ถ่ายทอดสด ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
เริ่ม ๑๘ เมษายน - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ช่องทางการรับชม "สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี ๓"

ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

ช่องโทรทัศน์

พร้อมรับชมผ่านระบบจานรับสัญญาณ PSI

ระบบ KU-Band ได้แก่ PSI TRUE TV ช่อง 36 และ PSI OK ช่อง 52

ระบบ C-Band ได้แก่ PSI O2 HD, PSI O2, PSI S-X ช่อง 154

** หมายเหตุ: หมายเลขช่องอาจมีการเปลี่ยนแปลง

และจานรับสัญญาณดาวเทียมอื่น ๆ สามารถปรับช่องสัญญาณไปที่ดาวเทียม THAICOM5 Freq.3440 H, S/R.26667

Application

Trueplookpanya.com

Application (รองรับระบบ iOS)ร่วมอนุโมทนาบุญโดย