Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Blogs > Contents > Knowledge
Phanich
Follow
13
บทความ
5K
VIEWS
0
FOLLOWER
0
FOLLOWING

Contents
All Series
ผลการค้นหา 13 บทความ Last | Most View
บูรพาวิถี ของดีฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5
ขอเชิญชมงาน บูรพาวิถี ของดีฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5 ภายใต้ Concept มหกรรมสินค้า ช็อป ชิว ชิว เมืองแปดริ้วจัดให้ ที่ทุกท่านจะได้พบกับสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนกับของดีขึ้นชื่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในงานทุกๆท่านจะได้สัมผัสความสุขของวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำบ
Blog | 160 Views
มมร ชวนร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “MBU 4.0”
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) เป็นมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมและการให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้พระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยใช้เทศกาลและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นเวทีเรียนรู้ อบรม บ่มเพาะและปลูก
Blog | 160 Views
สนง.พุทธฯ พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส ซึ่งได้รับเมตตาจาก พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายสุวพันธุ์ ตั
Blog | 143 Views
วัด ประชา รัฐ สร้างสุข
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างพระ ชุมชน ตัวแทนชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง ในการจัดสิ่งแวดล้อ
Blog | 614 Views
วัด ประชา รัฐ สร้างสุข
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เตรียมจัดพิธีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างพระ ชุมชน ตัวแทนชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง โดยการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่
Blog | 365 Views
A-PLAS 2018
คุณสมชัย เตชะพานิชกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยในฐานะผู้จัดงาน A-PLAS 2018 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 100 คน ได้เดินทางไปประเทศจีน เพื่อร่วมกับบริษัท เมลิงค์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด ของประเทศจีน จัดงานเจรจาคู่ธุรกิจการค้ากับนักธุร
Blog | 72 Views
A-PLAS 2018
นายประทิต โลหะธีรภาพ ผู้จัดฝ่ายวางแผนการผลิต การพาณิชกิจและการตลาด กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เซ็นสัญญาร่วมออกงาน A-PLAS 2018 A-PLAS, ASEAN Community Plastic Exhibition 2018 งานโชว์นวัตกรรมเครื่องจักรและวัสดุอ
Blog | 189 Views
ตามรอยพ่อ ต่อยอดพันธุกรรม
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ขานรับนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดงาน ตามรอยพ่อ ต่อยอดพันธุกรรม ประชาชนให้ความสนใจ แต่งกายชุดไทย นุ่งโจง ห่มสไบ เข้าร่วมงาน วิถีเก๋ไก๋แต่งชุดไทยเที่ยวพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมสัมผัสธรรม
การเพาะปลูก | 231 Views
"มหกรรมท่องเที่ยววิถีไทย วิถีเกษตร ทวารวดี 2018”
กลุ่มทวารวดี ขอเชิญชมงาน มหกรรมท่องเที่ยววิถีไทย วิถีเกษตร ทวารวดี 2018 คึกคัก ตระการตา กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 4 จังหวัด นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ที่ทุกๆท่านจะได้สัมผัสความสุขแบบวิถีเกษตร สุขภาพดี ชิม...อาหารไทยหลากหลายเมนูแสนอร่อย ช๊อป.
Blog | 153 Views
มมร จัดงานวันมาฆบูชา สวดโอวาทปาติโมกข์ 1,250 รูป
พระพรหมเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ในงานมาฆบูชา ประจำปี 2561 หัวใจพระพุทธศาสนา หัวประชาชาวไทย ปีที่ 2 โดยมีพระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ศา
Blog | 1K Views
มมร จัดงานวันมาฆบูชา สวดโอวาทปาติโมกข์ 1,250 รูป
พระพรหมเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ในงานมาฆบูชา ประจำปี 2561 หัวใจพระพุทธศาสนา หัวประชาชาวไทย ปีที่ 2 โดยมีพระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ศา
Blog | 811 Views
การประชุมเสริมสร้างความซื่อตรงของประเทศไทย
วันนี้ 7 มี.ค. 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. และ OECD จัดการประชุมสัมมนาและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเอกสารทางวิชาการเรื่อง การเสริมสร้างความซื่อตรงของประเทศไทย (Thailand Integrity Review) โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกร
Blog | 983 Views