การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อการป้องกันโรค (life modification)

Posted By Plookpedia | 13 เม.ย. 60
281 Views

  Favorite

การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อการป้องกันโรค (life modification) 

      จากคำนิยามของสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติจะเห็นได้ว่าเมแทบอลิกซินโดรมเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับโรคอีก ๕ โรค คือ โรคเบาหวานประเภท ๒ โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดผิดปกติ และโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเหล่านี้ต่างเกี่ยวพันเป็นสาเหตุซึ่งกันและกัน การดูแลรักษาต้องทำไปพร้อม ๆ กันไม่แยกส่วนแต่ละโรคสิ่งสำคัญที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดกลุ่มอาการนี้ขึ้นในประชากรโดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตพฤติกรรมการบริโภค การออกกำลังกาย การประกอบกิจกรรมประจำวันเพื่อผ่อนคลายความเครียด สิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ คือ การสร้างความรู้และความตระหนักในหมู่ประชาชนในวงกว้างให้ได้ทราบและรับรู้ถึงอันตรายของโรคต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อช่วยดูแลสุขภาพตนเอง ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนก็ต้องร่วมมือ ผนึกกำลังความคิดในการสร้างเสริมสุขภาพและช่วยกันดำเนินงานให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันในการสร้างกิจกรรมหรือการรณรงค์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow