Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 0:40 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 22 มิ.ย. 2561 เวลา : 0:40 น.

 
ตอบโดย : BlackBlue
วันที่ : 23 พ.ค. 2554
เวลา : 18:07 น.
คำตอบที่ 1

ลมผิวพื้นที่พัดปกคลุมประเทศไทยผันแปรไปตามฤดูกาล ในฤดูหนาวหรือฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่วนใหญ่เป็นลมฝ่ายเหนือและลมตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้ลมที่พัดปกคลุมส่วนใหญ่เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออก ในช่วงฤดูฝนหรือฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นลมตะวันตก ลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้ สำหรับช่วงฤดูร้อนเป็นช่วงที่ลมแปรปรวน แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ ่โดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนมักมีลมฝ่ายใต้พัดปกคลุม

ที่มา : http://www2.tmd.go.th/webboard/show.php?Category=meteorology&No=37&PHPSESSID=43c927f32f954ec950c756a1a7b7e04b 

 
ตอบโดย : ณัฐฎชัย
วันที่ : 25 พ.ค. 2554
เวลา : 18:41 น.
คำตอบที่ 2

mario

 

 
ตอบโดย : ณัฐฎชัย
วันที่ : 25 พ.ค. 2554
เวลา : 18:42 น.
คำตอบที่ 3

mega man