หลักการใช้ many, much, a lot of, lots of “มากมาย” ที่แตกต่าง

Posted By Plook Creator | 12 พ.ค. 60
82,330 Views

  Favorite

‘many’, ‘much’, a lot of’, ‘lots of’ มีความหมายเหมือนกันว่า จำนวนมาก หรือ ปริมาณมาก  แต่มีการใช้ที่แตกต่างกัน อีกทั้งการใช้ ‘many’, ‘much’, ‘a lot of’, ‘lots of’ เป็นหนึ่งสเต็ปสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ดีมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นมาทำความเข้าใจให้ชัดเจนกันเถอะ


‘many’ /  ‘much’ 

many = จำนวนมาก ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์เสมอ เช่น many oranges.
much = ปริมาณมาก ใช้กับคำนามนับไม่ได้ เช่น much water.

many หรือ much ใช้ในประโยคที่มีความหมายเชิงลบ ประโยคปฏิเสธ หรือใช้ในประโยคคำถาม แต่ก็ใช้ในประโยคบอกเล่าได้เช่นกัน เพียงแต่จะใช้ในภาษาที่มีความเป็นทางการหรือในภาษาเขียน จะไม่นิยมใช้ในภาษาพูด

△ I have much homework today.(วันนี้ฉันมีการบ้านจำนวนมาก)
◎ I have a lot of homework today. (วันนี้ฉันมีการบ้านเยอะมาก)
◎ I don’t have much homework today. (วันนี้ฉันไม่ค่อยมีการบ้าน)

จากตัวอย่าง ‘I have much homework today.’ ไม่ผิด แต่ ‘much’ มีความเป็นทางการ ดังนั้นเมื่อใช้ในประโยคบอกเล่าอาจจะดูไม่เหมาะสมนัก 

ส่วน ‘I don’t have much homework today.’ เป็นประโยคปฏิเสธที่ดูจะเหมาะสมกว่า

สำหรับ ‘not~much’ มีความหมายว่า “ไม่ค่อยมี” ถ้าในประโยคปฏิเสธเราสามารถใช้ ‘many’ หรือ ‘much’ ได้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน


‘a lot of’ / ‘lots of’ + คำนามนับได้พหูพจน์ / คำนามนับไม่ได้

‘a lot of’ และ ‘lots of’ มีความหมายว่า จำนวนมาก ปริมาณมาก ใช้ได้กับทั้งคำนามนับได้ที่ต้องเป็นพหูพจน์เท่านั้น และคำนามนับไม่ได้  จะใช้ในประโยคบอกเล่าที่เป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนที่ไม่เป็นทางการ เพียงแต่ lots of มีความไม่เป็นทางการมากกว่า a lot of  
 
There are a lot of people in the park. (ที่สวนสาธารณะมีคนจำนวนมาก) 
There are lots of people in the park. (ที่สวนสาธารณะมีคนจำนวนมาก)
There is a lot of snow out there. (ข้างนอกมีหิมะเต็มไปหมดเลย)
There is lots of snow out there. (ข้างนอกมีหิมะเต็มไปหมดเลย)

 

คำ

ความหมาย

ใช้กับ

วิธีใช้

many

จำนวนมาก

นามนับได้พหูพจน์

ใช้ในประโยคเชิงลบ ประโยคปฏิเสธ หรือประโยคคำถาม (ถ้าใช้ในประโยคบอกเล่าจะเป็นภาษาที่เป็นทางการ หรือภาษาเขียน)

much

ปริมาณมาก

นามนับไม่ได้

lots of /
a lot of

จำนวนมาก /ปริมาณมาก

นามนับได้พหูพจน์ / นามนับไม่ได้

ใช้ในประโยคบอกเล่าที่เป็นภาษาพูดหรือภาษาที่ไม่เป็นทางการ

 

 

จากวิธีใช้  ‘many’, ‘much’, a lot of’, ‘lots of’ ดังที่ได้กล่าวมา แม้จะเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่หากเข้าใจการใช้อย่างถูกต้องก็จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
>>Photo, Picture, Image รูปภาพเหล่านี้ต่างกันอย่างไร
>>เลิกสับสน death, dead, die ตายต่างกัน กับความตายอีกหลายหลาก

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook Creator
  • 21 Followers
  • Follow