เครื่องตรวจคลื่นหัวใจที่ใช้ร่วมกับการออกกำลังกาย

Posted By Plookpedia | 02 ส.ค. 60
983 Views

  Favorite
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

เครื่องตรวจคลื่นหัวใจที่ใช้ร่วมกับการออกกำลังกาย

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ อี.ซี.จี.(ECG) เป็นเครื่องที่มีประโยชน์มากในทางการแพทย์ เพราะช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจได้หลายอย่าง อย่างไรก็ดี โรคหัวใจชนิดหนึ่งคือ โรคหัวใจที่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจได้รับเลือดมาเลี้ยงไม่เพียงพอ จากการที่หลอดเลือดหัวใจตีบ ถ้าโรคเป็นมากหรือปานกลาง ก็สามารถตรวจวัดได้ด้วยเครื่องอี.ซี.จี. ขณะเมื่อผู้ป่วยนั่งหรือนอน อย่างไรก็ดีถ้าผู้ป่วยเป็นน้อยหรือเริ่มเริ่มเป็นก็อาจตรวจไม่พบด้วยวิธีนี้ สำหรับ ผู้ป่วยดังกล่าวนี้ถ้าต้องไปออกแรงมาก ก็อาจทำให้เกิดอันตรายรุนแรง บางครั้งถึงแก่ชีวิต โดยที่ไม่สามารถรักษาได้ทันท่วงที ดังนั้นจึงได้มีการคิดค้นวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคนี้โดยการตรวจวัด อี.ซี.จี. ขณะผู้ป่วยออกกำลังกาย 

เครื่องที่ใช้ในการตรวจวัดนี้ ประกอบด้วยเครื่องที่ใช้ออกกำลังกาย โดยทราบความหนักของการออกกำลังกายโดยละเอียด ซึ่งอาจใช้จักรยานวัดงาน (bicycle ergometer) หรืออาจใช้ลู่กล (thread mill) ซึ่งเป็นสายพานเลื่อน ที่สามารถปรับความเร็ว และความชัน เพื่อให้ผู้ป่วยวิ่ง โดยทราบความมากน้อยของพลังงานที่ผู้ป่วยใช้ เครื่องอีกอย่างหนึ่งที่นำมาใช้ คือ เครื่องตรวจ อี.ซี.จี. ของผู้ป่วย ขณะที่ออกกำลังกาย อย่างไรก็ดีเครื่องดังกล่าวจะต้องสามารถตรวจวัด อี.ซี.จี. ได้อย่างน้อย ๓ ช่อง เพราะการเปลี่ยนแปลงของหัวใจที่ขาดเลือดนั้น อาจเกิดเพียงบางแห่ง ดังนั้นจึงต้องตรวจวัดการทำงานของหัวใจหลายแห่งพร้อมกัน จึงจะสามารถทราบความผิดปกติได้ อย่างไร ก็ดีการตรวจวัด อี.ซี.จี. ในขณะผู้ป่วยเคลื่อนไหวจากการออกกำลังกายนั้น อาจทำให้เครื่องบันทึกคลื่นรบกวนจากการเคลื่อนไหว เข้าไปร่วมกับคลื่นไฟฟ้าหัวใจจริงๆ อย่างไรก็ดี อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันนี้ได้ ทำให้สามารถสร้างเครื่องที่สามารถบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้พร้อมกัน จากอิเล็กโทรดหลายคู่ ทำให้ได้คลื่นไฟฟ้าหัวใจจาก ๑๒ ช่อง พร้อมกัน นอกจากนั้นยังอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์โดยละเอียด ทำให้สามารถบอกความผิดปกติของหัวใจจากการขาดเลือด ที่หลอดเลือดเส้นต่างๆ ได้ ทั้งนี้โดยได้มีการจัดตั้งโปรแกรมไว้ก่อน

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 10 Followers
  • Follow