Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562 | 0:41 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 26 มิ.ย. 2561 เวลา : 22:17 น.

แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

 
- ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยาย และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
- ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มติม 
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
- แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 
- แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
- สรุปนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
- ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
- พระราชบัญญัติระเบียบการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- ความรู้ด้านการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การแนะแนว การวัดผล การติดตามและประมวลผลทางการศึกษา 
- ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
- ความรู้ด้านการจัดประชุมอบรมสัมมนา และเผยแพร่การศึกษา 
- แนวข้อสอบ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
- ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
- ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ 
 
สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ 
com โทร :0973065060 
ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ) 
e-mail : nidnoi31.31052524@gmail.com
 
ตอบโดย : johnson83
วันที่ : 11 เม.ย. 2562
เวลา : 20:53 น.
คำตอบที่ 1

สนุกไปกับการทำกำไรได้อย่างปลอดภัย ได้ง่ายๆ ที่นี่ ที่เดียว

เกมมากมายหลายสิบเกมจากแอพเดียว

Star Vegas

 
ตอบโดย : Amy888
วันที่ : 1 พ.ค. 2562
เวลา : 15:46 น.
คำตอบที่ 2

ขอบคุณมากค่ะ

---------------------------------------------------------------

[url=https://www.jumboslot.com] สล็อต[/url]
[url=https://www.jumboslot.com] สล็อตออนไลน์[/url]
[url=https://www.jumboslot.com] slotxo[/url]
 
ตอบโดย : Amy888
วันที่ : 1 พ.ค. 2562
เวลา : 15:46 น.
คำตอบที่ 3

ขอบคุณมากค่ะ

----------------------------------------

[url=https://www.jumboslot.com] สล็อต[/url]