Log in | วันเสาร์ที่ 1 ส.ค. 2558 | 20:49 น.
 
 
   
โพสโดย : ณภัทร ธารไทรทอง วันที่ : 28 พ.ค. 2554 เวลา : 22:36 น.

แพลงตอนกินอะไรเป็นอาหาร

แพลงตอนกินอะไรเป็นอาหาร

 

 
ตอบโดย : BlackBlue
วันที่ : 30 พ.ค. 2554
เวลา : 17:20 น.
คำตอบที่ 1

 

แพลงก์ตอนคืออะไร  เป็นสัตว์ขนาดเล็กที่อยู่ในน้ำส่วนใหญ่จะมีอวัยวะในการเคลื่อนที่  จึงลอยไปเลื่อยๆในกระแสน้ำ  แพลงก์ตอนมีอยู่ 2 กลุ่ม 1.แพลงก์ตอนพืช  เป็นสัตว์ที่มีเซลล์เดียว สามารถสังเคราะห์แสงสร้างอาหารได้เอง  จึงเป็นผู้ผลิตข้างต้นในระบบนิเวศในน้ำอย่างไดอะตอม  2.แพลงก์ตอนสัตว์ เป็นสัตว์ที่มีเซลล์เดียว ที่มีสันหลัง  แพลงก์ตอนชั่วคราวได้แก่  ลูกของกุ้ง  ปู  ปลา แพลงก์ตอนถาวรได้แก่ โปรโตซัว และไรน้ำ  แพลงก์ตอนสัตว์ไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง  มันจึงกินแพลงก์ตอนกุ้งเป็นอาหาร

 
วันที่ : 11 มิ.ย. 2554
เวลา : 21:57 น.
คำตอบที่ 2

ขอบคุณครับ