เครื่องมือช่วยสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์

Posted By Plookpedia | 21 เม.ย. 60
477 Views

  Favorite

เครื่องมือช่วยสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์

      เครื่องมือหลัก ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่ง เช่นกัน เรียกกันว่า ซอฟต์แวร์ช่วยบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Computer Aided Software Engineering Tools) หรือ เคสทูล (CASE Tool) เป็นซอฟต์แวร์ที่จะช่วยผู้พัฒนาระบบในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น ออกแบบซอฟต์แวร์ สร้างโปรแกรมจากข้อกำหนดโปรแกรมโดยตรง ทดสอบซอฟต์แวร์ บริหารกำหนดการต่าง ๆ ของโครงการ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการพัฒนา ฯลฯ ซอฟต์แวร์ในประเภทนี้แต่ละชนิดมักอิงเทคนิคในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Technique) ที่แตกต่างกัน  ซอฟต์แวร์ช่วยสร้างซอฟต์แวร์ที่นำเสนอข้อมูล (Authoring Tool) ก็จะเป็นซอฟต์แวร์อีกประเภทที่ช่วยสร้างซอฟต์แวร์ที่นำสื่อรูป เสียง บทความ วีดีโอ การ์ตูน ฯลฯ มาผสมกันเพื่อประกอบการเรียนการสอนที่เรียกว่า "คอร์สแวร์"(Conurseware) ครูสามารถนำคอร์สแวร์มาช่วยประกอบการสอนก็ได้หรือนักเรียนอาจเรียนรู้เองจากคอร์สแวร์ก็ได้เพราะจะทำให้คอมพิวเตอร์โต้ตอบกับนักเรียนได้โดยตรง

 

การพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ตัวอย่างหน้าจอของเคสทูลที่มีชื่อว่า พาราดิจ์มพลัส (Paradigm Plus) 

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow