โครงการสุขภาพ The Food Must Go On อาหารดี เราไม่เท

Posted By Do Good | 27 เม.ย. 60
1,392 Views

  Favorite

The Food Must Go On
อาหารดี เราไม่เท

ตรวจสอบคุณภาพอาหารที่เหลือจากการขาย
ก่อนส่งต่อให้กับองค์กรดูแลผู้ยากไร้และเด็กกำพร้า
เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในกรุงเทพและเมืองใหญ่
ในขณะเดียวกันก็ช่วยแบ่งเบาภาระขององค์กรที่ดูแลผู้ยากไร้และเด็กกำพร้า
 


เราต้องการสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญหากเราสามารถนำทรัพยากรดังกล่าวไปใช้พัฒนาในเรื่องของการศึกษา อาชีพ และสุขอนามัยก็จะสามารถสร้างความยั่งยืนและกลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า

The Food Must Go On ได้เริ่มรณรงค์ในเว็บไซต์ change.org เรารวบรวมรายชื่อได้ 5000 คนเพื่อให้ร้าน bakery by Yamazaki แจกจ่ายอาหารที่ไม่สามารถจำหน่ายได้แก่ผู้ยากไร้ เราได้ความร่วมมืออย่างดีจาก Yamazaki องกรณ์ APCD และสภาสังคมสงเคราะห์ราชวิถี เวลาเดือนกว่าเราได้อาหาร 1,000 มื้อให้กับเด็กกำพร้า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าประจำ และยังเกิดกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ชื่นชอบการทำงานของภาคธุรกิจเช่นนี้


โครงการ The Food Must Go On (อาหารดี เราไม่เท) เราตั้งใจที่จะต่อยอดการทำงาานไปยังร้านขนมหรือร้านอื่นๆได้ในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ต่างๆ เพื่อต้องการสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมและสามารถนำทรัพยากรที่ประหยัดได้ไปใช้พัฒนาในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพ และมั่นใจผู้ที่จะนำอาหารดังกล่าวไปบริโภคไม่เกิดผลกระทบ เราต้องการทุนเพื่อนำตัวอย่างอาหารที่จะไปแจกนำไปตรวจก่อน โดยเราจะตรวจทั้งจุลินทรีย์ ยีสต์และรา MPN Escherichia coli, Staphylococcusaureus, Salmonella spp. สารเจือปน และชีวเคมี

เพื่อให้ทราบคือ...

ประการที่ 1 : สารอาหาร และคุณค่าทางโภชนการ ของอาหารแต่ละชนิดเป็นอย่างไร เพื่อที่เราจะทราบว่า อาหารที่นำไปแจกมีคุณค่าทางโภชนการเป็นอย่างไร โดยเราจะตรวจทั้งวันแรกและวันที่สองเพื่อให้แน่ชัดว่าคุณค่าทางโภชนาการมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ประการที่ 2 : เราจะตรวจสอบเพื่อความมั่นใจว่า อาหารที่นำเป็นมีอายุการบริโภคได้ถึงเมื่อไหร่ แม้ร้านจะเลือกอาหารที่ไม่หมดอายุมาบริจาคแล้ว แต่เพื่อความมั่นใจที่มากยิ่งขึ้น เราจะทำการตรวจสอบว่าอาหารแต่ละชนิดสามารถอยู่ได้กี่วันอีกรอบ


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ระดมทุน
2. เลือกประเภทอาหารเพื่อวิเคราะห์
3. วิเคราะห์อาหารประเภทต่างๆร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิยาลัยมหิดล และ ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. รายงานผลการตรวจสอบ และเผยแพร่ทาง taejai.com และ change.org
 

ประโยชน์ของโครงการ

1. สร้างความตระหนักให้ผู้ผลิตและผู้บริโภค
2. ลดปริมาณขยะมูลฝอย
3. ลดปัญหาการขาดแคลนอาหารในหมู่ผู้ยากไร้
4. ส่งเสริมบทบาทการช่วยเหลือสังคมให้กับร้านที่เข้าร่วม
 

สมาชิกภายในทีม

1. นายพลพัต อมรรัตนเกศ / Mr. Phonlapat Amornrattanaket
อีเมล์ : phonlapat@live.com
ผู้รณรงค์ลดการทิ้งขว้าง
2. นายอริญชย์ พฤกษานุศักดิ์ / Mr. Arin Pruksanusak
อีเมล์ : Arin.pruksanusak@gmail.com
นักกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน
 

ภาคี

1. สถาบันโภชนาการ มหาวิยาลัยมหิดล http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/
2. ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://fqa.ifrpd.ku.ac.th/aboutus.php


The Food Must Go On อาหารดีเราไม่เท จึงอยากชักชวนเพื่อนมาร่วมลงขัน เพื่อให้เราได้ตรวจสอบอาหารก่อนส่งมอบให้กับองค์กรที่ดูแลผู้ยากไร้
 


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก เทใจดอทคอม

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Do Good
  • 3 Followers
  • Follow