ปฏิทินโลก

Posted By Plookpedia | 28 เม.ย. 60
404 Views

  Favorite

 

ปฏิทินโลก


ปฏิทินซึ่งใช้กันเป็นทางการทั่วไปปัจจุบันนี้ง่าย และ มีความละเอียดพอสำหรับความต้องการแต่มีข้อสังเกตในความยาวของเดือนไม่เท่ากัน และ จำนวนสัปดาห์ในเดือนหนึ่ง ๆ หรือในปีหนึ่งก็ไม่เป็นเลขเต็มหน่วย (นอกจากเดือนกุมภาพันธ์ในปีที่ไม่เป็นอธิกสุรทิน) จำนวนสัปดาห์ในปีหนึ่งก็ไม่เป็นเลขเต็มหน่วยทุกปี และ ๑๑ เดือน ในจำนวน ๑๒เดือน วันตั้งต้นของสัปดาห์ต่างกันกับปีหรือเดือนที่ผ่านมาแล้ว

 

1
ปฏิทินโลก


เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้มีผู้เสนอวิธีแก้ไขการแบ่งปฏิทินเกรกอเรียนหลายวิธีแต่ให้คงไว้ซึ่งวิธีอันละเอียดถูกต้องดีของปีอธิกสุรทินข้อเสนอต่าง ๆ ที่จะให้มีการแก้ปฏิทินซึ่งมีผู้เห็นชอบด้วยมากก็คือ ปฏิทินโลก (world calendar) 

ปฏิทินนี้ เอลิซาเบท อะเคลิส (Elizabeth Achelis) เป็นผู้ซึ่งมีความสนใจมากในการแก้ไขปฏิทินได้เสนอใน ค.ศ. ๑๙๓๐ ปฏิทินโลกนี้แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ส่วนละ ๙๑ วัน แต่ละส่วนยังแบ่งออกเป็น ๓ เดือน ๓๑, ๓๐ และ ๓๐ วัน ส่วนหนึ่ง ๆ มี ๑๓ สัปดาห์ พอดี และทุกส่วน ๓ เดือนนั้นตั้งต้นด้วยวันอาทิตย์ และ สิ้นด้วยวันเสาร์ 

เมื่อส่วนหนึ่งมี ๙๑ วัน ๔ ส่วนรวมเป็น ๓๖๔ วัน ต้องเพิ่มวันในเดือนธันวาคม ๑ วัน วันที่เพิ่มนี้ เรียกว่า ธันวาคม W และจัดเอกออกไว้ต่างหากจากสัปดาห์แม้วันที่เพิ่มนี้จะติดวันเสาร์แต่ไม่เรียกเป็นวันอาทิตย์ ให้เรียกเป็น "วันโลก" ในปีอธิกสุรทินให้เพิ่มวันหนึ่งวัน เรียกว่า "ปีอธิกสุรทิน" โดยเพิ่มไว้ที่ปลายเดือนมิถุนายน 

คณะมนตรีเศรษฐกิจ และ สังคมแห่งสหประชาชาติได้นำเรื่องปฏิทินโลกนี้ขึ้นพิจารณามีผู้แทนหลายประเทศเห็นชอบแต่ก็ยังมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนาบางนิกาย

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 9 Followers
  • Follow