สัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนตลอดวงจรชีวิตของมัน

Posted By Plookpedia | 18 มิ.ย. 60
1,374 Views

  Favorite

สัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนตลอดวงจรชีวิตของมัน

 

ปูก้ามดาบ 

      เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในป่าชายเลนโดยมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหารและกระบวนการหมุนเวียนของธาตุอาหารและอินทรียสารพวกซากไม้เศษไม้ ปูก้ามดาบกินอาหารโดยเลือกอินทรียสารจากดินทราย  รยางค์ส่วนปากของมันมีลักษณะพิเศษเฉพาะเพื่อใช้เลือกและแยกอาหารพวกอินทรียสารและจุลชีพออกจากตะกอนดินที่มีขนาดอนุภาคต่างกัน  การกระจายของปูก้ามดาบแต่ละชนิดจะขึ้นอยู่กับลักษณะของดินและความเค็มของน้ำ นอกจากนี้การกระจายของปูก้ามดาบก็ยังขึ้นอยู่กับปริมาณอาหาร ร่มเงา และความชื้น อุณหภูมิ และความลาดเอียงของหาด

 

ปูแสม

 

ปูก้ามดาบ

 

ปูแสม 

      จะเดินขึ้นลงตามรากไม้ในป่าชายเลนอย่างรวดเร็วมากปูแสมจัดเป็นกลุ่มปูที่พบมากที่สุดในบริเวณป่าชายเลนตั้งแต่ตัวเล็กไปจนถึงตัวใหญ่มาก ปูแสมมีบทบาทที่สำคัญในการย่อยสลายอินทรียสารในป่าชายเลนโดยจะกินพวกเศษไม้ใบไม้ที่ร่วงหล่น  ปูแสมที่พบในป่าชายเลนสามารถแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มที่คลานหรือวิ่งไปมาในป่าชายเลนซึ่งมักจะหลบอาศัยอยู่ตามรากของต้นไม้ใหญ่คือ ไม้โกงกาง ไม้ถั่ว และไม้แสม กลุ่มที่สองจะสร้างรูอยู่ใต้ดินหรือตามรากไม้ต่าง ๆ ซึ่งลักษณะรูจะต่างกันแล้วแต่ชนิด ปูแสมบางชนิดจะพบได้ในมูลดินของแม่หอบซึ่งเป็นสัตว์กึ่งปูกึ่งกุ้งที่พบในบริเวณป่าชายเลน จังหวัดจันทบุรี และระนอง

ปลาตีน 

      พบได้ทั่วไปในบริเวณหาดเลนและป่าชายเลน นอกจากปลาตีนจะสามารถหายใจได้เมื่ออยู่บนบกแล้วก็ยังสามารถกระโดดไปมาบนดินเลนและคลานขึ้นต้นไม้ได้ด้วย เมื่ออยู่บนบกปลาตีนจะหายใจ โดยดึงเอาออกซิเจนจากอากาศผ่านทางผิวหนังและช่องเหงือก แต่เวลาที่มันว่ายอยู่ในน้ำหรือเมื่อน้ำขึ้นมันจะว่ายน้ำได้เหมือนปลาทั่วไปและหายใจโดยใช้เหงือก  ปลาตีนมักจะขึ้นมานอนผึ่งแดดบนดินเลนหรือขอนไม้ในเวลาที่น้ำลง ปลาตีนจะออกหากินโดยกินพวกครัสเตเชียน (Crustaceans) และสัตว์น้ำอื่น ๆ แต่ปลาตีนบางชนิดจะกินทั้งซากพืชและสัตว์น้ำ

 

ปลาตีน

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 10 Followers
  • Follow