สาขาวิชาที่ศึกษาด้านแมลงเรียกว่าอะไร

Posted By Plookpedia | 01 ส.ค. 60
516 Views

  Favorite
นักวิทยาศาสตร์เก็บรักษาแมลงชนิดต่างๆ ไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาและวิจัย

 

 

การศึกษาด้านแมลง 

เนื่องจากแมลงเป็นสัตว์ที่นักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์ไว้แล้วว่า มีความหลากหลาย และมีมากชนิดที่สุดในโลก ประกอบกับแมลงมีความสัมพันธ์โดยใกล้ชิด ทั้งทางตรง และทางอ้อมกับมนุษย์ การศึกษาเกี่ยวกับแมลง จึงเป็นสิ่งสำคัญ และนักวิทยาศาสตร์ก็ได้แยกการศึกษาแมลง ออกมาจากสัตว์อื่นๆ เป็นสาขาใหญ่ทางวิชาการ และวิชาชีพอีกสาขาหนึ่ง เรียกว่า สาขากีฏวิทยา (Entomology) ซึ่งมีทั้งที่เป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

ทางด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ จะเรียนรู้รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับแมลง เช่น กายวิภาคของแมลง (Insect Anatomy) สัณฐานวิทยาของแมลง (Insect Morphology) อนุกรม วิธานของแมลง (Insect Taxonomy) สรีรวิทยาของแมลง (Insect Physiology) ตัวอ่อนของแมลง (Immature Insect) นิเวศวิทยาของแมลง (Insect Ecology) 

ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์นั้น ได้แก่ แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ (Economic Entomology) สารพิษของแมลง (Insect Toxicology) แมลงนำโรคมาสู่พืช (Insect Transmission or Plant Diseases) แมลงในน้ำ (Aquatic Insects) กีฏวิทยาทางการแพทย์ (Medical Entomology) เป็นต้น ผู้ที่ได้ศึกษาและทำงานในด้านนี้ได้ชื่อว่า เป็นนักกีฏวิทยา (Entomologist) ที่จำเป็นจะต้องมีเป็นจำนวนมากในทุกประเทศ

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow