การขยายเมล็ดพันธุ์พืช

Posted By Plookpedia | 08 ก.ค. 60
737 Views

  Favorite

การขยายเมล็ดพันธุ์พืช

 

การปรับปรุงพันธุ์พืช คือ การปรับปรุง และคัดเลือกให้ได้พันธุ์ที่ดี มีคุณลักษณะดีตามต้องการ
แต่การที่จะให้พันธุ์พืชพันธ์ดีเหล่านั้น แพร่หลายไปยังเกษตรกรผู้ปลูกอย่างเพียงพอ จะต้องอาศัยการขยายพันธุ์ที่ถูกวิธี การขยายพันธ์พืชแบ่งออกเป็น ๒ วิธีใหญ่ ๆ คือ 

 

๑. การขยายพันธุ์พืชจากส่วนที่ใช้ในการเจริญเติบโต 

เช่น การปักชำ การตอน การเสียบยอด การทาบยอด การติดตา การแยกหน่อและหัว เป็นต้น พืชเหล่านี้ ได้แก่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ประดับ เป็นส่วนใหญ่ หลักการขยายพันธุ์วิธีนี้ได้อธิบายไว้โดยละเอียดเรื่องการขยายพันธุ์พืช ในสารานุกรมไทยสำหรับยาวชนฯ เล่มที่ ๕ สำหรับในเรื่องนี้จะได้เน้นการขยายเมล็ดพันธุ์พืชโดยเฉพาะ 
 

๒. การขยายเมล็ดพันธุ์พืช 

เป็นการขยายโดยใช้เมล็ด ซึ่งผ่านการผสมเกสร ซึ่งเมล็ดชั่วลูกที่ได้จากการปลูก อาจจะเหมือนพันธุ์เดิม หรือกลายพันธุ์ หรืออาจมีลักษณะดีเด่นกว่าพ่อแม่ แล้วแต่ลักษณะทางพันธุกรรมที่ได้กล่าวไว้ในตอนแรก ดังนั้น การขยายเมล็ดพันธุ์จึงต้องมีวิธีการที่ควบคุมดูแลให้เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับ มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนพันธุ์เดิม และมีคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ดีเสมอ 

 

เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี

 

เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี คือ เมล็ดพันธุ์ที่ตรงตามพันธุ์เดิม มีความงอก และความแข็งแรงสูง มีสิ่งเจือปน เช่น เศษหิน เศษพืช และเมล็ดวัชพืชน้อยมาก หรือไม่มีเลย และมีมาตรฐานกำหนดเฉพาะของแต่ละประเทศ และแต่ละพืช

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow