การถนอมผลิตผลการเกษตรในประเทศไทย

Posted By Plookpedia | 09 ส.ค. 60
429 Views

  Favorite

การถนอมผลิตผลการเกษตรในประเทศไทย

      ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศร้อนและมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทำให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีจึงเหมาะสมที่จะทำการเกษตรโดยเฉพาะพืชที่ชอบอากาศร้อนทุกชนิด คนไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมีอาชีพในการทำนา ทำสวน ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์ จึงทำให้ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชผักผลไม้รวมทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บกอีกหลายชนิด ผลิตผลการเกษตรโดยเฉพาะผลไม้หลายชนิดออกผลตามฤดูกาลเท่านั้นพอนอกฤดูแล้วจะไม่มี เช่น มะม่วง ทุเรียน แต่มีผลไม้บางชนิดมีผลิตผลตลอดทั้งปี เช่น กล้วย มะละกอ ส้มเขียวหวาน มีผลไม้บางชนิดที่มีรสชาติเป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศ เช่น มะม่วงบางพันธุ์ มังคุด กล้วยหอม มะละกอ ซึ่งมีการส่งออกไปขายต่างประเทศบ้าง ส่วนพืชไร่หลายชนิด เช่น ข้าว ถั่วเขียว ประเทศไทยสามารถผลิตได้เพียงพอกับการบริโภคของประชาชนและยังมีเหลือส่งออกขายต่างประเทศนำรายได้เข้าประเทศปีละมาก ๆ 

 

การถนอมอาหาร
สวนองุ่น อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี


      ผลิตผลการเกษตรหลายอย่างมีผลิตผลมากในช่วงฤดูกาลและไม่สามารถรับประทานได้หมดเนื่องจากเน่าเสียได้ง่ายดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถนอมรักษาผลิตผลเพื่อเก็บไว้ได้นานสำหรับรับประทานนอกฤดูกาลและส่งขายทั้งในประเทศและนอกประเทศเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร คนไทยรู้วิธีการถนอมรักษาผลิตผลการเกษตรมานานแล้วโดยเก็บเอาไว้บริโภคในครอบครัวหรือขายในตลาดใกล้เคียง แต่เนื่องจากวิทยาการด้านการเกษตรก้าวหน้าขึ้นมากทำให้สามารถผลิตได้ ในปริมาณมากและมีคุณภาพดีจึงต้องปรับปรุงกรรมวิธีการถนอมรักษาผลิตผลเหล่านี้ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเก็บได้นานยิ่งขึ้นตลอดจนหาภาชนะบรรจุให้เหมาะสมเพื่อส่งเป็นสินค้าไปขายต่างประเทศได้

 

การถนอมอาหาร
การทำปลาตากแห้ง

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow