การฟื้นฟูและการปลูกป่าชายเลน

Posted By Plookpedia | 18 มิ.ย. 60
752 Views

  Favorite

การฟื้นฟูและการปลูกป่าชายเลน   

      ในปัจจุบันสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากคืออัตราการเสื่อมสภาพของป่าชายเลนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าความพยายามของมนุษย์ที่จะทำการอนุรักษ์ตลอดจนฟื้นฟูและปลูกป่าชายเลน อัตราการเสื่อมสภาพของป่าชายเลนจะเร็วกว่าการศึกษาวิจัยในเรื่องต่าง ๆ ของระบบนิเวศป่าชายเลนโดยเฉพาะแนวทางในการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนและการปลูกป่าซึ่งแนวทางในการศึกษาการปลูกและการฟื้นฟูป่าชายเลนจำเป็นอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศชายฝั่งที่สำคัญนี้ให้แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไป  ความสำเร็จในการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือ ประชาชนในท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรเอกชน และนักวิชาการหลายสาขาวิชา นักวิชาการจะมีบทบาทในการหาวิธีการที่เหมาะสมที่ใช้ในการปลูกป่าและฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนในแต่ละพื้นที่และควรมีการประเมินผลการปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลนในแต่ละพื้นที่ด้วย

 

ปลูกป่าชายเลน

 

ปลูกป่าชายเลน


      การปลูกสวนป่าชายเลนในประเทศไทยเริ่มครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๔๖๒ ที่สวนป่าบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๐๔ เริ่มมีการปลูกสวนป่าทดแทนในพื้นที่เสื่อมโทรม เช่น ที่จังหวัดจันทบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง และปัตตานี วัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นแหล่งผลิตไม้ฟืนสำหรับเผาถ่านและเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมอีกทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนด้วย พื้นที่ที่ทำการปลูกป่าและฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนที่ดำเนินการอยู่ ได้แก่ บริเวณพื้นที่ดินเลนงอกใหม่ บริเวณป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม บริเวณพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่ บริเวณป่าชายเลนที่มีแม่หอบ และพื้นที่ป่าชายเลนที่ผ่านการทำนากุ้ง  ในระยะหลังได้มีการรณรงค์ให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการปลูกสวนป่าชายเลนนี้ด้วย เช่น ที่จังหวัดสมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และตรัง เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างความสำเร็จของการปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเกิดขึ้นจากความรักและความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนของผู้นำชาวบ้านและชาวบ้านรวมทั้งความตั้งใจจริงในความร่วมมือประสานงานด้านการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน

 

ปลูกป่าชายเลน

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 10 Followers
  • Follow