โทร.02-3543699, 098-860-1411 แฟกซ์. 02-3547728
    (จันทร์-ศุกร์ 8.00-19.00 น./ เสาร์-อาทิตย์ 8.00-16.00 น.) หรือส่งมาที่ E-mail: foundation_pmk@hotmail.com
     
แฟนเพจ ก้าว


นอกเหนือไปจากเงินบริจาคแล้ว สิ่งที่ตูน บอดี้สแลม คาดหวังคือ "อยากเห็นคนไทยทุกคนออกกำลังกายกันมากขึ้น" เพราะเมื่อทุกคนมีสุขภาพที่ดี ไม่เจ็บป่วยก็จะเป็นการลดการใช้บริการสถานพยาบาลต่าง ๆ ไปในตัวอีกด้วย และส่งกำลังใจไปให้แก่แพทย์และพยาบาลผู้เสียสละทุก ๆ ท่านที่กำลังทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งอยู่ในขณะนี้

การวิ่งครั้งนี้จะเป็น "การวิ่งระยะไกลครั้งสุดท้ายของตูน บอดี้สแลม" ด้วยระยะทางที่ไกลจนแทบจะเป็นไปไม่ได้นี้ ตูน บอดี้สแลม จะทำได้สำเร็จหรือไม่ ยังไม่มีใครรู้ได้ แต่สิ่งที่คนไทยทุกคนช่วยกันได้คือ ร่วมส่งกำลังใจช่วยกันบริจาคให้กับโครงการ "ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11โรงพยาบาลทั่วประเทศ" ซึ่งร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ในการรวบรวมเงินบริจาคและกระจายเงินบริจาคไปสู่ทั้ง 11 โรงพยาบาลเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย เพื่อพี่น้องชาวไทยของเราทุกคน

ติดตามรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.kaokonlakao.com

ขอบคุณข้อมูลจาก แฟนเพจ ก้าว และ www.kaokonlakao.com
และภาพจาก แฟนเพจ ก้าว และ Vin Buddy

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Do Good
  • 3 Followers
  • Follow