เครื่องมือที่ใช้เกี่ยวกับการผลิต

Posted By Plookpedia | 09 ส.ค. 60
599 Views

  Favorite

เครื่องมือที่ใช้เกี่ยวกับการผลิต 

      โดยทั่วไปเครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักรเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตอาหารกระป๋องต้องไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและต้องอยู่ในสภาพที่สะอาดเสมอ ภาชนะที่ใช้ได้หลายครั้งต้องทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นพิษและออกแบบให้ทำความสะอาดได้ง่ายเพื่อป้องกันมิให้มีสิ่งสกปรกตกค้างอยู่ วัสดุที่ใช้ทำภาชนะต่าง ๆ ควรเป็นวัสดุที่มีผิวเรียบไม่มีรอยแตกหรือกะเทาะล่อน ไม่เป็นพิษ ไม่ทำปฏิกิริยากับอาหาร ควรเป็นวัสดุที่ล้างและทำความสะอาดได้ง่ายไม่เป็นวัสดุที่ดูดซึมง่าย นอกจากเพื่อวัตถุประสงค์บางประการที่จำเป็นต้องใช้ เช่น ไม้  ในสถานที่ผลิตอาหารสำเร็จรูปจะมีเครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักร แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ประเภทและชนิดของผลิตภัณฑ์แต่ส่วนใหญ่แล้วแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ 
      ๑. เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในกรรมวิธีการผลิต 
      ๒. เครื่องมือเครื่องจักรตามขั้นตอนของการผลิต 
      ๓. เครื่องมือเครื่องจักรตามประเภทของผลิตภัณฑ์

๑. เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในกรรมวิธีการผลิต

      ๑.๑ เครื่องชั่ง ตวง วัด ใช้ในการชั่งน้ำหนักหรือปริมาตรของเครื่องปรุงต่าง ๆ ในการปรุงอาหาร
      ๑.๒ เครื่องวัดอุณหภูมิ เป็นของจำเป็นมากในกรรมวิธีการผลิตเพราะจะต้องมีการควบคุมและตรวจสอบอุณหภูมิตามขั้นตอนต่าง ๆ ในกรรมวิธีการผลิตอยู่ตลอดเวลา สเกลที่ใช้มีองศาเซลเซียส (°ซ.) และองศาฟาเรนไฮต์ (°ฟ.) โดยทั่วไปจะเป็นสเกลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองสเกลอยู่ในหน้าปัดอันเดียวกัน
      ๑.๓ เครื่องมือวัดปริมาณเกลือ
      ๑.๔ เครื่องมือวัดปริมาณน้ำตาล
      ๑.๕ เครื่องมือวัดความเป็นกรด-ด่าง
      ๑.๖ เครื่องวัดความร้อนเข้าถึงจุดเย็นสุดของอาหารกระป๋อง (Heat penetration equipment) 
      ๑.๗ เครื่องมือวัดขนาดของตะเข็บกระป๋อง ลักษณะของการเกี่ยวกันระหว่างขอฝา (Cover hook) และขอของตัวกระป๋อง (Body hook) เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานอาจจะทำให้กระป๋องรั่วได้

 

การถนอมอาหาร
เครื่องตรวจความดันในกระป๋อง

 

๒. เครื่องมือเครื่องจักรตามขั้นตอนของการผลิต

เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการทำอาหารกระป๋องสามารถที่จะแบ่งได้ตามขั้นตอนของการผลิต คือ 
      ก. การล้าง เตรียม และตัดแต่งวัตถุดิบ 
      ข. การลวก 
      ค. การหุงต้ม 
      ง. การบรรจุ 
      จ. การไล่อากาศ 
      ฉ. การปิดฝา 
      ช. การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
      เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนมีลักษณะและวิธีการต่าง ๆ กัน นอกจากนั้นยังมีความสามารถของการทำงานแตกต่างกัน โรงงานจะมีเครื่องมือขนาดเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโรงงานนั้น ๆ

๓. เครื่องมือเครื่องจักรตามประเภทของผลิตภัณฑ์

      เครื่องมือเครื่องจักรอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของอาหารที่จะผลิต ผู้ผลิตจะต้องศึกษาว่าเครื่องมือใดจำเป็นสำหรับโรงงานของตนตามประเภทของอาหารที่จะผลิต

 
เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow