การประยุกต์ใช้ภาษาไทย

Posted By Plookpedia | 11 ส.ค. 60
2,207 Views

  Favorite

การประยุกต์ใช้ภาษาไทย

      ในยุคสารสนเทศ (Information age) นี้ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนสามารถเสาะแสวงหาหรือในทางกลับกันก็สามารถเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบถึงข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง การส่งและการรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นภาษาไทยนับว่ามีความสำคัญต่อทุกวงการไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือด้านธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อจะได้ติดต่อสื่อสารกันด้วยความสะดวก โดยไม่จำกัดเพศหรือการศึกษาโดยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางในการติดต่อ  เมื่อคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการศึกษาและการประกอบอาชีพมากขึ้นความต้องการที่จะทำให้คอมพิวเตอร์แสดงผลภาษาไทยไปจนถึงสามารถเข้าใจภาษาไทยและโต้ตอบด้วยภาษาไทยได้ก็เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในบทนี้จึงได้นำเสนอความรู้เรื่องการประมวลผลและการประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์นับตั้งแต่เรื่องการประมวลผลอักขระ (Character processing) การประมวลผลคำ (Word processing) การประมวลผลข้อความ (Text processing) ไปจนถึงการประมวลผลภาพ (Image processing) ของภาษาไทยเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นในการเรียนรู้เรื่องนี้

 

อินเทอร์เน็ต

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 10 Followers
  • Follow