การประมวลผลภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์

Posted By Plookpedia | 11 ส.ค. 60
691 Views

  Favorite

การประมวลผลภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์

      เมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการรับข้อมูล แสดงผลข้อมูล และพิมพ์ข้อมูลมากขึ้น จนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคน  ในยุคสารสนเทศนี้การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์จึงได้รับการทำวิจัยและพัฒนาให้สามารถประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ได้ด้วยวิทยาการที่ก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) ผสมผสานกับเทคโนโลยีทางด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) ทางด้านการประมวลผลภาพ (Image Processing) และความรู้ทางภาษาศาสตร์ (Linguistics) ด้วยความหวังว่าจะสามารถทำวิจัย และพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษาไทยด้วยฐานความรู้ภาษาไทยทั้งด้านอักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์อรรถศาสตร์ รวมทั้งฉันทลักษณ์ได้ 
      เมื่อได้รวบรวมผลงานวิจัยและพัฒนาเท่าที่ผ่านมาก็พบว่ามีอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยทั้จากภาครัฐและภาคเอกชนได้สนใจที่จะศึกษาค้นคว้าทำวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการประมวลผลภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์อย่างกว้างขวางเพื่อให้ผู้ใช้คนไทยสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหมายรวมตั้งแต่การประมวลผลอักขระ คำ ข้อความ ไปจนถึงการประมวลผลภาพภาษาไทย ในบทนี้จะอธิบายโปรแกรมการประมวลผลบางโปรแกรมเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานให้สามารถเข้าใจเรื่องการประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างโปรแกรมเหล่านี้ ได้แก่ โปรแกรมการเรียงลำดับคำไทย โปรแกรมตัดคำภาษาไทย โปรแกรมการสืบค้นคำไทย โปรแกรมการสืบค้นคำไทยตามเสียงอ่าน โปรแกรมแปลภาษา และโปรแกรมรู้จำอักขระไทยด้วยแสง เป็นต้น

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 10 Followers
  • Follow