เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

Posted By Plookpedia | 24 เม.ย. 60
227 Views

  Favorite

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

      ยุคของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันทำให้การเชื่อมโยงระบบสื่อการเข้าสู่ระบบที่เรียกว่า หมู่บ้านโลกหรือโลกาภิวัตน์ ในบรรดาระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายใช้กันอยู่นี้โปรโตคอลที่ได้รับการยอมรับว่ามีบทบาทสูงมา ในขณะนี้ คือ TCP/IP ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว TCP เป็นตัวย่อมาจาก Transmission Control Protocol ส่วน IP เป็นตัวย่อมาจาก Internet Protocol ทั้งสองโปรโตคอลนี้เป็นโพรโทคอลที่ใช้ร่วมกันและมีความสำคัญต่อการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานด้านต่าง ๆ 
      IP เป็นโพรโทคอลที่ทำงานในระดับชั้นเน็ตเวิร์ก โพรโทคอลในระดับนี้ทำงานเพื่อหาเส้นทางการนำส่งข้อมูลในเครือข่าย ลักษณ์ของ IP เป็นการนำเอาข้อมูลใส่เป็นแพ็กเก็ตแล้วส่งไปยังแอดเดรสปลายทางที่ต้องการ ระบบการส่งแพ็กเก็ตข้อมูลนี้มีรูปแบบการส่งเหมือนบุรุษไปรษณีย์ส่งจดหมายเราจึงเรียกแพ็กเก็ต IP ว่า เดทาแกรม สถานีรับส่งบนเครือข่ายจะมีแอดเดรสที่ชัดเจน 
      TCP เป็นโพรโทคอลที่ทำงานในระดับชั้นที่ ๔ ที่เรียกว่าชั้นทรานสปอร์ต ระดับชั้นนี้ทำให้สถานีรับส่งแต่ละสถานีรับข้อมูลจากหลายงานวิ่งรวมเข้าไปด้วยกันได้ เช่น สถานีบริการแห่งหนึ่งเปิดโปรแกรมให้เครื่องขอใช้บริการเชื่อมโยงมาเรียกดูข้อมูลได้หลาย ๆ เครื่องพร้อมกันจะทำให้สองสถานีที่เชื่อมโยงสื่อสารถึงกัน สามารถแบ่งสายการทำงานในแต่ละโปรแกรมประยุกต์ได้ถูกต้องโดยใช้เครื่องหมายเลขสถานีเป็นตัวกำหนด ตัวอย่างเช่น สถานี A เป็นสถานีขอรับบริการติดต่อไปยังตัวให้บริการ X สถานี B ก็เป็นสถานีขอใช้บริการติดต่อไปยังตัวให้บริการ X เช่นกัน สถานี B อาจเชื่อมต่อไปยังสถานี X มากกว่าหนึ่งช่องสื่อสารก็ได้ 
      การสื่อสารด้วย TCP/IP มีข้อเด่น คือ เป็นการสื่อสารอยู่บนโพรโทคอลในระดับ ๒ และ ๑ ซึ่งเป็นชั้นเดทาลิงก์และฟิสิคัลลิงก์ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายอะไรก็ได้จึงทำให้ TCP/IP เป็นโพรโทคอลที่ไม่ขึ้นกับวิธีการเชื่อมต่อในระดับล่าง TCP/IP จึงใช้ได้กับเครือข่ายแบบอีเทอร์เน็ต โทแกนริง เอทีเอ็ม x.25 เฟรมรีเลย์ ฯลฯ หรือแม้แต่การเชื่อมโยงแบบจุดไปจุดด้วยสายสื่อสารตรง การนำข้อมูลวิ่งผ่านไปบนเครือข่ายนั้น TCP/IP เป็นระบบที่ไม่ขึ้นกับฮาร์ดแวร์จึงก่อให้เกิดการประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวางมีผู้พัฒนาการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายแบบ TCP/IP กันมาก  TCP/IP จึงเป็นโพรโทคอลที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้  ดังจะเห็นได้จากความสำเร็จในเรื่องอินเทอร์เน็ตที่วิ่งอยู่บนโพรโทคอลนี้และกำลังนำมาใช้ในองค์กรในรูปแบบเครือข่ายภายใน ที่เรียกว่า อินทราเน็ต 
      TCP/IP พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายหรือกล่าวได้ว่าเป็นเครือข่ายของเครือข่าย ดังเช่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นเครือข่ายของเครือข่ายย่อยหลายหมื่นหลายแสนเครือข่าย TCP/IP จึงเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้หลายสิบล้านคนบนอินเทอร์เน็ตและมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ TCP/IP จึงได้รับความสนใจจากผู้ผลิตทุกรายและเป็นผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ให้การเชื่อมโยงกันได้

 

อินเทอร์เน็ต

 

      การเชื่อมโยงแบบ TCP/IP มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การเชื่อมโยงระหว่างต้นทางและปลายทางทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบโดยมีการทำงานแบบไคลแอนต์และเซิร์ฟเวอร์ได้ กล่าวคือด้านหนึ่ง เป็นผู้ขอให้บริการและอีกด้านหนึ่งเป็นผู้ให้บริการ การทำงานร่วมกันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างยี่ห้อหรือต่างผู้ผลิตสามารถใช้งานร่วมกันได้

 

อินเทอร์เน็ต

 

      เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นจึงมีผู้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้เรียกใช้งานแบบกราฟิก เราเรียกระบบการเชื่อมโยงกับผู้ใช้แบบนี้ว่า ระบบกราฟิคัลยูสเซอร์อินเทอร์เฟซ กราฟิกยูสเซอร์อินเทอร์เฟซจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทตอบสนองความต้องการ ดังจะเห็นได้จากโปรแกรมวินโดวส์ซึ่งเป็นโปรแกรมหนึ่งที่มียูสเซอร์อินเทอร์เฟซที่ดีและใช้งานง่ายผู้ใช้ส่วนใหญ่จึงมีความรู้จักคุ้นเคยโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ จึงหันเข้าสู่การประยุกต์ใช้งานบนสิ่งแวดล้อมของวินโดวส์ โปรแกรมใช้งานในยุคต่อไปจึงเป็นแบบกราฟิคัลยูสเซอร์อินเทอร์เฟซ

      ขณะเดียวกันผู้ใช้งานบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ TCP/IP เพื่องานต่าง ๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์เมล การโอนย้ายแฟ้มข้อมูล การเรียกค้นข้อมูล การเรียกเข้าหาระบบ การอ่านข่าวบนกระดานข่าว เป็นต้น ซึ่งงานเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นการประยุกต์ผู้ใช้สามารถใช้งานได้โดยการติดต่อเข้าหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อบนเครือข่ายอีกทั้งการใช้งานเป็นแบบกราฟิคัลยูสเซอร์อินเทอร์เฟซ  ดังนั้นผู้ใช้จึงใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ง่าย  นอกจากนี้พีซีที่ใช้งานส่วนใหญ่มีโปรแกรมวินโดวส์และเชื่อมต่อบนเครือข่ายได้อยู่แล้วจึงสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ง่าย  อีกทั้งการขยายตัวของผู้ใช้ที่ต่อเชื่อมโยงเครือข่ายส่วนใหญ่จะใช้พีซีต่อเข้าระบบซึ่งพีซีส่วนใหญ่ทำงานทางด้านกราฟิกได้ดีและมีระดับความสามารถเชิงการประมวลผลเฉพาะตัวได้มาก  ด้วยเหตุนี้พีซีส่วนใหญ่จึงได้ซอฟต์แวร์ TCP/IP ร่วมอยู่ด้วย และเชื่อมโยงใช้งานด้วยระบบกราฟิคัลยูสเซอร์อินเทอร์เฟซ

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow