Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Blogs > Contents > Knowledge
thaiscience
Follow
56
บทความ
93K
VIEWS
0
FOLLOWER
0
FOLLOWING

Contents
All Series
ผลการค้นหา 56 บทความ Last | Most View
หุ่นยนต์ที่สามารถทำงานร่วมกันสำหรับโรงงานอัจฉริยะ
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมนั้นสามารถช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณในการดำเนินงาน และยังมอบประโยชน์ในด้านการเพิ่มความสามารถในผลิตและรับรองความปลอดภัยในโรงงาน อย่างไรก็ตามหุ่นยนต์อุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีข้อจำกัดด้านความสามารถ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ในปัจจุบันเทคโ
Blog | 5K Views
คุณประโยชน์ที่น่าค้นหาจากแมงกะพรุน
แมงกะพรุนเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดใหญ่ อยู่ในไฟลัมไนดาเรีย พบมากในทะเลแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โปรตีนจากแมงกะพรุนส่วนใหญ่เป็นคอลลาเจน จึงมีการศึกษาวิจัยใช้ประโยชน์จากแมงกะพรุน นำมาต่อยอดพัฒนาเป็นยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้
Blog | 5K Views
การจัดการกับการดื้อยาต้านจุลชีพด้วยเทคโนโลยี Whole genome sequencing (WGS)
หน่วยงานความปลอดภัยทางอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority,EFSA) ได้เผยแพร่รายงานว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีการหาลำดับเบสของสารพันธุกรรมทั้งหมด (Whole genome sequencing, WGS) ในการจัดการกับการดื้อยาต้านจุลชีพในอาหารและในสัตว์ได้ดียิ่งขึ้น โดยองค
Blog | 2K Views
รางวัลโนเบลสาขาสรีศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปี ค.ศ. 2018
รางวัลโนเบลสาขาสรีศาสตร์หรือการแพทย์ ประจําปี ค.ศ. 2018 ให้แก่ศาสตราจารย์ เจมส์ พี. อัลลิสัน และศาสตราจารย์ ทาซูกุ ฮอนโจ จากผลงานการค้นพบวิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยการควบคุมตัวยับยั้งของระบบภูมิคุ้มกัน
Blog | 658 Views
เทคโนโลยีการแปรรูปสิ่งปฏิกูลให้เป็นปุ๋ย
สำนักงานต่าง ๆ และมหาวิยาลัยสามารถเปลี่ยนปัสสาวะให้กลายเป็นปุ๋ยฟอสฟอรัสและปุ๋ยไนโตรเจนที่มีมูลค่าได้ โดยใช้ถังหมักชีวภาพที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยในยุโรป
Blog | 1K Views
พลาสติกชีวภาพจากไคตินในเปลือกหอย
โครงการ n-Chitopack ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปได้พัฒนานวัตกรรมในการผลิตพลาสติกจากหัวกุ้ง กระดองปู และเปลือกกุ้งมังกร ซึ่งเป็นขยะเหลือทิ้งนับเป็นจำนวนหลายสิบล้านตันต่อปีทั่วโลก โดยเปลือกของสัตว์ในตระกูลครัสเตเชียน (crustaceans)
Blog | 2K Views
ไขความลับของไขมันเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
นาย Abdou Rachid Thiam นักวิจัย ณ สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติของประเทศฝรั่งเศส ได้รับการสนับสุนนจากสหภาพยุโรปในการพัฒนากลวิธีเพื่อศึกษาการทำงานของร่างกายต่อการเผาผลาญและการกักเก็บไขมัน
Blog | 1K Views
การผลิตอาหารอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
โครงการ RESFOOD ซึ่งได้รับการสนับสุนนจากสหภาพยุโรปได้พัฒนาคิดค้นเทคโนโลยีและกลวิธีใหม่สำหรับการนำน้ำ สารอาหาร และผลผลิตพลอยได้ (by-products) ในห่วงโซ่อุปทานซึ่งเริ่มตั้งแต่ฟาร์มจนไปถึงโรงงานผลิตและร้านค้ากลับมาใช้ใหม่
Blog | 1K Views
นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหารและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
โครงการ BIO4MAP ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 2016 ได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ ๆ ที่มีความยั่งยืนออกสู่ตลาด โดยคณะทำงานของโครงการได้กล่าวว่าบรรจุภัณฑ์อาหารชนิดใหม่นี้จะสามารถช่วยยืดอายุของเส้นพาสต้าสดและชีสได้อย่างมีนัยสำคัญ
Blog | 2K Views
เชื้อเพลิงไฮโดรเจนชีวภาพจากแสงอาทิตย์
โครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรปได้ค้นพบระบบการสังเคราะห์แสงเทียมที่ดีกว่าและมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า เพื่อใช้ในการดักจับและกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีและใช้เป็นเชื้อเพลิงต่อไป
Blog | 1K Views
นักวิทยาศาสตร์ค้นพบหนทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
นักวิจัยในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปได้ศึกษาวิธีการใหม่ ๆ ในการตรวจหาเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อต่าง ๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่และโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรค
Blog | 1K Views
โครงสร้างรางรถไฟแบบใหม่เพื่อลดการเกิดเสียงดังขณะวิ่ง
โครงการ QUIET-TRACK ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสหภาพยุโรปได้คิดค้นระบบเพื่อลดการเกิดเสียงดังขณะรถไฟวิ่งและระบบตรวจสอบรางรถไฟ
Blog | 2K Views