เทคโนโลยีชีวภาพ

Posted By Plookpedia | 22 มิ.ย. 60
815 Views

  Favorite

เทคโนโลยีชีวภาพ

      เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) คือ เทคโนโลยีที่เกิดจากการนำเอาสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตมาพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางชีวภาพส่งผลให้เกิดกระบวนการสร้าง กระบวนการทำลาย หรือการก่อให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น เป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่มนุษย์  งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพเป็นงานที่มีความเกี่ยวพันกับสิ่งมีชีวิตโดยตรงเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางชีวเคมีต่าง ๆ ที่ดำเนินอยู่ในสิ่งมีชีวิตซึ่งกระบวนการทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเป็นผลมาจากการทำงานของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอและหน่วยพันธุกรรมหรือยีน การศึกษางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพจึงต้องอาศัยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารพันธุกรรมและพฤติกรรมของสารพันธุกรรม รวมทั้งวิธีการสำคัญต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow