พระธรรมวิทยากร - พระพี่เลี้ยง
ที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
พระพี่เลี้ยง
พระพรพล ปสันโน
เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
พระอุดม สุธมฺโม
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
พระสนั่่น ฐิตเมโธ
วัดเทวินวนาราม เชียงใหม่
พระเคนศรี สีลสํวโร
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
พระมหาสำรวย ภูริเมธี
วัดใหม่อมตรส
พระอาจารย์โรเบิร์ต อภิโรจโน
วัดบวรนิเวศวิหาร
พระปกรณ์ อินทัสสกุล ฐิตสํวโร
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
พระสุริยา สฺปภาโต
วัดพระยายัง
สามเณร ตระการ หล้าจันทร์
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
ที่ปรึกษาฝ่ายฆารวาส
พระธรรมวิทยากร
พระมหาวชิรวิชญ์ วชิรเมธี
วัดนิมมานรดี
พระมหานิรุต มนฺตภาณี
วัดนิมมานรดี
พระมหาปฐมพล วรญาณเมธี
วัดนิมมานรดี
สามเณร ปลูกปัญญา ธรรม