วันสถาปนา "วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า"

Posted By Plookpedia | 16 มิ.ย. 60
827 Views

  Favorite

16 มิถุนายน พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975)
วันสถาปนา "วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า"

"วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า" เป็นสถาบันผลิตแพทย์ทหารแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ก่อตั้งเป็นสถาบันแพทยศาสตร์ลำดับที่ 7 ของประเทศ โดยกรมแพทย์ทหารบกได้เสนอเรื่องขอจัดตั้ง "โรงเรียนแพทย์ทหาร" เนื่องเกิดความขาดแคลนแพทย์ทหารอย่างมากในกองทัพ แต่ก็ถูกชะลอโครงการไว้ก่อนเรื่อยมา กระทั่งได้รับกระแสพระบรมราโชวาทของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ” (รัชกาลที่ 9) โครงการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ทหารจึงได้เริ่มขึ้นใหม่อีกครั้ง 

 

• สภาการศึกษาวิชาทหารได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์ทหารขึ้น และภายหลังกรมแพทย์ทหารบกได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามของ "พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" (รัชกาลที่ 6)  มาเป็นชื่อของสถาบัน จึงขออนุมัติเปลี่ยนชื่อจาก "วิทยาลัยแพทย์ทหาร" เป็น "วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า" 

 

d
ขอบคุณภาพจาก Pantip.cpm

 

• “วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า” ดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก และดำรงสถานะสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงกลาโหมจึงมีคำสั่งให้ “วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า” เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกรมแพทย์ทหารบก และอนุมัติให้เปิดดำเนินการได้ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2518 จึงถือให้วันนี้เป็นวันสถาปนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าได้ผลิตบัณฑิตแพทย์ทหาร ซึ่งได้จัดสรรให้แก่เหล่าทัพต่าง ๆ รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระจายไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือกำลังพล ครอบครัว ตลอดจนประชาชนที่อยู่ห่างไกล หรือพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งเป็นการบรรเทาการขาดแคลนแพทย์ในกองทัพ และในชนบทของประเทศได้เป็นอย่างดี

 

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow