ถ่ายทอดสด

ช่องทางการรับชม

ย้อนหลังความประทับใจ

1) ทาง ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ช่อง6

หรือทาง PSI ช่อง 188

หรือทาง DTV ช่อง 315

ทุกวัน เวลา ๗.๐๐ น. - ๘.๐๐ น.

และเวลา ๑๘.๑๕ น. - ๑๙.๑๕ น.

ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๒๕ มิถุนายน ๕๘

2) ทาง ทรูโฟร์ยู ทรูวิชั่นส์ 2

หรือทาง PSI ช่อง 4

หรือทาง กล่องทีวีดิจิตอล ช่อง 24

หรือทางจานดาวเทียมและเคเบิลทีวี ช่อง 34

ทุกวัน เวลา ๑๘.๑๕ น. - ๑๙.๑๕ น.

ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๕๘

3) ชมย้อนหลังความประทับใจทางออนไลน์ที่

www.trueplookpanya.com/
truelittlemonk