เราได้ยินอะไร

Posted By Plookpedia | 30 มิ.ย. 60
624 Views

  Favorite

เราได้ยินอะไร

      ปัจจัยที่พิจารณากำหนดความดังเชิงจิตวิสัยของเสียงมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรซึ่งการวิจัยยังคงกระทำกันอยู่ต่อไปในขณะนี้ อย่างหนึ่ง ได้แก่ หูคนเรามีความไวที่ทุกความถี่ไม่เท่ากันจะไวที่สุดในพิสัย ๒ กิโลเฮิรตซ์ ถึง ๕ กิโลเฮิรตซ์ ไวน้อยที่สุดที่ความถี่สูงมาก ๆ และต่ำมาก ๆ ปรากฏการณ์เช่นว่านี้จะเด่นชัดที่ระดับความดันเสียงต่ำมากกว่าที่ระดับความดันสูง ดูจากรูปกราฟแสดงความดันเสียงในระดับความถี่ต่าง ๆ จะเห็นมีเส้นโค้งเป็นชุด ชี้บอกระดับความดันเสียงที่ความถี่ต่าง ๆ ที่ให้ความดังปรากฏเท่ากับน้ำเสียงที่ ๑๐๐๐ เฮิรตซ์ ตัวอย่างเช่น น้ำเสียง ๕๐ เฮิรตซ์ จะต้องมีระดับสูงกว่าน้ำเสียง ๑๐๐๐ เฮิรตซ์ ถึง ๑๕ เดซิเบล เพื่อจะให้ความรู้สึกเป็นความดังที่ ๗๐ เดซิเบล

 

คอนทัวร์ที่มีความดังเท่ากัน
คอนทัวร์ที่มีความดังเท่ากัน สำหรับเสียงบริสุทธิ์ที่ความถี่ต่างๆ

 

      เราสามารถสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความไวแปรผันตามความถี่เหมือนเช่นหูมนุษย์ได้ วงจรดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า วงจรถ่วงน้ำหนัก เอ บี และซี เป็นมาตรฐานสากล วงจรเอใช้สำหรับเส้นโค้ง (ความดังเท่ากัน) ที่ระดับความดันเสียงต่ำ วงจรบีสำหรับระดับเสียงปานกลาง และวงจรซีสำหรับระดับสูง  ในปัจจุบันใช้วงจรเอกันอย่างกว้างขวางเพราะแบบบีและซีไม่มีสหสัมพันธ์ที่ดีต่อการทดสอบทางการรับรู้เสียง นอกจากนี้ยังมีการปรับมาตรฐานเพิ่มเติมขึ้นสำหรับการวัดเสียงเครื่องบินเป็นวงจรถ่วงน้ำหนักแบบดี (D) อีกด้วย  เหตุผลหนึ่งที่วงจรถ่วงน้ำหนักบีและซีไม่ได้ให้ผลตามคาดเพราะว่า เส้นที่มีระดับเสมอกัน (หรือคอนทัวร์) นั้นได้มาจากพื้นฐานการทดลอง  โดยใช้เสียงบริสุทธิ์ (เสียงความถี่เดียว) เสียงทั่ว ๆ ไปส่วนมากมิใช่เสียงบริสุทธิ์แต่เป็นสัญญาณเสียงเชิงซ้อน 
 

ระดับเสียง
เส้นโค้งถ่วงน้ำหนักตามมาตรฐานสากลสำหรับเครื่องวัด (มาตร) ระดับเสียง

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 10 Followers
  • Follow