โรงเรียนรีไซเคิลบุรีรัมย์ แนวคิด "แยกเป็น เก็บเงิน จากถัง"

Posted By Do Good | 27 ก.ย. 60
1,573 Views

  Favorite

"แยกเป็น เก็บเงิน จากถัง"

แนวคิดโรงเรียนรีไซเคิลบุรีรัมย์
เพื่อบริหารจัดการวัสดุรีไซเคิลแบบครบวงจร

 

ภาพ: แฟนเพจ โรงเรียนรีไซเคิลบุรีรัมย์

 

เนื่องด้วยความตั้งใจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซาโลมอน กรีนเพาเวอร์ อินดัสตรี  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัสดุรีไซเคิลทุกชนิดแบบครบวงจร พัฒนาเป็นพลังงานสีเขียวสำหรับภาคอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยการเริ่มต้นจากกลุ่มผู้สนใจในการแก้ปัญหาสังคม เช่น ปัญหาขยะล้นเมือง ไม่มีพื้นที่สำหรับการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ฯลฯ
 

ภาพ: แฟนเพจ โรงเรียนรีไซเคิลบุรีรัมย์

 

ด้วยแนวคิด "แยกเป็น เก็บเงิน จากถัง" จึงได้กำหนดหลักสูตรวิชา การบริหารจัดการวัสดุรีไซเคิลเพื่อการพาณิชย์ จำนวน 200 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปได้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการบริหารจัดการวัสดุรีไซเคิล ให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน ช่วยแก้ไขปัญหาสังคมดังกล่าวข้างต้น  และสำหรับกิจการหรือธุรกิจต่าง ๆ ที่ต้องการนำแนวคิดนี้ไปใช้จริง ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ซาโลมอน กรีนเพาเวอร์ อินดัสตรี จึงอาสาเป็นผู้ให้คำแนะนำและแบ่งปันวิธีการบริหารจัดการวัสดุรีไซเคิลแบบครบวงจรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจองค์กร สถานศึกษา หรือโรงเรียน
 

ภาพ: แฟนเพจ โรงเรียนรีไซเคิลบุรีรัมย์

 

ภาพ: แฟนเพจ ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand

 

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่าง โรงเรียนรีไซเคิลบุรีรัมย์  หนึ่งในความร่วมมือในการลดโลกร้อนของพี่น้องคริสเตียนในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด ซาโลมอน กรีนเพาเวอร์ อินดัสตรี เป็นผู้สนับสนุนและให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง ... ทั้งได้เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน และได้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กันเลยทีเดียว

 

วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียนรีไซเคิลบุรีรัมย์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในวิชาการบริหารจัดการวัสดุรีไซเคิลเพื่อการพาณิชย์
2. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ความชำนาญทางการบริหารจัดการวัสดุรีไซเคิลไปใช้ในครัวเรือน
3. เพื่อให้มีจิตสำนึกตระหนักรู้ในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองอย่างเป็นระบบ
4. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพ "แยกเป็น เก็บเงิน จากถัง" จากวัสดุรีไซเคิล

 

โรงเรียนต้นแบบ  โดย แฟนเพจ โรงเรียนรีไซเคิลบุรีรัมย์

 

ระบบจัดการการแยกขยะของโรงเรียนต้นแบบ  โดย แฟนเพจ โรงเรียนรีไซเคิลบุรีรัมย์

 

เครื่องสลัดถุงพลาสติกรีไซเคิล  โดย แฟนเพจ โรงเรียนรีไซเคิลบุรีรัมย์

 

รับซื้อถุงพลาสติกวัสดุรีไซเคิล ก่อนนำไปเข้าวิธีการล้างชำระ ปั่นแห้ง แยกคัดตามประเภทถุง  โดย แฟนเพจ โรงเรียนรีไซเคิลบุรีรัมย์


 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

แฟนเพจ โรงเรียนรีไซเคิลบุรีรัมย์
เลขที่ 33 หมู่ที่ 7 ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โทร 086-878-4006

- คุณสมชาย เพียรงาม
ห้างหุ้นส่วนผู้จัดการ (เจ้าของโรงเรียน)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซาโลมอน กรีนเพาเวอร์ อินดัสตรี
โทร 087-762-9191

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Do Good
  • 0 Followers
  • Follow