ถ่ายทอดสด

ช่องทางการรับชม

ถ่ายทอดสด

1) ทาง ทรูวิชั่นส์ช่อง9

และ ทรูวิชั่นส์ HD ช่อง 119 และ 333

2) PSI ช่อง 154 หรือ 195

และ DTV ช่อง 315

3) ชมการถ่ายทอดสดออนไลน์ทาง

www.trueplookpanya.com/
truelittlemonk

เกมปุจฉาปัญญาธรรม ประจำวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

รางวัล : ย่ามสามเณร ปลูกปัญญาธรรม จำนวน ๓ รางวัล ๆ ละ ๑ ชิ้น

ปุจฉา : โยมครู เจสัน ยัง แสดงความชื่นชมในพัฒนาการด้านอารมณ์ของสามเณรท่านใด ?

สามเณรมินทร์
สามเณรธาม