เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง

Posted By Plookpedia | 02 ส.ค. 60
1,440 Views

  Favorite

ในปัจจุบันนี้ มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์มากขึ้น จึงมีการออกแบบ และสร้างอุปกรณ์การแพทย์ที่ซับซ้อนมาใช้ เช่น มีระบบ อิเล็กทรอนิกส์ และระบบคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ด้วย อุปกรณ์การแพทย์ที่มีความสลับซับซ้อน สามารถตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำกว่าสมัยก่อนมาก การรักษาโรคก็เช่นเดียวกัน สามารถรักษาโรคหลายอย่าง ซึ่งในสมัยก่อนไม่สามารถรักษาได้ อุปกรณ์การแพทย์ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีมากมายหลายอย่าง แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงอุปกรณ์การแพทย์ที่ซับซ้อน เพียงบางอย่างเท่านั้น ซึ่งได้แก่ เครื่องโมนิเตอร์ ผู้ป่วย เครื่องอัลตราซาวนด์ตรวจสภาพการทำงาน ของหัวใจและหลอดเลือด เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้า หัวใจที่ใช้ร่วมกับการออกกำลังกาย เครื่องตรวจ วัดคลื่นไฟฟ้าสมองที่ใช้การสร้างเป็นแผนที่ เครื่องแยกเม็ดเลือดที่ใช้ในการให้เลือดแก่ผู้ป่วย เครื่องถ่ายภาพอวัยวะโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องไตเทียม และเครื่องสลายนิ่ว

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 10 Followers
  • Follow