ใช้ชื่อแทนหมายเลข

Posted By Plookpedia | 24 เม.ย. 60
279 Views

  Favorite

ใช้ชื่อแทนหมายเลข

      เพื่อให้ระบบการเรียกชื่อง่ายขึ้นและการบริหารเครือข่ายทำได้ดีจึงมีการกำหนดชื่อแทนรหัสหมายเลขไอพี การตั้งชื่อสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่อยู่บนเครือข่ายมีระบบที่เป็นมาตรฐานที่กำหนดเป็นลำดับชั้น ชื่อแต่ละชื่อที่กำหนดขึ้นให้แทนรหัสไอพี เช่น www.nectec.or.th ซึ่งแทนหมายเลข 192.150.251.33 หรือเครื่อง nwg.nectec.or.th ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ของ NECTEC ใช้รหัส 192.150.251.31 ดังนั้นเครื่องที่ต่ออยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงมีการตั้งชื่อเครื่องเพื่อให้รู้จักกันได้ง่ายขึ้น การตั้งชื่อมีการแบ่งเป็นลำดับชั้นตัวที่อยู่ขวามือสุดคือชื่อย่อประเทศ เช่น th หมายถึง ประเทศไทย ดังนั้นทุกประเทศที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะมีรหัสชื่อย่อประเทศอยู่ ตัวอย่างรหัสชื่อย่อประเทศแสดงการแบ่งโซนของกลุ่มองค์กรที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และยังแบ่งตามประเภทขององค์กรเพื่อให้ทราบจุดประสงค์ขององค์กรที่ต่ออยู่บนเครือข่ายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การแบ่งกลุ่มนี้จึงอยู่ในระดับที่ ๒ เช่น กลุ่มธุรกิจการค้า บริษัทเอกชนก็ใช้ co หรือ com กลุ่มสถาบันการศึกษาก็ใช้ edu หรือ ac เป็นต้น

 

อินเทอร์เน็ต
การแบ่งกลุ่มโซน

 

โดเมนและการบริหารโดเมน

      เพื่อให้การเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นไปอย่างมีระบบจึงมีการกำหนดชื่อองค์กร ซึ่งเป็นชื่อเครือข่ายไว้ในระดับที่ ๓ เช่น เครือข่าย 158.108 มีชื่อเครือข่าย kn และจัดเป็น ๑ โดเมน เมื่อเรียกชื่อเต็มเป็น ku.ac.th เครือข่ายนี้มีเครือข่ายย่อยได้หลายเครือข่าย เช่น 158.108.1 เป็นเครือข่ายของสำนักบริการคอมพิวเตอร์กลาง 158.108.35 เป็นเครือข่ายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 158.108.18 เป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น แต่ละเครือข่ายจะมีชื่อกำกับอีกก็ได้ เช่น cpe.ku.ac.ht และ sci.ku.ac.th เป็นต้น 
      ในการบริหารโดเมนภายในจะกระทำโดยองค์กรนั้น ระบบจะมี DNS - Domain Name System เป็นฐานข้อมูลและเป็นระบบการจัดการชื่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลนี้เพื่อจะได้รับส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เช่น เมื่อมีเอกสารส่งมาจากต่างประเทศและมีการจ่าหน้าเป็น cc2.cpe.ku.ac.th ส่วนของ th จะได้รับการตรวจสอบก่อนโดยบอกเส้นทางส่งต่อมาที่ประเทศไทย หลังจากนั้นทางประเทศไทยในส่วนของ ku.ac จะได้รับการดำเนินการบอกเส้นทางให้วิ่งมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็จะดูแลโดเมน คือ เครือข่ายย่อยและระบบเครื่องภายในเครือข่ายเพื่อส่งต่อไปยังเครื่องที่กำหนด  การบริหารระบบชื่อโดเมนนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะเมื่อมีการต่อเครื่องเข้าสู่เครือข่ายเครื่องที่ต่อเข้าระบบ จะต้องแจ้งว่าฐานข้อมูลระบบชื่ออยู่ที่ใดและจะมีการปรับปรุงข้อมูลที่เชื่อมต่อกันเองอย่างอัตโนมัติ

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow