* กรุณาเขียนเรียงความสั้น เรื่อง "เหตุผลที่อยากบรรพชากับโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๙ ..."วีดีโอแนะนำตัว

กรุณาใส่ Link VDO แนะนำตัวผู้สมัคร หรือ อัพโหลดวิดีโอแนะนำตัวผู้สมัคร อย่างใดอย่างหนึ่ง (VDO แนะนำตัว จะมีผลต่อการพิจารณาคัดเลือกเด็ก)
** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือพบปัญหาเรื่องการสมัคร กรุณาติดต่อ โทร. ๐๒-๘๕๘-๘๓๓๙ (ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.)