การเปลี่ยนรูปและการแปลงร่าง (Warping and Morphing)

Posted By Plookpedia | 04 เม.ย. 60
315 Views

  Favorite

การเปลี่ยนรูปและการแปลงร่าง (Warping and Morphing) 

      หรือเรียกทับศัพท์ว่าวอร์ปปิงและมอร์ฟฟิงเป็นเทคนิคที่ใช้สร้างสีสันให้แก่แอนิเมชัน วอร์ปปิง หมายถึง การเปลี่ยนรูปของภาพแต่ยังคงมีสภาพเดิมอยู่ เช่น การทำแอนิเมชันเงาของภาพใบหน้าคนในน้ำที่กระเพื่อมซึ่งยังคงมองเห็นเป็นใบหน้าแต่อาจยากต่อการแยกว่าเป็นใบหน้าของใครหรือการทำวอร์ปปิงของวัตถุที่มองผ่านกระจกหรือการทำวอร์ปปิงของดอกไม้ที่กำลังหุบส่วนมอร์ฟฟิง หมายถึง การแปลงร่างจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่ง เช่น แปลงจากใบหน้าคนเป็นใบหน้าเสือ มอร์ฟฟิงแบบสองมิติสามารถทำได้ง่ายโดยเริ่มจากการกำหนดจุดหรือบริเวณ (feature) ของภาพทั้งสองที่ต้องการจะแปลงในขั้นตอนนี้เรียกว่า การทำภาพแปลง (mapping) โปรแกรมจะทำหน้าที่แสดงลำดับการผสมข้อมูลสีจากภาพหนึ่งไปเป็นอีกภาพหนึ่งด้วยการค่อย ๆ ลดสัดส่วนของสีในภาพแรกลงในขณะเดียวกันค่อย ๆ เพิ่มสัดส่วนของสีจากภาพหลังมาแทนที่ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเป็นการค่อย ๆ เปลี่ยนจากภาพแรกไปเป็นภาพหลัง

 

แอนิเมชัน
ภาพใบหน้าคนที่แสดงแอนิเมชันการแปลงร่าง (มอร์ฟฟิง)
มีการเปลี่ยนแปลงโดยค่อย ๆ เปลี่ยนจากภาพแรกไปเป็นภาพหลัง

 

      ส่วนการแปลงร่างแบบสามมิติมีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากขึ้นทั้งนี้วัตถุทั้งสองที่จะนำมาแปลงจะต้องมีโครงสร้างที่คล้ายคลึงหรือเทียบเคียงกันได้ เช่น การแปลงจากแมวไปเป็นเสือแต่ในทางกลับกัน ถ้าต้องการแปลงจากนกไปเป็นเสือย่อมทำได้ยากหรือไม่สามารถทำได้โดยความซับซ้อนจะอยู่ที่ว่าปีกและขาทั้ง ๒ ข้างของนกจะเทียบเคียงได้กับส่วนใดของเสือผลลัพธ์ที่ได้อาจดูแปลกไป ขั้นตอนการแปลงร่างจะคล้ายกับแบบสองมิติแต่จุดหรือบริเวณที่จะแปลงต้องใช้แบบสามมิติซึ่งขั้นตอนจะมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้นเพราะการแปลงร่างจะต้องเกิดขึ้นในระดับโครงสร้างของวัตถุทั้งสอง

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow