โครงการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560

Posted By Plook News | 28 ก.ย. 60
1,944 Views

  Favorite

มูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

จัดโครงการ "การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12  ประจำปี 2560"

 

ขอเชิญชวนน้อง ๆ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ที่สนใจสมัครร่วมแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา สมัครร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

 

ภาพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน/นักศึกษาทั่วประเทศ 

โดยจัดการแข่งขัน 4 ระดับ ดังต่อไปนี้
1. การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎระดับอุดมศึกษา
2. การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6
3. การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3
4. การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6

 

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ ดังนี้

1. รอบคัดเลือกเพชร (รอบที่ 1) ให้สถานศึกษาพิจารณาส่งนักเรียน/นักศึกษาเข้าแข่งขัน 
2. รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) เวลา 09.00 - 10.00 น. นักเรียน/นักศึกษาจากรอบที่ 1 ทุกคนเข้าแข่งขันทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น โดยคณะกรรมการจะจัดลำดับคะแนนสูงสุดและรองลงมาตามลำดับ ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 - 10 จะได้เข้าไปแข่งขันในรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) ลำดับที่ 11 - 50 ได้รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท ลำดับที่ 51 - 100 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติบัตร 
3. รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) นักเรียน/นักศึกษาที่เข้ารอบ ต้องแสดงความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นโดยการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นและการพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
 

รางวัลทุนการศึกษา 

1) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย)
- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง(ทองคำแท้) จำนวน 1 รางวัล    ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา  7,000 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา  5,000 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ จำนวน 7 รางวัล ทุนการศึกษา  2,000 บาท  พร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชย จำนวน 40 รางวัล ทุนการศึกษา  1,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร
- รางวัลผ่านเกณฑ์ จำนวน 50 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร

 

2) ระดับอุดมศึกษา 
- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (ทองคำแท้) จำนวน 1 รางวัลทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร  
- รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา  7,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ จำนวน 7 รางวัล ทุนการศึกษา 4,000 บาทพร้อมเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร  
- รางวัลชมเชย  จำนวน 10 รางวัล ทุนการศึกษา 2,000 บาทพร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร
 
3) รางวัลสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา

- สถานศึกษา/มหาวิทยาลัยที่นักเรียน/นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รองชนะเลิศเหรียญเงินและรองชนะเลิศเหรียญทองแดงจะได้รับโล่เกียรติยศ

- ครู/อาจารย์ที่นักเรียน/นักศึกษาเข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) จะได้รับเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก

- ผู้ปกครองที่นักเรียน/นักศึกษาเข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) จะได้รับเกียรติบัตร

- นักเรียน/นักศึกษาที่เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึกและเกียรติบัตร ครูที่พามาจะได้รับเกียรติบัตร

 

กำหนดการรับสมัคร 

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โดยสามารถ Download ระเบียบการแข่งขันและใบสมัครได้ที่ http://sreg.rmutr.ac.th/romchat และ http://romchatra.com 
 

สอบถามข้อมูล

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร. 0-2441-6000 ต่อ 2302
เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook News
  • 0 Followers
  • Follow