สามเณรอาร์ม สามเณรว่าน สามเณรภูเขา สามเณรโอ๊ค สามเณรพี สามเณรเป้ยเป้ย
สามเณรนโม สามเณรอเล็กซ์ สามเณรคิว สามเณรคิม สามเณรไอซ์ สามเณรเจไดท์

สามเณรอาร์ม

ชื่อ ด.ช.ธนิตพล     นามสกุล บุษราคำ

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
กรุงเทพมหานคร

"ผมอยากบวชให้พ่อกับแม่ ถึงแม้ไม่เคยเจอและอยู่ด้วยกัน แต่ผมก็ระลึกถึงพระคุณที่ทำให้ผมได้เกิดมาครับ"