น้องอาร์ม น้องว่าน น้องภูเขา น้องโอ๊ค น้องพี น้องเป้ยเป้ย
น้องนโม น้องอเล็กซ์ น้องคิว น้องคิม น้องไอซ์ น้องเจไดท์

น้องอาร์ม

ชื่อ ด.ช.ธนิตพล     นามสกุล บุษราคำ

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
กรุงเทพมหานคร

"ผมอยากบวชให้พ่อกับแม่ ถึงแม้ไม่เคยเจอและอยู่ด้วยกัน แต่ผมก็ระลึกถึงพระคุณที่ทำให้ผมได้เกิดมาครับ"