วีดีโอแนะนำตัว *

* กรุณาใส่ Link VDO แนะนำตัวผู้สมัคร หรือ อัพโหลดวิดีโอแนะนำตัวผู้สมัคร อย่างใดอย่างหนึ่ง

* กรุณาเขียนเรียงความสั้น เรื่อง "เหตุผลที่อยากบรรพชากับโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๘ ..."
** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือพบปัญหาเรื่องการสมัคร กรุณาติดต่อ โทร. ๐๒-๘๕๘-๘๓๓๙ (ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.)