คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)

Posted By Plook Teacher | 04 ก.ย. 60
3,750 Views

  Favorite

 

         สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอัตราการเกิดของประชากรลดตํ่าลง ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนและประสทธิภาพในการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กําหนดมาตรการรวมและเลิกโรงเรียนขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง

 

         ด้วยเหตุนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีแนวทางการดําเนินงาน “โรงเรียนดีใกล้บ้าน” โดยคัดเลือกโรงเรียนแม่เหล็กมาจับคู่ (Map) พัฒนาร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกัน (โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา) 

 

         สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทําคู่มือการดําเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ขึ้น เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plook Teacher
  • 73 Followers
  • Follow